Ny Profil på Slussen.biz

2018-09-11 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/Anette.pngHöstens första Profil har sitt ursprung i Jämtland, är uppvuxen i Sundsvall, är ordförande i en branschorganisation i VA-branschen, har två chefsroller på ett stort konsultföretag och gillar att paddla kajak.

Slussen.biz träffar Anette Seger på Rambölls kontor på Södermalm i Stockholm.
- Här på Ramboll har jag för närvarande två ledarroller, dels arbetar jag som Sverigechef för Ramboll Water, en global division där vi samlat alla kompetenser inom vatten vilket inkluderar VA-process, VA-teknik, klimatanpassning, landskap samt vattenresursfrågor. Globalt består Ramboll Water av cirka 800 medarbetare och här i Sverige är vi cirka 150 konsulter. Dels är jag globalt ansvarig för spjutspetsorganisationen Water & Wastewater Treatment med ca 200 VA-processare, ett kompetensområde inom som det är mycket viktigt att samla global kompetens för att klara framtidens behov. Jag är, sedan i maj i år, också ordförande för Varim som är en branschorganisation för företag verksamma i VA-branschen.


Vår Profil, som har sitt ursprung i Jämtland, inledde sin väg mot VA-branschen, med studier i
kemiteknik på KTH.

- Mitt första jobb efter studierna var som processutvecklare på Norsborgs vattenverk med Stockholm Vatten som arbetsgivare. Det var en mycket utvecklande arbetsmiljo, vilket ledde till att jag fick jobb som affärsutvecklare inom vatten och miljö på ett franskt gasföretag, Air Liquide. Därefter sökte jag mig till konsultbranschen, och började på VAI VA-projekt, som senare köptes av Sweco. Därefter lämnade vattenbranschen helt i nästan tio år, då jag arbetade inom läkemedels- och telekombranscherna. 2012 hörde en gammal bekant av sig och undrade om det inte var dags att komma tillbaka ”till min läst” och jag började som affärsutvecklare på Ramböll. Därefter har det varit en fantastisk utveckling, både som jag ser det, i branschen men också för egen del i företaget.


Det går inte att ta miste på att Profilen har ett stort engagemang för sitt jobb och hela
vattenbranschen.

- Arbetet med vatten känns oerhört viktigt. Alla behöver vatten och vi arbetar med att säkerställa att vi bibehåller bra vatten även för våra barnbarnsbarn. Ramböll, som grundades vid slutet av 2:a världskriget, är ett stiftelseägt företag och har sedan starten inskrivet i vår mission att vi ska verka för ”ett bättre samhälle för människa, djur och natur”. För Waters del handlar det om att säkerställa, hantera och rena vatten. Vi ser effekterna av pågående klimatförändringar med både mer frekventa kraftiga regn med översvämningar som följd, samtidigt som många, även i Sverige får erfara vattenbrist. Men att arbeta med samhällsfrågor handlar också om social hållbarhet och en del i detta är att skapa platser där människor kan mötas. Människor mår bra av vatten, ett vattenblänk att vila ögonen på. Vi jobbar exempelvis en hel del med blågröna lösningar, gröna ytor som kan fungera som mötesplatser och som som tillåts svämma över vid kraftiga regn, I vår iver att bygga fler bostäder och förtäta våra städer får vi inte glömma att framtida kraftigare regn måste få plats samhällsbilden, det är ingenting som kan hanteras bara med ledningar under mark, vi måste säkerställa ytor för det.

De senaste åren har Anette Seger sett ett trendbrott när det gäller investeringstakten i VA-branschen.
- För första gången kan inte VA-huvudmännen själva bestämma sin investeringstakt. Mycket beroende på urbaniseringen och utbyggnaden av många tätorter, men också klimatförändringarna. Vi står också med en stor underhållsskuld av VA-nätet och våra anläggningar, något som blir extra tydligt när det beslutats om byggandet av nya stadsdelar. Till det kommer att alla stora infrastrukturprojekt, som förbifarter och nya tunnelbanelinjer innehåller många vattenfrågor. Det är grundvattensänkningar som riskerar att ge sättningar, ledningsomplanering, behov att fördröja och rena dagvatten med mera. Även på reningssidan händer det mycket. Tidigare har fokus legat på avskiljning av näringsämnen, på senare år har behovet av att rena bort andra mikroämnen, såsom läkemedelsrester, PFOS och mikroplaster. Om några år har vi kanske funnit ytterligare farliga ämnen. Frågan om vad vi ska göra med avloppsslammet är en sedan länge het potatis. Slammet innehåller värdefulla näringsämnen, men kan också innehålla andra ämnen som vi kanske inte bör sprida på våra åkrar. Just nu pratas med mycket om förbränning av slammet, vilket man redan har lagstadgat om i delar av EU. Branschen är verkligen i behov av mera forskning och utveckling.

Naturligtvis är vi också nyfikna att få veta mer om Varim, branschorganisationen där vår Profil alltså är ordförande sedan maj i år och som är en av Slussen.biz många samarbetspartner.
- Varim är en branschorganisation och mötesplats för idag cirka 50 medlemsföretag, men vi vill gärna bli fler. Medlemmarna är idag konsultbolag, entreprenörer, produktleverantörer samt kemikalieleverantörer. Vi är alla verksamma på samma marknad och styrkan tillsammans är att vi har olika infallsvinklar och en stor samlad erfarenhet av behov och lösningar. Varim ska vara vår plats där vi tillsammans kan ge input, synpunkter och stöd till branschen, vara en remissinstans och speaking partner med till exempel Svenskt Vatten, myndigheter och politiker och vi vill gärna vara med och driva innovation i branschen. Själv har jag varit verksam i Varim sedan 2012 då jag kom tillbaka till vattenbranschen, varit aktiv i styrelsen sedan tre år och blev nyligen vald till ordförande.

Anette Seger menar att en viktig fråga för Varims medlemmar är upphandlingar.
- Idag finns det VA-huvudmän som inte får in ett enda anbud när man går ut med en förfrågan. Jag menar att vi måste förbättra affärsförståelsen och samverkan i branschen, effektivisera våra arbetssätt och verka för ett bättre affärsklimat. Jag har i många år sagt till Svenskt Vatten att de borde hjälpa sina medlemmar (VA-huvudmännen) att bli bättre på upphandling och Varim vill gärna vara en speaking partner där. Vi vill alla göra bra saker inom samhälls- och teknikutvecklingen och se till att skattepengarna används på bästa sätt.

En annan fråga Profilen menar är avgörande för branschen är rekryteringen.
- I VA-branschen finns en fixering vid ålder och erfarenhet jag inte sett i någon annan bransch. Alla vill ha medarbetare med 15-20 års erfarenhet. Det går ju inte, särskilt inte då vi förlorade 50- och 60-talisterna som sökte sig till andra branscher, delvis beroende på att det var stiltje i VA-branschen under åren de skulle jobba sig upp och det blev därför ett stort glapp när 40-talisterna gick i pension. Jag var ju själv borta i tio år och jobbade med inom helt andra branscher. Vi måste coacha unga till att våga ta större ansvar och jobba mer tillsammans och jag tror att nyckeln till effektivare arbetssätt kommer att vara nya digitala verktyg. Jag tror vi måste utveckla nya arbetssätt i kedjan kund-konsult-leverantör-entreprenör.

När vi ber vår Profil titta i spåkulan dyker återigen tankar kring rekrytering och effektivitet upp.
- Jag förstår inte varför detta inte är en attraktiv bransch! Rent vatten och fungerande avloppsrening är ju en förutsättning för all samhällsutveckling, för ett resilient samhälle. Investeringarna som behövs göras är för stora för att hanteras som vi gör nu, vi måste frigöra kompetens och resurser genom att arbeta mer effektivt och jag är övertygad om att vi måste öka automatisering- och digitaliseringsgraden i branschen. Och jag tror att det även kommer att kunna attrahera fler unga till branschen.


Vårt möte börjar närma sig sitt slut och vi är nyfikna på om det finns tid för några privata
intressen för Profilen som hunnit avslöja att hon är 52 år och bor i en villa i Enskede som ligger i
de södra delarna av Stockholm.

- Jag gillar att träna. Gruppträning och skidåkning. Just nu har jag ett skadat knä så det är rehab som gäller. I sommar har jag också paddlat mycket kajak. Det var ju en perfekt sommar för det. Jag har också ett sekelskifteshus i Stockholms skärgård som ska totalrenoveras samt ett släktställe i Jämtland, så det finns att göra! Just nu lägger jag mycket tid på att läsa in mig på tidstypisk byggteknik, är helt fascinerad över vad gamla fönster kan säga om ett hus.

Inte heller Anette Seger kommer undan kortfrågorna som alla Profiler får besvara.
Villa eller lägenhet? Villa
Båt eller husvagn? Båt
Solsemester eller Alperna? Alperna
Hund eller katt? Katt
Vin eller öl? Öl
Vackraste platsen i Sverige? Utsikten från Mattmars kyrka i Åre kommun

Läs fler Profiler här!

Text och bild: Ulrik Hammarsträng


 Dela     Tillbaka  

Ökande oro för elprodukter med ozon

2023-12-04

Elsäkerhetsverket har i ett EU-samarbete testat luftrenare med ozon, ett fåtal klarade testet.


Ventilation El Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Nyköpings-brf Årets hållbarhetsförening hos Riksbyggen

2023-12-04

Bostadsrättsföreningen Brf Stallet Oppeby i Nyköping har utsetts som vinnare i Årets hållbarhetsförening. Föreningen prisas bland annat för sina satsningar på biologisk mångfald, energisparande åtgärder och gemensamma aktiviteter.


Allmän

Verktyg för framtida kompetensförsörjning

2023-12-01

Svenskt Vatten presenterar rapporten Pedagogisk verksamhet – ett verktyg för framtida kompetensförsörjning?


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Daikin invigde Experience Center i Solna

2023-11-24

Slussen.biz fanns på plats när Daikin invigde sitt nya Experience center i Solna där slutkunder och installatörer kan ta del av företagets produkt- och utbildningsutbud.


Värme Kyla

VVS 2000 avvecklas

2023-11-23

VVS 2000 har i 28 år arbetat med att stödja våra medlemmar och VVS branschen i Västsverige. Nu finns en plan att överföra verksamheten till Installatörsföretagen.


Värme Sanitet (Fastighets VA) Arbetsmarknad

Nödvändiga investeringar i VA kan ta 200 år

2023-11-23

En ny undersökning från Svenskt Vatten visar att majoriteten av landets kommuner i framtiden kan få stora problem med dricksvattenförsörjningen. Under nuvarande förutsättningar kan renoveringar och uppgraderingar nationellt ta upp till 200 år.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Nu sänks 1,5 km lång vattenledning ner i Mälaren

2023-11-23

Den här veckan sänks en 1,5 km lång vattenledning i Mälaren utanför Drottningholm. Ledningen ska säkerställa dricksvattenleveransen till stockholmarna i 100 år, rapporterar svt.se.


Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Litauen har snart hundra procent förnybart elsystem

2023-11-21

Litauen är i full färd med att bygga ett elsystem som ska bli hundra procent förnybart och oberoende av energi från Ryssland, rapporterar sr.se.


El

Därför investerar bolagen i uppkopplade fastigheter

2023-11-21

Svenska fastighetsbolag vittnar om sänkta driftkostnader efter att de har investerat i digitalisering av sina fastigheter. Det visar Schneider Electrics nya Trendrapport 2023/2024.


Värme El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Utbildning & FoU

Kundnöjdheten sjunker i energibranschen

2023-11-21

SKI Energi 2023 visar att kundnöjdheten i energibranschen fortsätter att falla. Nöjdheten är nu nere på nivåer som sågs för 15 år sedan.


El Utbildning & FoU