Ei godkänner elstöd med tak

2022-11-17 Slussen Building Services

Den 27 oktober lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om att få använda cirka 55,6 miljarder av flaskhalsintäkter* för att finansiera ett kontantstöd till elslutkunder. Ei har nu tagit beslut om att godkänna ansökan med tillägget att det ska finnas ett tak för hur mycket stöd man kan få utan att lämna in en ansökan.

Flaskhalsintäkter kan enligt krisinterventionsförordningenLänk till annan webbplats. användas för att finansiera åtgärder för att mildra effekter av höga elpriser. Stödet ska ges till elslutkunder, det vill säga kunder som köper el för eget bruk. Åtgärderna ska enligt förordningen vara klart definierade, transparenta, proportionella, icke-diskriminerande, kontrollerbara och får inte motverka skyldigheten att minska bruttoelförbrukningen.

Stödet till elslutkunder får finansieras med flaskhalsintäkter

Ei bedömer att den modell som Svenska kraftnät tagit fram i form av en kontant utbetalning till elslutkunder om totalt 55,6 miljarder kronor inklusive administration om maximalt 600 miljoner kronor, kan finansieras med flaskhalsintäkter. Det är förenligt med krisinterventionsförordningen och elmarknadsförordningen.

Ei godkänner att stöd får ges med 0,50 kronor per kilowattimme för uttagspunkter i elområde 3 och 0,79 kronor per kilowattimme för uttagspunkter i elområde 4, samt att stödet beräknas på den el som förbrukats under perioden från den 1 oktober 2021 till och med den 30 september 2022. Ei godkänner också att det så kallade referenspriset sätts till 0,75 kronor per kilowattimme.

Modellen kompletteras med hur mycket man maximalt kan få utan att ansöka

I beslutet kompletterar Ei modellen med att stöd automatiskt, det vill säga utan ansökan, kan betalas ut för förbrukning som inte överstiger 3 miljoner kilowattimmar. Det motsvarar ett tak för automatisk utbetalning på 1,5 miljoner kronor i elområde 3 och 2,37 miljoner kronor i elområde 4.

Ytterligare stöd kan ges efter ansökan. Det innebär att elslutkunder med en förbrukning över 3 miljoner kilowattimmar måste ansöka om att få stöd för förbrukningen som överstiger denna nivå. Kompletterande stöd ges om elslutkunden kan visa att den har haft en faktisk kostnad för el som överstiger referenspriset under perioden oktober 2021 till och med september 2022. Den faktiska kostnaden är kostnaden med hänsyn tagen till eventuella prissäkringar eller liknande.

— Vi anser att det inte är förenligt med kravet på proportionalitet i krisinterventionsförordningen att elslutkunder med en mycket hög elförbrukning som exempelvis prissäkrat sig till en lägre nivå, och därför inte har drabbats av höga elpriser, ska få stöd. Därför har vi satt ett tak för hur mycket man kan få utan ansökan, säger Elin Broström som leder Ei:s arbete med uppdraget.

Ei har alltså godkänt Svenska kraftnäts modell med tillägget att stora förbrukare behöver ansöka och påvisa faktiska kostnader för att kunna ta del av stödet över en viss nivå. I övrigt har Ei inte justerat Svenska kraftnäts modell eftersom vi i de andra delarna menar att den kan godkännas utifrån regelverket.

Här kan du ta del av Ei:s beslut 2022-102955 i sin helhetLänk till annan webbplats..

Beskrivning av elprisstödet på Svenska kraftnäts webbplatsLänk till annan webbplats..

Källa: Energimarknadsinspektionen (Ei)


 Dela     Tillbaka  

Återvinning av näringsämnen från avlopp – litteraturstudie

2022-12-02

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Återvinning av näringsämnen från avlopp – en litteraturstudie.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

100 miljarder kan sparas på att minska energiläckaget

2022-12-02

Energieffektivisering är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att sänka energipriserna och nå klimatmålet. En ny studie sätter en prislapp på värdet av att komplettera satsningar på energieffektivisering av tak och väggar.


  Allmän Energieffektivisering Isolering

Hög tid att lämna förslag till Stora Inneklimatpriset

2022-12-02

Nu är det hög tid att få med sin vinnare på listan över förslagen till Stora Inneklimatpriset som kommer delas ut på Fastighetsmässan i Kista i mars 2023.


  Allmän

Världen energieffektiviserar

2022-12-02

Världen satsar allt mer på energieffektivisering enligt en rapport från Energirådet IEA, men i Sverige finns det mer att göra. Det rapporterar Sveriges Radio Ekot.


  Allmän Energieffektivisering

Forum med VA i fokus

2022-12-01

Slussen.biz fanns på plats när branschorganisationen Vattenindustrin arrangerade Forum22 i Stockholm.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Nästan 200 vattenläckor

2022-11-30

I svensk media rapporterades det om 199 vattenläckor på ledningar. Det visar en rapport som VA-fakta tagit fram.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Regeringen remitterar förordning för utbetalning av elstöd

2022-11-30

Regeringen kommer i dag att remittera en förordning för hur utbetalningarna av högkostnadsskyddet kommer att ske.


  El

Fegisar fick veta mer om renoveringskoncept

2022-11-25

Nätverket Fegis har haft sitt 67:e möte. Den här gången fick åhörarna lära sig mer om Smartfronts koncept för renovering som fick ta emot Stora Inneklimatpriset i våras.


  Ventilation Energieffektivisering

Klimatförbättrad betong för dricksvattenanläggningar

2022-11-24

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Klimatförbättrad betong för dricksvattenanläggningar.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

SBUF-projekt löste gåtan med fekalier i golvbrunnar

2022-11-24

Utvecklingsprojektet "Identifiering och åtgärder för bristande spolförmåga i avloppssystem" har kartlagt problemen med brister i spillvattensystem i lägenheter. Nu finns det en rad rekommendationer som gör att fekalier i golbrunnar kan undvikas.


  Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU