Arctic Paper Grycksbo digitaliserar sitt brandskyddsarbete

2022-11-16 Brandskyddsföreningen Sverige

I industrier eller på arbetsplatser där brand kan orsakas är säkerhet av högsta prioritet. Förebyggande insatser vid heta arbeten är vitalt för att minska riskerna för skador på såväl maskiner, produktioner och människor. Men trots att det är ett viktigt område med nödvändiga rutiner är det ett arbete som är svårt att standardisera och behoven kan skilja sig från en aktör till en annan. Därför har Arctic Paper digitaliserat sitt heta arbete med Heta Arbeten Premium.

https://slussen.azureedge.net/image/3427/artic_maria_650x350_(1).png

Alla som jobbar med heta arbeten vet att det innebär en gedigen skyddsprocess, för att förhindra brand, som med all rätt innehåller viktiga rutiner. Med APP Heta Arbeten® inledde Brandskyddsföreningen, en digitalisering av processen. Appen stöttar de personer som utför eller ger tillstånd för heta arbeten. Nästa steg var att ta fram en digital plattform, Heta Arbeten® PREMIUM som hjälper företag att samla allt som har med heta arbeten och tillstånd på ett och samma ställe.

Maria Melin Wittberg är brandskyddstekniker på Arctic Paper. Arctic Paper tillverkar tryckpapper och produktionen kräver ett gediget brandsäkerhetsarbete. 

– Vi på Arctic Paper Grycksbo, likt andra verksamheter som jobbar med brandfara till vardags, insåg att vi behövde en nystart. Tidigare hade man alla tillstånd för heta arbeten i pappersformat, vilket gjorde det komplicerat att följa upp vilka tillstånd vi faktiskt hade. Då började vi med att använda appen Heta Arbeten, säger Maria Melin Wittberg.

En webbaserad tjänst som ger fullständig kontroll med flexibilitet

Idag använder Arctic Paper Grycksbo även Heta Arbeten Premium, en tjänst som möjliggör en överblick och en omfattande kontroll över verksamhetens alla tillstånd.

– I Heta Arbeten® Premium har vi möjlighet att följa statistik, vilket är väldigt viktigt när man jobbar med sådana här typer av arbetsuppgifter. Vi kan till exempel genom statistiken se hur många tillstånd vi skriver och hur lång tid ett tillstånd tar. Det gör i sin tur att vi ser om vi behöver mer personal vilket ger oss bättre framförhållning. Det blir också säkrare för oss i de områden där vi har högre risker, både risker för personskador och explosion men även produktionsbortfall och ekonomiska risker. 

Olika verksamheter ser olika ut, och därmed även när det kommer till produktionsprocesser och vad det finns för risker. Heta Arbeten Premium ger verksamheten möjlighet att själva lägga till rutiner och kontroller i sina skyddsarbeten. 

– Vi har olika områden i fabriken som innebär högre risk än andra. Där blir det viktigt med speciella instruktioner vid heta arbeten eftersom det annars kan vara lätt att glömma. Det kan också vara lätt att missa information. Och då uppstår det risk att det händer en olycka.

Förebygga kostsamma produktionsavbrott

Produktionsavbrott är inte bara otroligt kostsamt, det kan även orsaka en snöbollseffekt av problem. Premium stöttar förebyggandet av oönskade avbrott.

– I våra maskiner har vi infrasprinklers som reagerar på om man ska utföra svetsning. Utför man svetsning utan att stänga av våra infrasprinklers går vårt papper av och vi får ett produktionsbortfall. I Premium kan jag göra egna listor för tillståndsgivning. När man sedan ska svetsa i närheten av en maskin kommer det då upp information i appen som frågar om den tillståndsansvariga har ringt och stängt av infrasprinklerna. Alltså, kan vi hindra ett sådant produktionsavbrott har vi tjänat in avgiften för Heta Arbeten® Premium i flera år framöver. Så för oss var det ett självklart val att använda tjänsten. 

