Anmälningsplikt införs för att uppföra & använda ett kyltorn

2024-06-13 Chemiclean Systems AB

https://slussen.azureedge.net/image/4956/1013738.jpg

 

Anmälningsplikt införs för att uppföra och använda ett kyltorn. En ny bestämmelse har införts i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). Den nya bestämmelsen innebär att det kommer att bli anmälningspliktigt att uppföra eller inneha kyltorn.

Den som äger och är ansvarig för ett kyltornssystem ska skicka in anmälan senast den 1 augusti om kyltornet är nytt (påbörjats efter den 1 februari i år) eller den 31 december i år om kyltornet redan var i drift innan den 1 februari i år.

Om ingen anmälan inkommer kan verksamhetsutövaren/fastighetsägaren få en miljösanktionsavgift.

Frågor och svar om anmälningsplikten för kyltorn — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 

Kyltorn 

Rengöring av kyltorn innan uppstart bör vara ett krav i din underhållsplan. I biofilmen kan både legionella och andra bakterier gömma sig, vilket försämrar effekten och utgör en allvarlig hälsorisk. Chemiclean har utvecklat ett komplett program för rengöring av kyltorn. Läs mer här.

Hur mår ditt kyltorn? 

När legionellabakterier utan kontroll tillåts växa i ett kyltorn och sedan genom vattendimma sprids till omgivningen innebär detta allvarliga hälsorisker. Därför måste alla verksamheter med kyltorn ha säkra rutiner för underhåll, kontroll och skötsel av anläggningarna.

 

Chemiclean har lång erfarenhet vad gäller underhåll av kyltorn, så som rengöring och sanering, med utarbetade metoder enligt Europastandard.
 

I kyltorn är det viktigt att minimera den organiska tillväxten samt den sedimentering som kan bildas av både organiska och oorganiska föroreningar där bakterier och andra organismer förökar sig och kan ge upphov till aerosolspridning. Det är därför av högsta vikt med ett kontinuerligt underhåll, så som sanering. Man bör rengöra sina kyltorn minst två gånger per år. Lämplig tid för kyltornsrengöring är på våren innan uppstarten av kyltornet och på hösten efter driftsäsongen.

För att uppnå bästa effektivitet och minimera tillväxt och föroreningar rengörs rörsystem, förlagor och kyltorn efter en noggrant utarbetad metod enligt Europastandard ”EU-direktiv”. För att uppnå bästa effektivitet och minska miljöpåverkan av sitt kyltorn krävs även en effektiv, rätt inställd och kalibrerad doseringsutrustning för att minimera utsläpp av korrosionsinhibitorer och biocider.

 

Kontakta oss gärna för kontroll av era kyltorn inklusive legionellaprov!

 

Chemiclean AB är ett ISO14001 och ISO9001-certifierat företag som utvecklar och marknadsför metoder för energibesparing och effektivisering genom rengöring, behandling, filtrering och avgasning i kyl-, värme- och energi-återvinningssystem inom fastighets- och industrisektorn. Som auktoriserad servicepartner till Alfa Laval erbjuder vi dessutom den mest kompletta värmeväxlarservice på marknaden.

Chemiclean-metoden® är resultat av 25 års utveckling och är marknadens mest kompletta utbud av metoder för optimering av energitekniska system.
Boka tid här!

Kontakta försäljning och teknisk support

Telefon: 08-88 08 01, Email: [email protected]
eller läs mer på: www.chemiclean.se

Chemiclean


 Dela     Tillbaka  

Magnetitfilter för fastighetssystem!

2024-04-11

Rätt filterlösning för fastighetssystem. Håll era system rena och effektiva med Chemiclean vätskefilter inkl. magnetfälla!


Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering

Chemiclean tar nu ytterligare steg inom vattenbehandling

2024-03-26

CHEMICLEAN tar nu ytterligare steg inom vattenbehandling genom att erbjuda sina kunder nyckeln till hållbara system från SPIROTECH – nämligen rätt tryckhållning!


Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Är ditt system redo för sommaren?

2024-03-19

Förebyggande underhåll är bästa sättet att undvika haverier och driftstopp.


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Energieffektivisering

En ny era i bekämpningen av Legionella

2024-03-12

Välkommen till en revolutionerande förändring i vattenreningsteknik.Vi är glada att officiellt tillkännage ett banbrytande samarbete mellan Chemiclean och Thermorens, två ledande företag inom vattenrening och miljöteknik.


Vatten & avlopp (yttre VA) Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Energieffektivisera

2024-01-30

Rengör Era värmeväxlare och värmesystem nu under eldningssäsongen för bästa effekt. Nu när värmesystemen är i gång och alla ventiler är öppna är tillfälle för att rengöra sina värmeväxlare och värmesystem.


Ventilation Värme Energieffektivisering

God Jul & Gott Nytt År

2023-12-19

Vi på Chemiclean vill passa på att tacka alla våra kunder, partners & leverantörer för ytterligare ett framgångsrikt år & naturligtvis också önska er alla en God Jul & ett Gott Nytt År


Värme Kyla Energieffektivisering

Passa på, vår fantastiska kampanj avgasare & filter

2023-12-12

Avgasning & rena system till alla. Kampanjen avgasare och filter avslutas 31 december


Värme Kyla Energieffektivisering

Black Friday kampanj!

2023-11-17

AVGASNING & RENA SYSTEM TILL ALLA! Kampanjen gäller to.m. 31/12/2023.


Värme Kyla Energieffektivisering

Boka in service av din värmeväxlare

2023-11-09

Boka in service av din värmeväxlare för att undvika onödiga produktionsstopp och öka din värmeväxlares effektivitet. Med regelbunden service kan du behålla kontrollen över din värmeväxlares tillstånd och bibehålla optimal prestanda.


Värme Kyla