Teknikutbildningar nära dig!

2019-08-18 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Energi och Miljötekniska Föreningen inbjuder till en fulladdad höst med spännande och lärorika kurser och aktiviteter som du tar del av genom lokalverksamheten på 29 orter! 

 • Akustik för  VVS:are  - kursledare Lennart Kalén ACAD
 • BBR - så hänger regelverket ihop - kursledare Marcus Lundin, Rättkunskap AB
 • Energiberäkning - BBR-krav inom energiområdet som påverkarhela byggnationens ekonomi och miljöpåverkan - kursledare Edwin Måradson Dry-IT
 • Energieffektivisering i befintlig bebyggelse för en mer hållbar drift - kursledare Jakob Rosenqvist, Tranås Energi
 • Fuktens påverkan på innomhusmiljön och energianvändningen - kursledare Björn Wuolikainen, Byggnadsingenjör SBR
 • Inneklimatteknik för fastighetsdrift - R1 - kursledare Lars Ekberg CIT Energy Management 
 • Installationsbrandskydd - kursledare Tomas Fagergren, Brandskyddslaget
 • Beräkning och utförande av injustering av värmesystem i byggnader - kursledare Ulrika Brown Energiverket
 • Praktiska konsekvenser av tydligare verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR och BEN 
  - kursledare Per Levin Projektengagemang
 • Naturlig komfortkyla - kursledare Gillis Wikander, punkt R AB
 • Kostnadseffektiv vattenskadesäkerhet - kursledare Marcus Lundin, Rättkunskap AB

Läs mer och anmäl dig på www.energi-miljo.se/aktiviteter

Välkommen!


 Dela     Tillbaka  

Studiebesök på Alabastern i Växjö

2019-10-14

Välkommen till ett studiebesök på kvarteret Alabastern i Växjö som genomgått en stor renovering. Renoveringen ingår i EU-projektet READY.


  Allmän

Tekniklunch i Karlstad om vädrets påverkan

2019-10-02

Välkommen till en lunchträff där SMHI berättar om vädrets koppling till energianvändning och normalårskorrigering av värme och kyla arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Karlstad.


  Värme Kyla

Tekniklunch i Göteborg om vattenkvalitet

2019-09-27

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Göteborg inbjuder till tekniklunch om vattenkvalitet i värme och kylsystem - för dig som arbetar med värme- och kylsystem.


  Allmän

Tekniklunch i Karlstad om vattenkvalitet

2019-09-27

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Karlstad inbjuder till tekniklunch om vattenkvalitet i värme och kylsystem - för dig som arbetar med värme- och kylsystem.


  Värme Kyla

EMTF-lunch i Östersund om golvvärme

2019-09-27

Välkommen till en lunchträff i Östersund om självreglerande golvvärme.


  Värme

Tekniklunch i Örnsköldsvik om teknisk isolering

2019-09-17

Välkommen till en tekniklunch i Örnsköldsvik om teknisk isolering.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet Isolering

Tekniklunch i Luleå om energilagring

2019-09-10

Välkommen till en lunchföreläsning i Luleå om ASES – ”Active Solar Energy Storage” som är ett energisystem som tillvaratar, säsongslagrar solvärme i ett värmelager under huset.


  Allmän

Lunch i Eskilstuna om vattenkvalitet i värme- och kylsystem

2019-09-03

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Eskilstuna inbjuder till tekniklunch om vattenkvalitet i värme- och kylsystem.


  Värme Kyla

Tekniklunch i Nyköping om vattenkvalitet i värme- och kylsys

2019-09-02

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Nyköping inbjuder till tekniklunch om vattenkvalitet i värme och kylsystem.


  Värme Kyla

Frukost om LOU i byggsektorn

2019-08-30

Välkommen till ett frukostmöte med information om offentlig upphandling för beställare, konsulter och entreprenörer.


  Allmän