Säkrare och effektivare med digital tillstånd Heta Arbeten®

2019-04-15 Brandskyddsföreningen Sverige

https://slussen.azureedge.net/image/3427/lista_mobil.pngBrandskyddsföreningen arbetar ständigt med att höja säkerheten, effektivisera arbetet och för att underlätta arbetet för tillståndsansvariga ute på fältet. Som ett led i detta finns nu en ”Digital tillstånd- och kontrollista Heta Arbeten®”.

Brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats klassas som Heta Arbeten®. Det kan röra alltifrån svetsning och skärning till arbeten med snabbroterande verktyg, takarbeten och ogräsbränning.

Innan ett hett arbete får utföras krävs att en riskbedömning av det planerade arbetet görs och att den tillståndsansvarige utfärdar ett tillstånd att utföra arbetet. Riskbedömningen leds av den tillståndsansvarige och utförs i team med hetarbetare (den som utför arbetet) och brandvakt. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige kräver att alla i hetarbetsteamet måste ha certifikat Heta Arbeten®.

– Riskbedömningen och säkerhetsreglerna är viktigt för att säkerställa att ett hett arbete genomförs säkert. Syftet med riskbedömningen och tillståndshanteringen är att minska riskerna för brand och om möjligt hitta andra metoder som inte är brandfarliga. I de fall som det inte går att använda en icke brandfarlig metod så är det av yttersta vikt att arbetet utförs med försiktighet och det är här den digitala tillståndslistan kommer in. Den är ett verktyg för att underlätta och hjälpa den tillståndsansvarige med tillståndsgivningen och teamet med riskbedömningen, berättar Tobias Plantin från Brandskyddsföreningen.

Flertal funktioner säkrar kontrollen
Brandskyddsföreningens digitala tillstånd- och kontrollistan har flera funktioner för att just effektivisera tillståndsgivningen, höja säkerheten och möjliggöra uppföljning - bland annat är det enklare att kontrollera att alla i teamet har rätt behörighet.

– Vi har genom hela utvecklingsarbetet haft med oss följande delar: användarvänligt, spara tid, högre säkerhet och att den ska fungera på arbetsplatsen. Vi har skapat en digital lösning där det ska vara enkelt att klicka sig fram. Listan ska också anpassa sig efter de val du gör, till exempel så anpassas innehållet i listan utifrån vilken arbetsmetod du väljer. Viktiga fördelar med den digitala tillståndslistan är att endast behöriga hetarbetare kan läggs till vilket ger en behörighetskontroll. Andra smarta funktioner i den digitala tillståndslistan är bland annat positioneringsfunktion med GPS, kamerafunktion, exportfunktion via e-post och påminnelser via sms.

Fördjupningsutbildning för en starkare roll
Förutom ”Digital tillstånd- och kontrollista Heta Arbeten®” finns även en ny utbildning – Fördjupning tillståndsansvar Heta Arbeten®, detta för att stärka den tillståndsansvariges roll och höja säkerheten. Utbildningen vänder sig till alla behöriga hetarbetare som ofta agerar tillståndsansvarig eller de som beställer Heta Arbeten® och behöver fördjupad kunskap.

Läs mer om digital tillstånd- och kontrollista och Fördjupning tillståndsansvar Heta Arbeten® på hetaarbeten.se


 Dela     Tillbaka  

Unikt samarbete för bättre brandskydd

2019-04-02

Brandskyddsföreningen har tillsammans med Sveriges tre största intresseorganisationer inom brandskydd överlämnat en utredning med lösningsförslag till hur Sverige kan få moderna byggregler för brandskydd.


  Allmän Brand & säkerhet

Har du koll på senaste nytt inom brandlarm och sprinkler?

2019-02-19

Björn Almberger, Brandskyddsföreningen, är moderator under årets Seminarium Brandlarm & Sprinkler. ”Vi kommer bl.a. att diskutera elektroniska övervakningar inom sprinkler, vad som händer om brandskyddet inte fungerar samt lite framtidsspaningar”


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Sprinkler och kommunalt vatten - vad gäller?

2019-01-15

Nu finns ett nytt regelverk för vattensprinklersystem som är direktanslutna till allmänt vattenledningsnät. – Reglernas syfte är att ge vägledning åt alla som har till uppgift att få till en ansvarsfull användning av sprinkler och kommunalt vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Brand & säkerhet Utbildning & FoU