Ökat fokus på teknik hos Yrkeshögskolan

2023-01-13 Slussen Building Services

Myndigheten för yrkeshögskolan har presenterat vilka ansökningar om att få bedriva YH-program som beviljats. Totalt handlar det om 35 000 utbildningsplatser, varav närmare 11 000 med start hösten 2023. En fjärdedel av de beviljade utbildningarna är inom teknikområdet.

Högt uppsatta klimatmål med gröna investeringar och elektrifieringen till följd av det, gör att behoven av kompetens förändras. Industrin behöver teknisk kompetens för en ännu smartare och mer hållbar produktion. Det behövs också mer kompetens med fokus på energiförsörjning och energieffektivisering för att klara energiomställningen.

- Yrkeshögskolan har en viktig och växande roll i kompetensförsörjningen av Sverige och svensk industri. Kompetens är och kommer att vara avgörande för att vi ska klara av de stora samhällsutmaningar vi står inför. Därför har myndigheten valt att prioritera utbildningar inom klimatomställning, energiförsörjning, hållbara transporter och elektrifiering, säger Jenny Twana, chef för enheten för ansökan och analys på Myndigheten för yrkeshögskolan.

- Yrkeshögskolan är och vill vara en snabbfotad och flexibel utbildningsform med stark förankring i arbetslivet. Därför är det viktigt att vi lyssnar på branscherna och vågar förnya och förädla vår utbildningsportfölj i takt med att tekniken och arbetslivet förändras, säger Jenny Twana.

Sett till det totala utbudet i yrkeshögskolan är nu Teknik och tillverkning det största utbildningsområdet med cirka 18 procent av platserna, tätt följt av Ekonomi, administration och försäljning som har nästan lika stor andel. Data/IT, som fick många platser beviljade förra året, är det tredje största området med 16 procent av platserna. Därefter följer Samhällsbyggnad och byggteknik och Hälso- och sjukvård samt socialt arbete.

Mer information

Källa: Myndigheten för Yrkeshögskolan


 Dela     Tillbaka  

Såpbubblor visar hur smittor kan spridas

2023-02-06

På Högskolan pågår ett projekt där forskare, med hjälp av såpbubblor, undersöker hur rum skulle kunna ventileras för att minska risken för att smittor sprids.


  Ventilation Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Konferens för framtidens förvaltare

2023-02-03

Slussen.biz fanns på plats på sjätte upplagan av Förvaltarforums konferens Framtidens förvaltare i Stockholm.


  Allmän

Antalet kolmonoxidförgiftningar rekordhögt

2023-02-03

Rekordmånga kolmonoxidförgiftningar krävde sjukhusvård 2022, enligt Läkemedelsverket och Giftinformationscentralen ser en ökning i antalet samtal om kolmonoxidförgiftningar när allt fler söker alternativa sätt att värma upp sin bostad.


  Ventilation Värme Brand & säkerhet

Passiv utstrålande kylning kan styras elektriskt

2023-02-03

Forskare vid Linköpings universitet visar nu att elektrisk styrning av passiv utstrålande kylning kan användas för att reglera temperaturen hos ett material vid normala temperaturer och lufttryck.


  Kyla Utbildning & FoU

Mikrobiologisk analys för biostabilt dricksvatten

2023-02-02

Svenskt Vatten släpper rapporten Mikrobiologisk analys för biostabilt dricksvatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Vanliga metaller kan omvandlas till el och värme

2023-01-31

Jordklotet är fullt av järn och aluminium. Metallerna finns i jordskorpan eller som skrot lite varstans. Forskare vid Lunds Tekniska Högskola har börjat inse att dessa vanliga metaller fungerar utmärkt att förbränna för att göra el och värme av.


  Värme El Utbildning & FoU

Energideklarationsdagen firade femton

2023-01-30

Drygt 60 deltagare deltog i årets Energideklarationsdag som arrangerades i Stockholm. Drygt hälften var på plats fysiskt och övriga deltog via länk.


  Allmän Energieffektivisering

Översvämningar ska utredas

2023-01-27

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbat stora delar av Jönköpings län i januari ska utredas.


  Allmän Brand & säkerhet

Fjärrvärmebråk i Malmö

2023-01-27

E.ON:s kraftiga höjningar av fjärrvärmepriserna i Skåne har lett till flera anmälningar till Energimyndighetens fjärrvärmenämnd och Konkurrensverket, rapporterar sr.se.


  Värme

Uppåt för värmepumparna 2022

2023-01-27

Under 2022 ökade försäljningen av värmepumpar totalt sett på den svenska marknaden. Störst försäljningsökning under helåret kunde noteras för bergvärmepumpar tätt följt av luft/vattenvärmepumpar.


  Värme Kyla Utbildning & FoU