Säkrare och effektivare med digital tillstånd Heta Arbeten®

2019-04-15 Brandskyddsföreningen Sverige

https://slussen.azureedge.net/image/3427/lista_mobil.pngBrandskyddsföreningen arbetar ständigt med att höja säkerheten, effektivisera arbetet och för att underlätta arbetet för tillståndsansvariga ute på fältet. Som ett led i detta finns nu en ”Digital tillstånd- och kontrollista Heta Arbeten®”.

Brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats klassas som Heta Arbeten®. Det kan röra alltifrån svetsning och skärning till arbeten med snabbroterande verktyg, takarbeten och ogräsbränning.

Innan ett hett arbete får utföras krävs att en riskbedömning av det planerade arbetet görs och att den tillståndsansvarige utfärdar ett tillstånd att utföra arbetet. Riskbedömningen leds av den tillståndsansvarige och utförs i team med hetarbetare (den som utför arbetet) och brandvakt. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige kräver att alla i hetarbetsteamet måste ha certifikat Heta Arbeten®.

– Riskbedömningen och säkerhetsreglerna är viktigt för att säkerställa att ett hett arbete genomförs säkert. Syftet med riskbedömningen och tillståndshanteringen är att minska riskerna för brand och om möjligt hitta andra metoder som inte är brandfarliga. I de fall som det inte går att använda en icke brandfarlig metod så är det av yttersta vikt att arbetet utförs med försiktighet och det är här den digitala tillståndslistan kommer in. Den är ett verktyg för att underlätta och hjälpa den tillståndsansvarige med tillståndsgivningen och teamet med riskbedömningen, berättar Tobias Plantin från Brandskyddsföreningen.

Flertal funktioner säkrar kontrollen
Brandskyddsföreningens digitala tillstånd- och kontrollistan har flera funktioner för att just effektivisera tillståndsgivningen, höja säkerheten och möjliggöra uppföljning - bland annat är det enklare att kontrollera att alla i teamet har rätt behörighet.

– Vi har genom hela utvecklingsarbetet haft med oss följande delar: användarvänligt, spara tid, högre säkerhet och att den ska fungera på arbetsplatsen. Vi har skapat en digital lösning där det ska vara enkelt att klicka sig fram. Listan ska också anpassa sig efter de val du gör, till exempel så anpassas innehållet i listan utifrån vilken arbetsmetod du väljer. Viktiga fördelar med den digitala tillståndslistan är att endast behöriga hetarbetare kan läggs till vilket ger en behörighetskontroll. Andra smarta funktioner i den digitala tillståndslistan är bland annat positioneringsfunktion med GPS, kamerafunktion, exportfunktion via e-post och påminnelser via sms.

Fördjupningsutbildning för en starkare roll
Förutom ”Digital tillstånd- och kontrollista Heta Arbeten®” finns även en ny utbildning – Fördjupning tillståndsansvar Heta Arbeten®, detta för att stärka den tillståndsansvariges roll och höja säkerheten. Utbildningen vänder sig till alla behöriga hetarbetare som ofta agerar tillståndsansvarig eller de som beställer Heta Arbeten® och behöver fördjupad kunskap.

Läs mer om digital tillstånd- och kontrollista och Fördjupning tillståndsansvar Heta Arbeten® på hetaarbeten.se


 Dela     Tillbaka  

Ännu enklare att brandsäkra byggen med Heta Arbeten®

2021-01-15

Nu gör Brandskyddsföreningen det möjligt för alla med certifikat Heta Arbeten® att registrera sin behörighet i ID06 Kompetensdatabas.


  Allmän Brand & säkerhet

Regler för fyrverkerier?

2020-12-28

”Vilka regler gäller egentligen för fyrverkerier, och hur kan det vara olika från kommun till kommun?” Åke Persson, kemiingenjör och expert, Brandskyddsföreningen reder ut frågetecknen. >>


  Allmän Brand & säkerhet

Skärpta regler för arbetsplatser

2020-12-22

Arbetsmiljöverket ändrar i föreskrifterna för hur arbetsplatser ska utformas. Här ingår bland annat skärpta krav på tillgänglighet, utrymning och säkerhet. De nya reglerna gäller från årsskiftet.


  Allmän Brand & säkerhet

Brandsäker kunskap – på säkert avstånd!

2020-12-21

Brandskyddsföreningen arrangerar distansutbildningar inom flera olika områden under 2021. Bland annat inom Byggnadstekniskt brandskydd, Organisatoriskt brandskydd samt Brandfarlig vara. Läs mer om alla våra utbildningar här >>


  Allmän Brand & säkerhet

Ny generalsekreterare för Brandskyddsföreningen

2020-12-17

Mats Björs blir Brandskyddsföreningens nye generalsekreterare och tillträder tjänsten i juni 2021. Redan från och med januari kommer dock Mats Björs att arbeta en dag i veckan på Brandskyddsföreningen.


  Allmän Brand & säkerhet Arbetsmarknad

Heta Arbeten® möjliggör registrering i ID06

2020-12-16

Nu gör Brandskyddsföreningen det möjligt för alla som har certifikat Heta Arbeten® att registrera sin behörighet i ID06 Kompetensdatabas, oavsett hos vilken arrangör eller var i landet de har gått behörighetsutbildningen.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Brandskydd i Boverkets byggregler - vilka är nyheterna?

2020-12-11

Är du nyfiken på nyheterna i handboken BBR 29 – Brandskydd i Boverkets byggregler? Här kan du ta del av vårt webbinarium där vi gick igenom boken och nyheterna >>


  Allmän Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Akut byte av brandfarlig fasad

2020-12-07

Efter branden i Grenfell Tower gjorde bostadsbolaget MKB i Malmö en inventering av sina fastigheter. Här kan du läsa om den akutrenovering som gjordes i ett av husen samt de extra brandskyddsåtgärder som sattes in.


  Allmän Brand & säkerhet Referensprojekt

Malin Tindberg blev Årets Eldsjäl

2020-12-01

Varje år delar Brandskyddsföreningen ut det prestigefyllda priset ”Årets Eldsjäl – Brandskydd”. Malin Tindberg, brandskyddsstrateg på Regionfastigheter inom Region Skåne, utsågs till Årets Eldsjäl på Brandskyddsledardagen 2020. Läs mer här >>


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Både risker och vinster med att bygga i trä

2020-11-11

De senaste åren har det blivit allt mer populärt att bygga högt i trä. Men det finns utmaningar. ”Även om trä är ett hållbart material är det inte hållbart om huset brinner ner”, säger Ville Bexander på Brandskyddsföreningen.


  Allmän Brand & säkerhet

×