100 miljarder kan sparas på att minska energiläckaget

2022-12-02 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/tekis.jpg
Teknisk isolering. Fotograf: John Guthed

Energieffektivisering är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att sänka energipriserna och nå klimatmålet. En ny studie sätter en prislapp på värdet av att komplettera satsningar på energieffektivisering av tak och väggar med åtgärder som minskar energiläckaget från värme- och ventilationssystem.

Svenska byggnader och dess brukare står för en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Rapporten studerar energiförlusterna i ventilations- och varmvattensystemen i flerbostadshus. Samhället kan spara nästan 100 miljarder genom att isolera dessa.

För att klara klimatomställningen behöver Sverige antingen ha fullt fokus på investering i nyproduktion av förnybar energi och tills den är på plats ta kostnaden för de klimateffekter som fossil energianvändning resulterar i som fler skogsbränder, värmeböljor och översvämningar. Det andra alternativet är att minska behovet av utbyggnad av ny energiproduktion genom att samtidigt investera i åtgärder som minskar energianvändningen. Det beräknas vara ett både snabbare och mer kostnadseffektivt sätt att minska vår klimatpåverkan.

– Potentialen att minska energianvändningen i det svenska bostadsbeståndet är stor, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen. Rapporten visar att det finns en besparingspotential på 1,6 TWh per år genom att isolera värme- och ventilationssystem i flerbostadshus. Det motsvarar det årliga uppvärmningsbehovet hos en kommun av Skaras storlek.

Redan innan energipriserna ökade kopplat till kriget i Ukraina så uttryckte både Energimyndigheten och EU oro för att Sverige inte skulle nå det nationella energieffektiviseringsmålet: 50 procents effektivare energianvändning till 2030 jämfört med 2005.

– Potentialen för energieffektivisering av installationer inne i fastigheter har varit bortglömd alldeles för länge. Nu drabbar höga och oförutsägbara energipriser många fastighetsägare och boende hårt. Satsningar på energieffektivisering är viktiga för att få kontroll på kostnaderna, säger Johan Sjölund, verksamhetschef på Isoleringsfirmornas Förening.

Enligt studien uppgår kostnaden för att tilläggsisolera ventilations- och varmvattensystemen i det svenska flerbostadshusbeståndet till 31 miljarder kronor.

– Trots att potentialen är stor så har svenska beslutsfattare haft dåligt fokus på att stimulera energi-effektivisering. En rad studier visar att det behövs stöd för att fastighetsägare ska investera i energieffektivisering snarare än att prioritera andra åtgärder. Regeringen behöver snarast införa långsiktiga styrmedel för energieffektiviseringsäger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

Rapporten är den tredje i den uppmärksammande rapportserien Grön Logik. Den har tagits fram i samverkan mellan Isoleringsfirmornas föreningInstallatörsföretagenSvensk VentilationSwedisol och Säker vattenoch har finansierats av SBUF. Författare till rapporten är Agneta Persson med kollegor på Anthesis.

Läs hela rapporten Grön Logik - Teknisk isolering här.
 

Källa: Installatörsföretagen


 Dela     Tillbaka  

Energimyndigheten sammanfattar året 2023

2024-02-23

Energimyndigheten har nu lämnat årsredovisningen för 2023 till regeringen. Den sammanfattar myndighetens verksamhet under ett händelserikt år där energifrågor stått i fokus för hela samhället.


Allmän Utbildning & FoU

Tillfälligt höjt tak för rotavdraget

2024-02-23

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att taket för rotavdraget tillfälligt ska höjas och att det tillfälligt ska införas separata tak för rot- respektive rutavdraget.


Allmän

ExpoVent laddar för ny resa!

2024-02-22

ExpoVent laddar för att besöka i tur och ordning Falun, Karlstad och Örebro 12-14 mars. Missa inte att boka in ditt besök!


Ventilation

Nominera ditt bidrag till VA-priset 2024!

2024-02-22

Nominera ditt bidrag till VA-priset 2024! VA-Fakta delar ut VA-priset för att belysa goda initiativ för en framtidssäker hantering av vatten- och avloppsnät.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Boverket vill förbättra prognoser för bostadsbyggande

2024-02-22

I en ny rapport undersöker Boverket möjligheten att förbättra prognoser och scenarier för bostadsbyggande.


Allmän Utbildning & FoU

Nytt forskningsprojekt: Att sätta pris på vatten

2024-02-22

Forskningsprojektet "Att sätta pris på vatten" siktar på att identifiera både hinder och möjligheter för att implementera cirkulära tekniker och prissättningsmodeller i större skala.


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Färdplan 2045: ”Fossilfrihet och lönsamhet går hand i hand”

2024-02-21

Bygg- och anläggningssektorn lägger i dag fram en uppgraderad färdplan med uppmaningar till regeringen och åtaganden till branschen för att öka tempot i Sveriges klimatomställning.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Unik lösning sparar 1300 liter dricksvatten – per dag

2024-02-20

Kollektivhuset Röda Oasen i Malmö är första svenska flerfamiljsboende som använder renat dagvatten från det kommunala ledningsnätet för tvätt och toaletter. Lösningen sparar 475 000 liter dricksvatten på ett år.


Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt Utbildning & FoU

Magasin X står stadigt på trästomme

2024-02-19

Slussen.biz fanns på plats när EMTF arrangerade studiebesök i Sveriges största kontorshus med en stomme helt byggd i trä, Magasin X i Uppsala.


Allmän Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Last Call for Stora Inneklimatpriset!

2024-02-19

Den här veckan är det sista chansen att skicka in sitt förslag till prestigefyllda Stora Inneklimatpriset som kommer delas ut på Nordbygg den 25 april. Deadline 25 februari!


Allmän