Region Västerbotten installerar Building Advisor

2023-08-18 Schneider Electric Sverige AB

https://slussen.azureedge.net/image/5377/umea.jpg

Region Västerbotten väljer att implementera Schneider Electrics Building Advisor i ytterligare två byggnader. Tjänsten identifierar och prioriterar direkta fel eller avvikelser i fastighetssystemet, vilket har lett till avsevärt färre felanmälningar, bättre inomhusklimat och lägre klimatavtryck.

För fyra år sedan installerade Region Västerbotten Schneider Electrics EcoStruxure™ Building Advisor Asset Health (BA) i en av Norrlands Universitetssjukhus byggnader. Building Advisor agerar som en virtuell fastighetsingenjör som i realtid gör analys och funktionskontroll av fastighetens samtliga uppkopplade system och dess komponenter. Region Västerbotten har med hjälp av Building Advisor fått en tydligare bild av hur deras fastighet presterar, minskat antalet felanmälningar och bidragit till ett mer strukturerat arbetssätt för driftpersonal.

De sociala och miljömässiga fördelar som implementeringen lett till har undersökts av två studenter vid Umeå Universitet. Resultatet visar att den sociala hållbarheten ökat genom effektivisering i underhållsarbetet samt förbättrat välmående hos underhållspersonalen. Den miljömässiga hållbarheten har också ökat genom en minskning av CO2-utsläpp från minskad energianvändning och färre transporter kopplade till underhållsarbetet. Totalt minskade koldioxidutsläppen med 12,7 procent för el och 12,8 procent för värme – vilket gav en total minskning med 29,9 ton CO2, vid jämförelse innan och efter installation av Building Advisor. (1)

Region Västerbotten väljer nu att implementera Schneider Electrics tjänst i ytterligare två helt nyproducerade byggnader tillhörande Norrlands Universitetssjukhus samt Lycksele Lasarett.

­­– Många av våra byggnader har känsliga verksamheter och dessutom mycket teknik som behöver fungera optimalt för att säkra våra patienters och personals välmående. Vi ser avsevärt färre felanmälningar, en bättre optimerad fastighet, bättre luftkvalitet, bättre driftnetto och en verksamhet som har ett bra inomhusklimat. Vi är nöjda med Building Advisor och just därför ska vi nu installera tjänsten i fler byggnader. I våra nyproducerade byggnader har vi väldigt hårt ställda miljömål gällande energianvändning per kvadratmeter. Det är något som BA kommer att hjälpa oss att säkerställa. Vi ser även fram emot att BA hjälper oss att få de nya byggnaderna att bli injusterade mycket snabbare, vilket vid normalfall tar flera år. Vi får även bättre koll på reklamationsärenden om det skulle uppstå produktfel eller funktionsfel. Detta kommer även bidra till att våra byggnader optimeras och fortsätter utvecklas, säger Peter Norrman, Tf Fastighetsområdeschef Region Västerbotten.

Fördelarna med Schneider Electrics Building Advisor är många. Inte minst underlättar det för ett generationsskifte i branschen, där viss kunskap om systemen kan falla bort. Tjänsten minskar risken eftersom inlärningsperioden blir kortare och rutinarbetet digitaliseras. Building Advisor är en analystjänst som använder avancerade algoritmer och ”machine learning” som fokuserar på ett samspel mellan avancerad teknologi, människa och organisation. Building Advisor utför analys och funktionsprov på alla uppkopplade system och komponenter i fastighetssystemet var femte minut, dygnet runt och året om. Building Advisor kan föreslå en ny optimerad funktion om tjänsten anser att funktionen inte ger optimal fastighetsdrift. På så sätt kan systemet och dess komponenter användas optimerat under hela dess livslängd baserat på hur de nyttjas. Driftpersonal kan fokusera på de avvikelser som gör mest inverkan på fastighetens optimala prestanda. Utöver det kan de flesta problem som uppstår lösas på distans vilket kan minska kostnader och antalet resor.

– Vi på Schneider Electric ser det som ett naturligt steg att Region Västerbotten väljer att installera Building Advisor i fler byggnader. BA hjälper våra kunder arbeta på ett strukturerat förutseende sätt med deras underhåll som ger en vardag med kontroll och mindre stress. Husansvarig tekniker och förvaltare kan fokusera och prioritera på att åtgärda avvikelser på ett metodiskt arbetssätt innan fel eller avvikelser blir potentiellt större och påverkar både patient, verksamhet, driftnetto och hållbarhetsmål, säger Stig Mellström, Segment Leader Healthcare på Schneider Electric.

För att läsa mer om Building Advisor:

https://www.se.com/se/sv/product-range/39297330-ecostruxure-building-advisor#overview

https://www.se.com/se/sv/work/services/field-services/building-services/building-advisor/

Boka en onlinedemonstration av Building Advisor: https://go.schneider-electric.com/SE_201910_BuildingAnalytics-Book-a-demo.html?source=PRM&sDetail=BA-RV

1 Melén Matilda, Wenhov Alma, THE ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT FROM DIGITIZATION IN BUILDINGS, Umeå Universitet 2022

Karolina Wilderfalk
[email protected]
0702826763


 Dela     Tillbaka  

Schneider Electric underlättar bättre energikoll

2023-11-17

Schneider Electric vill underlätta för svenska hushåll att få bättre energikoll – lanserar Wiser™ Energikoll.


El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Nyhet: Uppkopplade golvtermostater

2023-10-27

Schneider Electric lanserar nu elektriska uppkopplade termostater för golvvärme i sortimentet för smarta hem-systemet Wiser™.


Värme El Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger

Innovativa lösningar för framtidens kontor

2023-10-10

Schneider Electric presenterar innovativa lösningar för framtidens uppkopplade och flexibla kontor i Sverige.


Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger

Schneider Electrics plattform i nytt kompetenscentrum

2023-09-18

Building Data Platform från Schneider Electric används i nytt kompetenscentrum för att snabba upp byggbranschens digitalisering.


Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Schneider Electric presenterar nya lösningar på Vatten2023

2023-09-08

För att möta den svenska vattenindustrins utmaningar krävs effektivisering. Därför medverkar Schneider Electric på Vatten2023, som arrangeras av Svenska Mässan. Där visar företaget upp sina senaste digitala lösningar inom vatten och avlopp.


Vatten & avlopp (yttre VA) Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger

Schneider Electric hjälper Benders att effektivisera

2023-06-26

Ett av landets ledande företag inom byggprodukter, Benders, har valt att ta hjälp av Schneider Electric för att övervaka och mäta energianvändningen i sina fastigheter samt produktion.


Allmän Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Ny plattform möjliggör strukturerad delning av data

2023-06-19

Schneider Electric lanserar tjänsten Building Data Platform, en ny plattform som möjliggör för bland annat fastighetsägare, kommuner och regioner att på ett enkelt sätt samla och bearbeta data från byggnaders alla uppkopplade system.


Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger Referensprojekt

Schneider Electric presenterar uppkopplade golvtermostater

2023-05-05

Schneider Electric planerar att lansera elektriska uppkopplade termostater för golvvärme i sortimentet för smarta hem-systemet Wiser under 2023. De nya termostaterna kommer premiärvisas på mässan Elfack den 9-12 maj 2023.


Värme Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger

Schneider Electric lanserar ny portfölj av tjänster

2023-04-03

Byggnader står idag för 40 % av all energianvändning och mer än 30 % av koldioxidutsläppen. Schneider Electric lanserar därför en ny portfölj av tjänster för att möta den globala energikrisen och effektivisera energianvändningen i byggnader.


Allmän Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering