Calio Pro - Högeffektiv cirkulation för större fastigheter

2022-09-19 KSB Sverige AB

https://slussen.azureedge.net/image/3136/KSB_Calio-Pro_DN40-100.png

Som utvidgning av sitt sortiment av högeffektiva tätningslösa pumpar med kontinuerligt variabel varvtalsreglering lanserade KSB-koncernen pumptypserien Calio Pro i juli 2022. De nya pumparna, som finns i gängat- eller flänsutförande, har utvecklats för cirkulationssystem i större fastigheter för till exempel värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem.

 Med sina höga verkningsgrader uppfyller den nya pumpserien redan kraven för framtida bestämmelser om energieffektivitet. Tack vare det integrerade intelligenta programmet DynamicControl, kan ytterligare energibesparingar på cirka 40 procent uppnås jämfört med konventionell proportionell tryckreglering. Eftersom funktionen är rent mjukvarubaserad uppstår inga ytterligare kostnader för ytterligare sensorer eller ställdon. Pumparna samlar automatiskt in all nödvändig information från sina interna signaler och programmet optimerar driftförhållandena vid förändrade systemförhållanden.

 Den nya pumptypserien finns i 25 storlekar och klarar flödeshastigheter på upp till 24 m3/h vid en högsta uppfordringshöjd på 12 mWC. Som standard har Calio Pro-serien en utgång för larmmeddelanden.

 Utan ytterligare mjukvaru- eller hårdvarumoduler kan två pumpar drivas parallellt med automatisk omkoppling vid fel samt tidstyrd pumpomkoppling. Detta gör det ofta möjligt att hålla investeringskostnaderna och kostnaderna för driftsättning på ett minimum.

 Installation och driftsättning är mycket enkel, eftersom alla driftlägen, funktioner och börvärden kan justeras med hjälp av knappar på kontrollpanelens display. Användaren kan se alla inställningar i displayen. Obehörig hantering av driftsparametrarna kan förhindras genom att låsa knappsatsen.

 Vätsketemperaturområdet från -10 °C till +110 °C gör att den nya pumptypen lämpar sig för en mängd olika användningsområden, från uppvärmningsvatten till kylvätsketransport. Pumparna finns också tillgängliga i en dubbelpumpkonfiguration som Calio Pro Z.


 Dela     Tillbaka  

KSB Sverige AB och HERMETIC-Pumpen GmbH inleder samarbete

2022-10-17

KSB Sverige AB och HERMETIC-Pumpen GmbH har inlett ett partnersamarbete för den svenska marknaden.


Allmän Produktnytt & kataloger

Stark ledarduo tar KSB Sverige in i framtiden

2021-09-22

KSB Sverige stärker ledningen med en ny VD i Bo Gerdin och med Sarah Björk som vice VD.


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Arbetsmarknad

En ny generation dränkbara pumpar

2021-05-28

I början av maj lanserade KSB den senaste generationen av sina dränkbara pumpar: AmaDrainer 3-serien. De nyutvecklade pumparna, som finns i fyra storlekar, är resultat av kundernas önskemål om en design som är mer kompakt och lättare att hantera.


Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger

Ny avloppspump med energieffektiv hydraulik

2020-05-29

KSB introducerar sin nya dränkbara pump i Amarex-serien. Pumparna används i applikationer såsom avloppsstationer och installationer för översvämnings- och regnvattenskydd.


Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger

Nya avloppspumpar för höga omgivningstemperaturer

2020-05-29

KSB introducerar de nya dränkbara pumparna i pumpserien Amarex KRT med mantelkylda motorer. De används för transport av orenat avloppsvatten i kommunala och industriella avloppsnät.


Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger

Verkstadsansvarig Servicetekniker till KSB i Göteborg

2020-04-06

Vi söker en verkstadsansvarig servicetekniker till vårt serviceteam i sisjön, Göteborg.


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Platsannonser

KSB och PUMPHUSET i nya gemensamma lokaler i Stockholm

2020-01-16

Den 28 november 2019 invigde KSB och PUMPHUSET de nya gemensamma lokalerna i Upplands Väsby. Fastigheten på drygt 2500 m2 innehåller huvudkontor för PUMPHUSET och kontor för KSBs försäljning för östra regionen.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Amacontrol III - Ny skyddsmodul för VA-applikationer

2019-10-15

Med en ny modul kan KSB-koncernen erbjuda nya skydds- och övervakningsfunktioner för sina pumpar samt dränkbara omrörare.


Allmän

KSB lanserar en ny webbsida i Sverige

2019-08-30

Den fullständigt omdesignade webbplatsen finns tillgänglig på www.ksb.se och erbjuder en överblick över all viktig produktinformation.


Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger