Grohe: "Vi vill vara en bra partner till projektörerna"

2018-03-13 MagiCAD Group AB

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/1188/press-image_Grohes-piping-products-available-on-Progmans-MagiCloud-BIM-platform.jpg

Grohe: ”När våra produkter finns tillgängliga som BIM-objekt blir det lättare att ha ett nära samarbete med VVS-projektörerna”

Det pågår förändringar inom branschen för sanitetsarmaturer. Sakernas internet (internet of things) möjliggör en helt ny nivå av intelligens som kan appliceras på enskilda komponenter i ett tappvattensystem och lösningar relaterade till energieffektivitet blomstrar just nu. Grohe är en av de ursprungliga pionjärerna inom sanitetsarmaturer och enligt dem är den här utvecklingen välkommen och välbehövlig. Grohe finns i dag i fler än 160 länder och har över 6 000 anställda internationellt. De är kända som världens största tillverkare av sanitetsarmaturer och den näst största tillverkaren av WC, urinoarer och bidéer i Europa.

Mot intelligenta vattensystem

1956 introducerade Grohe de första termostatblandarna på marknaden. Det var en milstolpe för hela branschen som gav Grohe ett rykte som pionjärer. Om vi tittar på branschen som helhet i dag, är det relativt få av de grundläggande tekniska lösningarna som har förändrats sedan dess. Vi tog tillfället i akt att diskutera dagens aktuella förändringar på området med Grohes Country Director för Finland Tero Kemppainen och Key Account Manager Jani Hyvärinen.

– ”Det är intressant att se hur utvecklingen av sanitetsarmaturer fortfarande ligger ungefär 10 år efter, när allt annat i branschen blir mer och mer avancerat. Samtidigt vet alla att varmvattnet är en av de största faktorerna i ett hushålls energikonsumtion”, säger Tero Kemppainen.

– ”I dag kan sanitetsarmaturer vara mycket mer än bara en vattenkran i krom. Vi på Grohe har fördelen att vara en stark internationell produktutvecklingsorganisation, vilket gör att vi regelbundet kan ta fram nya tekniska innovationer och produkter för marknaden. Just nu består vårt produktutbud till 75 % av produkter som har funnits på marknaden i högst tre år. Utöver standardlösningarna innehåller vårt utbud även ett större antal helt unika nya produkter som våra konkurrenter inte har än”, lägger Jani Hyvärinen till.

– ”Ett exempel på detta är när vi lanserade den smarta vattenfelsbrytaren ”Sense Guard” på branschmässan i Frankfurt förra året. ”Sense Guard” kan kopplas till Grohes mobilapp via wifi och upptäcka läckor i systemet för att automatiskt kunna stänga av vattentillförseln om ett rör går sönder. Appen gör även att du kan övervaka vattenförbrukning och fjärrstyra flödet”, fortsätter Jani.

 ”Just nu finns det även många områden i samhället där smarta system i privata hem kan vara till stor hjälp, till exempel inom äldrevården.Exempelvis skulle vår duschtoalett ”Sensia Arena”, som har en smart hygiendusch som styrs med en fjärrkontroll, kunna göra att äldre personer blir mer självständiga i situationer där de annars skulle behöva hjälp. Sådana lösningar finns redan. Innovation skapar även ny lyx i hemmet, till exempel kranen ”Grohe Blue Home” som automatiskt kolsyrar kranvattnet med en kolsyrenivå som användaren ställer in”, förklarar Tero.

VVS-projektörernas beslut påverkar branschens utveckling  

Det finns det alltid flera parter, beroende på projekt och byggnadstyp, som påverkar vilka sanitetsarmaturer som installeras. För att nya produkter och innovationer ska kunna installeras måste detaljerad information om produktens tekniska egenskaper finnas lättillgängliga för både inredare och VVS-projektörer.

– ”Det kan vara så att inredaren har specificerat sanitetsarmaturer från en viss tillverkare för projektet. Men ingenjören som ansvarar för rörprojekteringen kanske är mer van vid armaturer från en annan tillverkare och vet hur de konkurrerande produkterna beter sig när de har installerats. En produkt som ingenjören inte känner igen kan känns mer riskabel. Den typen av situation leder ofta till en dialog mellan inredaren och VVS-projektören som, beroende på mängden lättillgänglig produktinformation, kan innebära att de byter leverantör till den de känner igen för att undvika att ta en risk. Tidigare erfarenhet och etablerade arbetssätt påverkar beslut, vilket betyder att det finns en motvilja att ta risker med produkter som inte är lika välkända”, förklarar Jani Hyvärinen.

– ”Det krävs att arkitekten eller inredaren har tillgång till tillräcklig information om en tillverkares produkter och deras egenskaper för att de överhuvudtaget ska väljas för ett projekt. Vid stora lägenhetsprojekt är det vanligtvis inte arkitekten som beslutar om sanitetsarmaturer, utan inredaren eller VVS-projektören. Det gör dem till viktiga beslutsfattare när det gäller det stora antal armaturer som används i de projekten”, säger Tero Kemppainen.

