Ökat fokus på teknik hos Yrkeshögskolan

2023-01-13 Slussen Building Services

Myndigheten för yrkeshögskolan har presenterat vilka ansökningar om att få bedriva YH-program som beviljats. Totalt handlar det om 35 000 utbildningsplatser, varav närmare 11 000 med start hösten 2023. En fjärdedel av de beviljade utbildningarna är inom teknikområdet.

Högt uppsatta klimatmål med gröna investeringar och elektrifieringen till följd av det, gör att behoven av kompetens förändras. Industrin behöver teknisk kompetens för en ännu smartare och mer hållbar produktion. Det behövs också mer kompetens med fokus på energiförsörjning och energieffektivisering för att klara energiomställningen.

- Yrkeshögskolan har en viktig och växande roll i kompetensförsörjningen av Sverige och svensk industri. Kompetens är och kommer att vara avgörande för att vi ska klara av de stora samhällsutmaningar vi står inför. Därför har myndigheten valt att prioritera utbildningar inom klimatomställning, energiförsörjning, hållbara transporter och elektrifiering, säger Jenny Twana, chef för enheten för ansökan och analys på Myndigheten för yrkeshögskolan.

- Yrkeshögskolan är och vill vara en snabbfotad och flexibel utbildningsform med stark förankring i arbetslivet. Därför är det viktigt att vi lyssnar på branscherna och vågar förnya och förädla vår utbildningsportfölj i takt med att tekniken och arbetslivet förändras, säger Jenny Twana.

Sett till det totala utbudet i yrkeshögskolan är nu Teknik och tillverkning det största utbildningsområdet med cirka 18 procent av platserna, tätt följt av Ekonomi, administration och försäljning som har nästan lika stor andel. Data/IT, som fick många platser beviljade förra året, är det tredje största området med 16 procent av platserna. Därefter följer Samhällsbyggnad och byggteknik och Hälso- och sjukvård samt socialt arbete.

Mer information

Källa: Myndigheten för Yrkeshögskolan


 Dela     Tillbaka  

Energimyndigheten sammanfattar året 2023

2024-02-23

Energimyndigheten har nu lämnat årsredovisningen för 2023 till regeringen. Den sammanfattar myndighetens verksamhet under ett händelserikt år där energifrågor stått i fokus för hela samhället.


Allmän Utbildning & FoU

Tillfälligt höjt tak för rotavdraget

2024-02-23

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att taket för rotavdraget tillfälligt ska höjas och att det tillfälligt ska införas separata tak för rot- respektive rutavdraget.


Allmän

ExpoVent laddar för ny resa!

2024-02-22

ExpoVent laddar för att besöka i tur och ordning Falun, Karlstad och Örebro 12-14 mars. Missa inte att boka in ditt besök!


Ventilation

Nominera ditt bidrag till VA-priset 2024!

2024-02-22

Nominera ditt bidrag till VA-priset 2024! VA-Fakta delar ut VA-priset för att belysa goda initiativ för en framtidssäker hantering av vatten- och avloppsnät.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Boverket vill förbättra prognoser för bostadsbyggande

2024-02-22

I en ny rapport undersöker Boverket möjligheten att förbättra prognoser och scenarier för bostadsbyggande.


Allmän Utbildning & FoU

Nytt forskningsprojekt: Att sätta pris på vatten

2024-02-22

Forskningsprojektet "Att sätta pris på vatten" siktar på att identifiera både hinder och möjligheter för att implementera cirkulära tekniker och prissättningsmodeller i större skala.


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Färdplan 2045: ”Fossilfrihet och lönsamhet går hand i hand”

2024-02-21

Bygg- och anläggningssektorn lägger i dag fram en uppgraderad färdplan med uppmaningar till regeringen och åtaganden till branschen för att öka tempot i Sveriges klimatomställning.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Unik lösning sparar 1300 liter dricksvatten – per dag

2024-02-20

Kollektivhuset Röda Oasen i Malmö är första svenska flerfamiljsboende som använder renat dagvatten från det kommunala ledningsnätet för tvätt och toaletter. Lösningen sparar 475 000 liter dricksvatten på ett år.


Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt Utbildning & FoU

Magasin X står stadigt på trästomme

2024-02-19

Slussen.biz fanns på plats när EMTF arrangerade studiebesök i Sveriges största kontorshus med en stomme helt byggd i trä, Magasin X i Uppsala.


Allmän Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Last Call for Stora Inneklimatpriset!

2024-02-19

Den här veckan är det sista chansen att skicka in sitt förslag till prestigefyllda Stora Inneklimatpriset som kommer delas ut på Nordbygg den 25 april. Deadline 25 februari!


Allmän