Som Maria nämner måste man ta hänsyn till den mänskliga faktorn i alla arbeten och behandla den för vad den är, en reell risk. Men genom att skräddarsy sina listor för riskbedömningen vid heta arbeten får den tillståndsansvarige upp rätt tillståndslista för rätt plats och arbete och risken minskas.

Genom Heta Arbeten® Premium har Arctic Paper Grycksbo gått ifrån att hantera tillstånd i pappersform till en digital plattform som placerar dem i framkant av det digitala brandskyddsarbetet.

Vill du veta mer om Heta Arbeten® Premium?

Vill du veta mer om APP Heta Arbeten®?


 Dela     Tillbaka  

Brandskydd är avgörande för säkerhet och kontinuerlig produktion

2023-11-28

Säkerhetsaspekten har alltid stått i centrum av industrins operativa verksamheter. I strävan efter att säkerställa höga standarder och en trygg arbetsmiljö har SCA funnit en värdefull partner i Brandskyddsföreningen. Läs mer här >>


Allmän Brand & säkerhet

Ny utbildning! Fortlöpande kontroll – för innehavare av elanläggningar

2023-11-20

Det ställs krav på att du som innehavare av en elanläggning utför fortlöpande kontroller enligt Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2022:3. Vet du vilka kraven är och hur du säkerställer att du följer dem? Läs mer om vår utbildning >>


El Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Därför väljer företag Heta Arbeten®

2023-10-25

Företagen Ahlstrom och Karlstad Energi berättar om sitt brandskyddsarbete kring brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats samt vilka de ser är fördelarna med att jobba med Heta Arbeten® Läs mer här >>


Allmän Brand & säkerhet

Tematräff – Brandskydd inom industri, 8 november

2023-10-18

Välkommen till en intressant och kunskapshöjande eftermiddag! Kom och träffa branschkollegor, lyssna på intressanta föredrag och diskutera viktiga brandskyddsrelaterade frågor inom industri!


Allmän Brand & säkerhet

Brandskyddsledardagarna, 7–8 november

2023-10-17

Missa inte årets viktigaste dagar för brandskyddsansvariga! Under två halvdagar får du möta andra i liknande roller och med liknande utmaningar, samt fördjupa dina kunskaper inom brandskyddsrelaterade frågor.


Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Så ökar Lidköping Energi säkerheten med Heta Arbeten Premium

2023-10-02

Att se till att en arbetsplats är säker är ett viktigt uppdrag som kräver stort ansvar. Men många på dessa poster dränks av tidskrävande pappersarbete som gör det svårt att få en översikt på exempelvis vilka tillstånd man har. Läs mer >>


Allmän Brand & säkerhet Referensprojekt Projekterings- & förvaltningsprogram

Seminarium Brandlarm & Släcksystem 26-27 september

2023-06-01

Välkommen till två intressanta och kunskapshöjande dagar! Det blir föreläsningar om aktuella frågor och framtida utmaningar och möjligheter samt möjlighet till att diskutera och nätverka med branschkollegor.


Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Revideringar i regelverk 2023

2023-01-20

Du har väl inte missat att det har gjorts revideringar i våra regelverk för tex; Brandlarm, sprinkler och gasläcka.


Allmän Brand & säkerhet

Hantering av brandfarliga varor kvalitetssäkras

2022-12-28

Hanteringen av brandfarliga varor kvalitetssäkras med kompetens. För att uppnå en säker hantering av brandfarliga och explosiva varor behöver verksamheter följa de lagkrav som finns, i samband med att en föreståndare utses.


Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

10% rabatt för medlemmar i Brandskyddsföreningen

2022-12-18

Som medlem i Brandskyddsföreningen är du med & brandsäkrar Sverige. Vårt uppdrag är att göra samhällsnytta genom att utveckla och sprida kunskap som förebygger & minskar påverkan av bränder. Under 2023 får alla medlemmar 10% rabatt på utbildningar.


Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU