Säkrare och effektivare med digital tillstånd Heta Arbeten®

2019-04-15 Brandskyddsföreningen Sverige

https://slussen.azureedge.net/image/3427/lista_mobil.pngBrandskyddsföreningen arbetar ständigt med att höja säkerheten, effektivisera arbetet och för att underlätta arbetet för tillståndsansvariga ute på fältet. Som ett led i detta finns nu en ”Digital tillstånd- och kontrollista Heta Arbeten®”.

Brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats klassas som Heta Arbeten®. Det kan röra alltifrån svetsning och skärning till arbeten med snabbroterande verktyg, takarbeten och ogräsbränning.

Innan ett hett arbete får utföras krävs att en riskbedömning av det planerade arbetet görs och att den tillståndsansvarige utfärdar ett tillstånd att utföra arbetet. Riskbedömningen leds av den tillståndsansvarige och utförs i team med hetarbetare (den som utför arbetet) och brandvakt. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige kräver att alla i hetarbetsteamet måste ha certifikat Heta Arbeten®.

– Riskbedömningen och säkerhetsreglerna är viktigt för att säkerställa att ett hett arbete genomförs säkert. Syftet med riskbedömningen och tillståndshanteringen är att minska riskerna för brand och om möjligt hitta andra metoder som inte är brandfarliga. I de fall som det inte går att använda en icke brandfarlig metod så är det av yttersta vikt att arbetet utförs med försiktighet och det är här den digitala tillståndslistan kommer in. Den är ett verktyg för att underlätta och hjälpa den tillståndsansvarige med tillståndsgivningen och teamet med riskbedömningen, berättar Tobias Plantin från Brandskyddsföreningen.

Flertal funktioner säkrar kontrollen
Brandskyddsföreningens digitala tillstånd- och kontrollistan har flera funktioner för att just effektivisera tillståndsgivningen, höja säkerheten och möjliggöra uppföljning - bland annat är det enklare att kontrollera att alla i teamet har rätt behörighet.

– Vi har genom hela utvecklingsarbetet haft med oss följande delar: användarvänligt, spara tid, högre säkerhet och att den ska fungera på arbetsplatsen. Vi har skapat en digital lösning där det ska vara enkelt att klicka sig fram. Listan ska också anpassa sig efter de val du gör, till exempel så anpassas innehållet i listan utifrån vilken arbetsmetod du väljer. Viktiga fördelar med den digitala tillståndslistan är att endast behöriga hetarbetare kan läggs till vilket ger en behörighetskontroll. Andra smarta funktioner i den digitala tillståndslistan är bland annat positioneringsfunktion med GPS, kamerafunktion, exportfunktion via e-post och påminnelser via sms.

Fördjupningsutbildning för en starkare roll
Förutom ”Digital tillstånd- och kontrollista Heta Arbeten®” finns även en ny utbildning – Fördjupning tillståndsansvar Heta Arbeten®, detta för att stärka den tillståndsansvariges roll och höja säkerheten. Utbildningen vänder sig till alla behöriga hetarbetare som ofta agerar tillståndsansvarig eller de som beställer Heta Arbeten® och behöver fördjupad kunskap.

Läs mer om digital tillstånd- och kontrollista och Fördjupning tillståndsansvar Heta Arbeten® på hetaarbeten.se


 Dela     Tillbaka  

Polarbrödsbranden borde vara en väckarklocka för många

2021-06-28

Ta del av Brandskyddsföreningens debattartikel om brandsäkerhet. Se även vårt webbinarium där MSB ger en redogörelse av utredningen om branden samt en dialog om hur man skapar och upprätthåller en robust brandsäkerhet som fungerar över tid.


  Allmän Brand & säkerhet

Jag vill ändra samhällets syn på brandsäkerhet

2021-06-01

Möt Brandskyddsföreningens tillträdande generalsekreterare Mats Björs, som ser fram emot att skapa ett brandsäkrare Sverige genom att göra Brandskyddsföreningen till en ännu starkare samhällsaktör.


  Allmän Brand & säkerhet Arbetsmarknad

Termografering avslöjar dolda brandrisker - ny utbildning!

2021-04-15

Varje år kontrolleras Habia Teknofluors elanläggning av en certifierad termograför. ”En av de viktigaste förebyggande kontrollerna för att undvika driftstopp och bränder”, säger Peter Wahlund, fastighets- och avdelningsansvarig på Habia Teknofluor.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Lättare att bygga rätt med Brandskyddsföreningens handbok

2021-03-18

Elin Ellingsson, Norrbottens flygflottilj, är en av många som i sin yrkesroll måste ha koll på byggnadstekniskt brandskydd. Som ett stöd i sitt arbete använder hon Brandskyddsföreningens handbok för brandskydd i BBR, som har lanserats i ny version.


  Allmän Brand & säkerhet

Gassläckning på ny nivå

2021-03-04

Gassläcksystem skyddar ofta utrymmen med dyrbar och driftkänslig utrustning. Nu har reglerna för systemen uppdaterats och förtydligats för att göra det lättare att uppfylla och verifiera lagkraven.


  Allmän Brand & säkerhet

Ännu enklare att brandsäkra byggen med Heta Arbeten®

2021-01-15

Nu gör Brandskyddsföreningen det möjligt för alla med certifikat Heta Arbeten® att registrera sin behörighet i ID06 Kompetensdatabas.


  Allmän Brand & säkerhet

Regler för fyrverkerier?

2020-12-28

”Vilka regler gäller egentligen för fyrverkerier, och hur kan det vara olika från kommun till kommun?” Åke Persson, kemiingenjör och expert, Brandskyddsföreningen reder ut frågetecknen. >>


  Allmän Brand & säkerhet

Skärpta regler för arbetsplatser

2020-12-22

Arbetsmiljöverket ändrar i föreskrifterna för hur arbetsplatser ska utformas. Här ingår bland annat skärpta krav på tillgänglighet, utrymning och säkerhet. De nya reglerna gäller från årsskiftet.


  Allmän Brand & säkerhet

Brandsäker kunskap – på säkert avstånd!

2020-12-21

Brandskyddsföreningen arrangerar distansutbildningar inom flera olika områden under 2021. Bland annat inom Byggnadstekniskt brandskydd, Organisatoriskt brandskydd samt Brandfarlig vara. Läs mer om alla våra utbildningar här >>


  Allmän Brand & säkerhet

Ny generalsekreterare för Brandskyddsföreningen

2020-12-17

Mats Björs blir Brandskyddsföreningens nye generalsekreterare och tillträder tjänsten i juni 2021. Redan från och med januari kommer dock Mats Björs att arbeta en dag i veckan på Brandskyddsföreningen.


  Allmän Brand & säkerhet Arbetsmarknad