Antalet anmälda byggstölder ökar

2024-06-13 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/bygg2.jpg
Antalet inbrottsstölder från byggarbetsplatser har ökat efter pandemin.

Antalet stölder från byggarbetsplatser ökar enligt ny statistik från Brottsförebyggande Rådet, Brå. Under 2023 anmäldes 5 253 inbrottsstölder från byggarbetsplatser. 

- Det är en ökning med över 500 stölder jämfört med 2022. Åtgärderna som gjorts för att komma till rätta med stöldligor har inte givit tillräckliga resultat, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Stölder av bygg- och arbetsmaskiner, ställningar, vitvaror och dörrar ökade under slutet av 2010-talet. Under 2020 kulminerade utvecklingen med 5 835 anmälda stöder, för att sedan minska till 4 514 under 2021. Åren efter pandemin har antalet inbrottsstölder på byggarbetsplatser återigen ökat.

- Byggstölderna påverkar hela kedjan. Många av våra medlemsföretag tvingas kalkylera med stölder i samband med att man lägger anbud. I förlängningen betalas stöldernas kostnader av såväl beställare som kunder, säger Tanja Rasmusson.

Tullen har sedan den 1 juli 2021 rätt att stoppa misstänkt stöldgods som är på väg att föras ut ur landet. Den nya lagen har dock kritiserats för att vara tandlös eftersom Tullverkets grunduppdrag är att fokusera på inkommande gods.

- Vi kan inte acceptera att företagare i Sverige får sin verksamhet begränsad av stöldligor som utnyttjar EU:s fria rörlighet. Vi behöver alla ställa oss frågan vad den återkommande brottsligheten gör med tilliten till rättsstaten, säger Tanja Rasmusson.

Regeringen har tillsatt en utredning med syfte att möjliggöra en effektivare bekämpning av utförsel av stöldgods. Den som har för avsikt att föra ut stulet gods ur landet föreslås kunna dömas för brottet utförselhäleri. Tulltjänstemän ska även ges ökade befogenheter att kroppsvisitera och undersöka fordon i gränsnära områden. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

Källa: Byggföretagen


 Dela     Tillbaka  

Saira Alladin ny vd för Installatörsföretagen

2024-07-04

Bransch- och arbetgivarorganisationen Installatörsföretagen har utsett Saira Alladin till ny vd. Hon kommer närmast från rollen som Vice President Asset Management på Ellevio och tillträder som vd för Installatörsföretagen den 1 oktober 2024.


Allmän Arbetsmarknad

Lägre elpriser med mer vatten, vind och sol

2024-07-04

Under första halvåret 2024 har elpriserna i Sverige legat mellan 20 och 30 procent lägre jämfört med förra året. Elproduktionen liksom elanvändningen ökade med 6–7 procent. Detta enligt siffror från Energiföretagen.


El Utbildning & FoU

Sveriges första energipositiva och klimatneutrala område

2024-07-04

I det europeiska samverkansprojektet, Digital Twins for Positive Energy Districts (DT4PEDs) utvecklas en digital tvilling för att utforska hur ett energipositivt och klimatneutralt område kan realiseras.


Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Godkänt: 36 miljarder till nytt stöd för bio-CCS

2024-07-03

EU-kommissionen godkänner Energimyndighetens nya stödsystem för bio-CCS genom omvänd auktion. En första utlysning beräknas öppna efter sommaren.


Allmän Utbildning & FoU

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet

2024-07-02

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.


Värme Utbildning & FoU

66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren

2024-07-02

Bara i Stockholm släpptes det ut 66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren under 2023, rapporterar sverigesradio.se.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp

2024-07-01

Svenskt Vatten släpper rapporten Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp vid avloppsreningsverk.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Bostadsbolag kyler ner hyresgästerna

2024-07-01

Botkyrkabyggen öppnar så kallade "cold spots" dit hyresgästerna kan gå för att kyla ner sig en stund, rapporterar tidningen Mitt i Stockholm.


Kyla

Elsystemets flexibilitet ska förbättras

2024-06-27

Energimyndigheten får i uppdrag att förbättra flexibilitet i elsystemet.


El Utbildning & FoU

Innovationsupphandling Smart styrning i småhus

2024-06-27

Beställarnätverket, BeSmå, utlyser en innovationsupphandling om integrerad smart styrning för småhus.


Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU