Ei godkänner elstöd med tak

2022-11-17 Slussen Building Services

Den 27 oktober lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om att få använda cirka 55,6 miljarder av flaskhalsintäkter* för att finansiera ett kontantstöd till elslutkunder. Ei har nu tagit beslut om att godkänna ansökan med tillägget att det ska finnas ett tak för hur mycket stöd man kan få utan att lämna in en ansökan.

Flaskhalsintäkter kan enligt krisinterventionsförordningenLänk till annan webbplats. användas för att finansiera åtgärder för att mildra effekter av höga elpriser. Stödet ska ges till elslutkunder, det vill säga kunder som köper el för eget bruk. Åtgärderna ska enligt förordningen vara klart definierade, transparenta, proportionella, icke-diskriminerande, kontrollerbara och får inte motverka skyldigheten att minska bruttoelförbrukningen.

Stödet till elslutkunder får finansieras med flaskhalsintäkter

Ei bedömer att den modell som Svenska kraftnät tagit fram i form av en kontant utbetalning till elslutkunder om totalt 55,6 miljarder kronor inklusive administration om maximalt 600 miljoner kronor, kan finansieras med flaskhalsintäkter. Det är förenligt med krisinterventionsförordningen och elmarknadsförordningen.

Ei godkänner att stöd får ges med 0,50 kronor per kilowattimme för uttagspunkter i elområde 3 och 0,79 kronor per kilowattimme för uttagspunkter i elområde 4, samt att stödet beräknas på den el som förbrukats under perioden från den 1 oktober 2021 till och med den 30 september 2022. Ei godkänner också att det så kallade referenspriset sätts till 0,75 kronor per kilowattimme.

Modellen kompletteras med hur mycket man maximalt kan få utan att ansöka

I beslutet kompletterar Ei modellen med att stöd automatiskt, det vill säga utan ansökan, kan betalas ut för förbrukning som inte överstiger 3 miljoner kilowattimmar. Det motsvarar ett tak för automatisk utbetalning på 1,5 miljoner kronor i elområde 3 och 2,37 miljoner kronor i elområde 4.

Ytterligare stöd kan ges efter ansökan. Det innebär att elslutkunder med en förbrukning över 3 miljoner kilowattimmar måste ansöka om att få stöd för förbrukningen som överstiger denna nivå. Kompletterande stöd ges om elslutkunden kan visa att den har haft en faktisk kostnad för el som överstiger referenspriset under perioden oktober 2021 till och med september 2022. Den faktiska kostnaden är kostnaden med hänsyn tagen till eventuella prissäkringar eller liknande.

— Vi anser att det inte är förenligt med kravet på proportionalitet i krisinterventionsförordningen att elslutkunder med en mycket hög elförbrukning som exempelvis prissäkrat sig till en lägre nivå, och därför inte har drabbats av höga elpriser, ska få stöd. Därför har vi satt ett tak för hur mycket man kan få utan ansökan, säger Elin Broström som leder Ei:s arbete med uppdraget.

Ei har alltså godkänt Svenska kraftnäts modell med tillägget att stora förbrukare behöver ansöka och påvisa faktiska kostnader för att kunna ta del av stödet över en viss nivå. I övrigt har Ei inte justerat Svenska kraftnäts modell eftersom vi i de andra delarna menar att den kan godkännas utifrån regelverket.

Här kan du ta del av Ei:s beslut 2022-102955 i sin helhetLänk till annan webbplats..

Beskrivning av elprisstödet på Svenska kraftnäts webbplatsLänk till annan webbplats..

Källa: Energimarknadsinspektionen (Ei)


 Dela     Tillbaka  

Caverion + Assemblin=Sant

2024-03-05

Investmentbolaget Triton offentliggör idag avsikten att kombinera portföljbolagen Assemblin och Caverion till den nya koncernen Assemblin Caverion Group.


Allmän Arbetsmarknad

Alarmerande brist på yrkeslärare

2024-03-05

Regeringens ambitioner att öka utbildningsplatserna på landets yrkes- och vuxenutbildningar riskerar att stöta på patrull. Detta då bristen på yrkeslärare redan i dag är akut och dessutom kommer förvärras framåt.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Tre unga ventilationsmontörer tävlar om SM-guldet

2024-03-05

Finalen i ”SM för unga ventilationsmontörer 2024” närmar sig och nu avslöjas det vilka de tre finalisterna är.


Ventilation Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Värdefull energi spolas rakt ut i avloppet

2024-03-04

Värdefull energi spolas rakt ut i avloppet – nytt forskningsprojekt tar steg mot hållbar omställning.


Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Installatörsföretagen stärker samarbetet med universitet

2024-02-29

Installatörsföretagen och Luleå tekniska universitet har undertecknat en avsiktsförklaring med syfte att stärka samarbetet inom utbildning och forskning.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Nytt världsrekord för CIGS-solceller

2024-02-29

Uppsala universitet har det nya världsrekordet när det gäller hur mycket elektrisk effekt man kan utvinna ur CIGS-solceller.


El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Legionella på fartygs-spa

2024-02-29

Vid ett rutinmässigt legionellaprov på fartyget Viking Glory som trafikerar mellan Åbo, Åland och Stockholm har förhöjda värden i två av poolerna på spa-avdelningen upptäckts.


Sanitet (Fastighets VA) Brand & säkerhet

Nytt fryshaveri

2024-02-29

För någon månad sedan rapporterades om ett fryshaveri på KI i Solna. Nu har ett nytt fryshaveri i forskningsmijö inträffat. Den här gången på Lunds universitet, rapporterar sverigesradio.se.


Kyla

Svårt att hitta lärlingsplats

2024-02-28

Det är nästintill omöjligt att hitta lärlingsplats för studenter inom vvs, fastighetsteknik och el. Detta trots att det saknas 28 000 installatörer enligt beräkningar från Installatörsföretagen. Läs artikel i Byggnadsarbetaren.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Rise ny Bebo-koordinator

2024-02-27

Energimyndigheten genomförde under 2023 en upphandling för stöd i koordinering av nätverket Bebo. RISE vann anbudsgivningen i stark konkurrens med WSP som under Göran Werners ledning koordinerat Bebo sedan 2010.


Allmän Utbildning & FoU