 ”Eftersom VVS-projektörer i dag utför sitt jobb i BIM-program är det logiskt att vi tillhandahåller den tekniska informationen som de behöver i form av 3D-modeller med produktinformation eller BIM-objekt modellerade utifrån våra produkter. Dessa stödjer projektörernas dagliga arbete och innehåller produktmått och detaljerad tekniska data för tekniska beräkningar. Man skulle kunna säga att när våra produkter finns tillgängliga som BIM-objekt möjliggör det ett närmare samarbete med VVS-projektörerna”, säger Jani.

BIM-objekt gör att projektens informationsflöden blir mer effektiva

Produktmodellering har haft en viktig roll i Grohes strategi i flera år och Progman modellerade den första uppsättningen av Grohe-produkter för programvaran MagiCAD redan 2007.

 ”Den första uppsättningen av våra produkter modellerades till MagiCAD för att säkerställa att urvalet skulle innefatta de vanligaste produkterna för stora lägenhetsprojekt. Grohes utbud av modellerade produkter har vuxit sedan dess och i dag kan projektörer utan kostnad se våra produkter online med mått och tekniska data i Progmans BIM-bibliotek MagiCloud. Numera kommer förfrågningar om modellering av nya produkter ganska ofta upp i diskussioner med VVS-konsultföretagen”, förklarar Tero Kemppainen.

 ”Vi vill få våra nya produkter modellerade som BIM-objekt så fort som möjligt. Vi har märkt att när nya produkter har modellerats i MagiCAD och MagiCloud har efterfrågan på de produkterna skjutit i höjden”, säger Jani Hyvärinen.

– ”Det är viktigt att informationen flödar från en part till nästa så effektivt som möjligt i ett projekt. BIM-objekten gör det möjligt. Av alla parters i byggnadsprojekt är det VVS-projektören som är längst bort från våra fysiska produkter. Men samtidigt är det de som har den viktigaste rollen i att skapa tappvattensystem som fungerar. Om systemet inte fungerar på projektörens skärm, fungerar det sällan i praktiken heller. Det är därför vi vill lyssna noga på VVS-projektörerna och uppfylla deras behov på bästa möjliga sätt med våra produkter. Vi vill vara en bra partner till projektörerna”, sammanfattar Tero.

2017 hamnade Grohe på plats 34 i tidskriften Fortunes lista över företag som förändrar världen. Grohe var det enda företaget inom el- och VVS-tjänster i hela världen som togs med i listan. Bedömningskriterierna inkluderade företagets lösningar för samhällsproblem, företagets lönsamhet och graden av innovation jämfört med andra företag inom samma bransch.

 


 Dela     Tillbaka  

Nya produkter i MagiCAD Cloud från Stabiflo och Franke

2019-03-05

Nya produkter i MagiCAD Cloud från Stabiflo och Franke - kolla in dem nu!


Progman Oy och CADCOM AB byter namn till MagiCAD Group

2019-01-28

Progman Oy och dess dotterbolag, CADCOM AB och Progman Software UK Ltd har bytt namn till MagiCAD Group. Genom omprofileringen kan MagiCAD Group marknadsföra ett enat varumärke globalt och förena sin produktportfölj.


Charlotte Tillbrandt blir ny VD för MagiCAD Group AB

2019-01-16

MagiCAD Group ansvarar bland annat för försäljning, utbildning och support av programvaran MagiCAD i Sverige, vilket är det marknadsledande CAD-programmet i norra Europa inom installationsbranschen.


Nytt produktbibliotek från Gustavsberg i MagiCAD

2018-12-17

Med den senaste uppdateringen är vi glada att introducera Villeroy & Boch Gustavsberg AB-produkter i vårt BIM-bibliotek. I denna första lansering hittar man 28 produktfamiljer och 28 unika produktvarianter.


MagiCAD möjliggör elberäkningar med Ecodial direkt i Revit

2018-11-19

Progman och Schneider Electric meddelar samarbete; MagiCAD möjliggör elberäkningar med Ecodial direkt i Revit-modellen. Progman lanserar MagiCAD Electrical 2019 Update Release 1 för Revit med integrerade elberäkningar för Revit.


”MagiCAD underlättar många rutinmässiga designuppgifter"

2018-09-13

Ramboll har designat el- och VVS-systemen för det nya bostadsområdet Kuststad i Luleå med hjälp av MagiCAD-modulerna Ventilation, Piping och Electrical i AutoCAD.


Orden som är bra att ha koll på när du jobbar med BIM

2018-09-04

Byggbranschen är i ständig utveckling och ibland kan det vara svårt att hänga med bland alla termer och förkortningar. Vi har gjort en ordlista på några av de termer som vi ser mer och mer av idag.


Ramboll väljer Progman som global BIM-partner

2018-07-09

Det internationella konsultföretaget Ramboll har undertecknat ett globalt samarbetsavtal med Progman, utvecklaren av BIM-programvaran MagiCAD.


Progman lanserar MagiCAD 2019

2018-07-02

Den nya versionen erbjuder ett brett utbud av nya funktioner och förbättrade arbetsflöden som gör el och VVS-projektering snabbare och enklare. MagiCAD 2019 har stöd för de senaste Autodesk-plattformarna Revit 2019 och AutoCAD 2019.