Ecoclimes första systemleverans till HSB

2022-11-16 Ecoclime Group AB

HSBs BRF Biologigränd i Umeå med 350 st lägenheter kommer att använda Ecoclime Groups systemlösning Evertherm SEW som kan återvinna 95 % av energin i spillvattnet. Avtalspart är HSB Norr och entreprenör är Norrtech AB. Ordervärdet uppgår till 5 MSEK.

 

https://slussen.azureedge.net/image/47365/bild-biologigrand-umea.jpeg

 

Genom att installera Evertherm SEW kan upp till 95 % av energin i spillvattnet återvinnas vilket i Biologigränds fall ger en uppskattad energibesparing om 413 MWh/år samtidigt som CO2-avtrycket minskar med närmare 30 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) per år.

“Fantastiskt kul att vi får förtroendet att leverera Evertherm-systemet till HSB som är en av Sveriges största fastighetsägare. Affären är en viktig dörröppnare och referens för fler bostadsrättsföreningar inom HSB:s stora bestånd. Vi är trygga med att Evertherm levererar energi dygnet runt oavsett väder och vind vilket känns extra viktigt med dagens energipriser”, avslutar Anders Forssén ansvarig säljare för Evertherm.

Biologigränds 350 fastigheter byggdes på 1970-talet. HSB har gjort en omfattande energikartläggning där Evertherm SEW valts ut som en viktig energieffektiviseringsåtgärd för att minska fastigheternas energiförbrukning. Projektet som helhet färdigställs 2024 och Ecoclime börjar leverera systemet under juni 2023.

Biologigränd är ett så kallat ROT-projekt (renovering och tillbyggnad) där man uppdaterar ett befintligt fastighetsbestånd med flera energieffektiviseringsåtgärder.

“HSB har högt ställda energi- och klimatmål för sina fastigheter. Vi såg att vi kunde spara mycket energi med Everthermlösningen och det är viktigt både för föreningens ekonomi och vårt totala klimatavtryck”, berättar Joakim Eklöv, HSB:s projektledare om- och tillbyggnad.

HSB är en av Sveriges ledande boendeaktörer som utvecklar och förvaltar boende för över en miljon människor sedan starten 1923. HSBs miljömål är att 2040 ha netto noll klimatpåverkan genom hela värde kedjan.

För mer infomation
Christoffer Eklund, Försäljningschef Ecoclime Group
Tfn: 072-241 10 03 
Epost; [email protected]

Om oss
Ecoclime Group är en koncern som erbjuder ledande produkter och tjänster inom molnbaserad automation, cirkulär energi, ventilation och elteknik för fastigheter. Vi hjälper fastighetsägare att framtidssäkra sina fastigheter genom att göra dem smarta, återvinna och utvinna förnybar energi, optimera energianvändning samt skapa en bättre komfort för hyresgäster.

Ecoclime Group förvärvar, driver och utvecklar ledande bolag i branschen och verkar i hela värdekedjan från innovation och tillverkning av produkter, till installation, drift- och servicetjänster. 

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se

Bifogade bilder
Bild Biologigränd Umeå

Bifogade filer
Ecoclime Groups första systemleverans till HSB för återvinning av spillvärme


 Dela     Tillbaka  

Rekordaffär för Ecoclime Group

2023-09-08

Ecoclime Groups dotterbolag Team Wessman har fått i uppdrag av Energy Machines att genomföra ett projekt för geoenergi till en större fastighetsägare i Stockholm.


Värme Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt

PRV beviljar viktigt patent för Ecoclime

2023-03-07

PRV – det svenska patent och registreringsverket, kungör idag beviljandet av Ecolimes patent för Evertherm SEW avseende ”Återvinningssystem och metod för återvinning av termisk energi från spillvatten”. Patentet gäller den svenska marknaden.


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Ecoclime tecknar avtal med Consto & NREP värt 9,75 Mkr

2023-02-21

Ecoclime Group har i en ny affär med Consto och NREP avtalat om att leverera systemlösningen Evertherm SEW för utvinning, lagring och återanvändning av värmeenergi i avloppsvatten.


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclime Group i strategiskt viktig affär med Peab

2022-11-23

Ecoclime Groups dotterbolag Team Wessman har fått i uppdrag av Peab att leverera en geoenergilösning för frikyla. Affären är värd drygt 6,5 MSEK. Borrning sker med nya elektriska borriggar, som ett led i ett långsiktigt miljöarbete.


Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi

Lexium och Ecoclime ingår samarbetsavtal

2022-11-18

Ecoclime har lång och gedigen erfarenhet inom energieffektivisering, Lexium är en ledande aktör inom Facility Management. Genom avtalet ges Ecoclime möjlighet att leverera tjänster och produkter inom energieffektivisering inkluderat Evertherm SEW.


Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi

Ecoclime levererar cirkulärt energisystem till Akademiska Hus

2022-09-30

Akademiska Hus gör ny affär med Ecoclime avseende nybyggnadsprojektet Aquila. Projektet innefattar 170 studentlägenheter som, med Evertherm SEW, kan återvinna 95 % av värmeenergin i spillvattnet. Avtalspart är Byggpartner AB i Dalarna.


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Bolag inom Ecoclime tecknar ramavtal med Akademiska Hus

2022-09-30

Ecoclime Groups dotterbolag SDC Automation har tecknat ett treårigt ramavtal avseende fastighetsautomation för energieffektivisering till Akademiska Hus fastighetsbestånd i Stockholm. Ramavtalets värde uppskattas till 10 miljoner.


Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclime levererar unik helhetslösning till Solporten

2022-09-26

Solporten Fastighets AB gör en ny affär med Ecoclime Group i syfte att framtidssäkra och skapa en optimal energilösning för fastigheten Facklan 5. Projektet innefattar integration av flera energikällor. Ordervärde uppgår till 5,7 MSEK.


Värme El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt

Ecoclime får nytt förtroende från Rikshem

2022-09-23

Ecoclime Group har erhållit en ny order, värde 7,6 MSEK, från Rikshem i enlighet med det ramavtal som parterna tecknade i november 2021. Den nya beställningen avser ytterligare tre cirkulära energisystem för återvinning av värme i spillvatten.


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt