4/12-Malmö 5/12-Helsingborg Träffa Kyltekniska & EMTF

2018-12-03 Bauer Watertechnology AB

EXPO KYLA

4/12-MALMÖ & 5/12-HELSINGBORG - Träffa Kyltekniska & Energi- & miljötekniska föreningen.

Prata kylmaskiner & kylsystem & värmepumpar & värmesystem

www.slussen.biz/home/events?expralid=466 

Nätverkande & Utbildning

09.30-10.30 Unik föreläsning om European Spallation Source
10.00-14.00 Kyl-mässa
Lunch

Bli medlem i Kyltekniska
www.kyltekniska.se & Energi- & miljötekniska föreningen www.energi-miljo.se

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Jag svarar & förklarar också hur det fungerar för att uppnå lägre drift- service- underhålls- & energikostnader, ett klart bättre driftnetto

Avlagringsproblematiken påverkar Bauer PipeJet vattenbehandlingssystem i värmesystem & kylsystem

https://lnkd.in/gJTtFqm

Vinnare av STORA PRODUKTIVITETSPRISET 2018
Prisad av Riksorganisationen Svenskt Underhåll

www.svensktunderhall.se/Produktivitet

JURYNS MOTIVERING:
"Påvisat bestående sänkningar av kostnaderna för drift- service- & underhåll, energiförbrukningen samt reinvesteringar hos olika kunder
Bauer har kunnat påvisa att deras kunder uppnår en högre produktivitet och ökad lönsamhet över en lång tidshorisont
Resultaten är verifierade av kunderna genom en redovisning av ett stort antal referens case"

www.youtube.com/watch?v=g9lYhqoRR8s

Miljövänligt med ett Klart Bättre Vatten & Driftsnetto

Kunder bekräftar år efter år
https://lnkd.in/gJTtFqm

Hållbarhet
Video
https://lnkd.in/gNtDMJG


 Dela     Tillbaka  

Fastighetmässa Partille Helsingborg Karlstad Arbog Stockholm

2018-10-22

Ojämn värme i lägenheter, i lokaler, igensatta radiatorer, termostatventiler, värmeväxlare, rörsystem är bekymmer som fastighetsägare pratar om varje arbetsdag. Bauers långtidseffekter med olika kunders erfarenheter bestående besparingar år efter år.


Prata värme- tappvatten- & kylsystem Fastighetsfokus VVS

2018-10-19

EnergiRenovering Samtidig EnergiEffektivisering. Lägre Drift- Service- Underhålls- & Energikostnader. Kostnadsundvikande & Smart underhåll för fastigheter 1mm avlagringar i värmepumps- & kylmaskinssystem försämrar värmeöverföringen med 55-85%


Träffa oss 12/10 Kyl- & Värmepumpdagen - EnergiRenovering

2018-09-30

1mm avlagringar i värmepumps- & kylmaskinssystem försämrar värmeöverföringen med 55-85% EnergiRenovera bort de hårt sittande avlagringarna & korrosion med Bauer vattenbehandlingssystem i kyl-värme o ventilation


Fastighetmässa okt. Karlskrona-Växjö-Luleå-Västerås-Skelleft

2018-09-29

Ojämn värme i lägenheter, i lokaler, igensatta radiatorer, termostatventiler, värmeväxlare, rörsystem är bekymmer som fastighetsägare pratar om varje arbetsdag. Bauers långtidseffekter med olika kunders erfarenheter bestående besparingar år efter år.


EnergiRenovera med oss 12/9-Lund 13/9-Kalmar

2018-09-10

Ojämn värme i lägenheter, i lokaler, igensatta radiatorer, termostatventiler, värmeväxlare, rörsystem är bekymmer som fastighetsägare pratar om varje arbetsdag. Bauers långtidseffekter med olika kunders erfarenheter bestående besparingar år efter år.


Energirenovera med oss 11-12/9 www.Propertyexpo.se Göteborg

2018-09-10

Kompetensutveckla dig! Ojämn värme i lägenheter & lokaler? EnergiRenovera & EnergiEffektivisera med oss! "Ett Klart Bättre Driftsnetto" Vi träffar fastighetsförvaltare, energi- & fastighetstekniker, fastighetsägare, konsulter mfl.


Prata värme- tappvatten- & kylsystem på Skånes Energiting

2018-06-11

"Ett klart bättre dricksvattenkvaliteten i våra fastigheter" Erfarenheter med Bauers Energirenovering Samtidig Energieffektivisering. Lägre Drift- Service- Underhålls- & Energikostnader. Kostnadsundvikande & Smart underhåll för fastigheter


EnergiRenovera 25/4-Härnösand 26/4-Umeå Göteborg Eskilstuna

2018-04-23

Ojämn värme i lägenheter, i lokaler, igensatta radiatorer, termostatventiler, värmeväxlare, rörsystem är bekymmer som fastighetsägare pratar om varje arbetsdag. Bauers långtidseffekter med olika kunders erfarenheter bestående besparingar år efter år.


Prata värme- tappvatten- & kylsystem med Bauer på Nordbygg

2018-04-03

Kundernas erfarenheter med Bauers Energirenovering Samtidig Energieffektivisering. Lägre Drift- Service- Underhålls- Energikostnader Kostnadsundvikande & Ökar Driftnettot Monter AG:05 Nordbygg 10-13/4 Nya styrenheter vattenbehandling