Teknikutbildningar nära dig!

2019-08-18 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Energi och Miljötekniska Föreningen inbjuder till en fulladdad höst med spännande och lärorika kurser och aktiviteter som du tar del av genom lokalverksamheten på 29 orter! 

 • Akustik för  VVS:are  - kursledare Lennart Kalén ACAD
 • BBR - så hänger regelverket ihop - kursledare Marcus Lundin, Rättkunskap AB
 • Energiberäkning - BBR-krav inom energiområdet som påverkarhela byggnationens ekonomi och miljöpåverkan - kursledare Edwin Måradson Dry-IT
 • Energieffektivisering i befintlig bebyggelse för en mer hållbar drift - kursledare Jakob Rosenqvist, Tranås Energi
 • Fuktens påverkan på innomhusmiljön och energianvändningen - kursledare Björn Wuolikainen, Byggnadsingenjör SBR
 • Inneklimatteknik för fastighetsdrift - R1 - kursledare Lars Ekberg CIT Energy Management 
 • Installationsbrandskydd - kursledare Tomas Fagergren, Brandskyddslaget
 • Beräkning och utförande av injustering av värmesystem i byggnader - kursledare Ulrika Brown Energiverket
 • Praktiska konsekvenser av tydligare verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR och BEN 
  - kursledare Per Levin Projektengagemang
 • Naturlig komfortkyla - kursledare Gillis Wikander, punkt R AB
 • Kostnadseffektiv vattenskadesäkerhet - kursledare Marcus Lundin, Rättkunskap AB

Läs mer och anmäl dig på www.energi-miljo.se/aktiviteter

Välkommen!


 Dela     Tillbaka  

Teknikinformation i Halmstad om energistrategier

2020-05-28

Välkommen till en teknikinformation i Halmstad om energistrategier för flerbostadshusägare.


  Allmän

Teknikinformation i Linköping om energieffektivisering

2020-05-25

Välkommen till ett seminarium i Linköping om energieffektivisering och passivhus.


  Allmän Energieffektivisering

Digital teknikutbildning - Köldmedier

2020-05-08

EMTF bjuder in till digital kurs i kyl- och värmepumpsteknik med fokus på köldmedier och gällande lagstiftning, energieffektivitet och miljöaspekter. Då kursen hålls digitalt vi bjuder därför in intresserade från hela Sverige.


  Kyla Utbildning & FoU

Teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme

2020-05-05

Välkommen till en teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme och ny energieffektiv bebyggelse.


  Allmän

Teknikinformation om aktivitetsbaserade kontor

2020-04-19

Välkommen till en teknikträff i Göteborg om arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor.


  Allmän

Teknikutbilda dig hemifrån!

2020-04-17

Energi-och Miljötekniska Föreningen - EMTF- erbjuder nu möjligheten att ta del av ett antal av kursprogrammets teknikutbildningar digitalt. Heldagskurserna har anpassats till ett format som ska erbjudas via Teams.


  Allmän Utbildning & FoU

Öppet brev från Scanvac gällande covid-19

2020-04-16

Den skandinaviska organisationen Scanvac, som Energi- och Miljötekniska Föreningen är en del av, publicerar ett öppet brev med rubriken "Begäran om åtgärder mot luftburen överföring av infektionssjukdomar".


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikinformation i Kalmar om golvvärme

2020-04-14

Välkommen till en teknikinformation om självreglerande golvvärme.


  Värme

Juridikfrukost i Stockholm vad som händer vid en byggkonkurs

2020-04-09

Välkommen till en juridikfrukost i Stockholm om regelverket kring vad som händer vid en parts obestånd inom byggsektorn. Arrangör är Energi och Miljötekniska Föreningen.


  Allmän

Teknikinformation i Östersund om avloppsvärmeväxlare

2020-04-07

Vid en teknikinformation med Energi- och Miljötekniska Föreningen i Östersund kommer Roland Jonsson, WSP, att berätta mer om mätresultat och driftserfarenheter från användning av 15 stycken avloppsvärmeväxlare.


  Allmän

×