Frukost om LOU i byggsektorn

2019-08-30 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Värt att veta om offentlig upphandling för beställare, konsulter och entreprenörer

 

Omfattningen av offentliga upphandlingar är betydande. Att känna till nyheterna på upphandlingsområdet upphandlingsreglerna är därmed av stort värde för både de som genomför upphandlingar och lämnar anbud. Nya avgöranden från förvaltningsdomstolarna påverkar hur upphandlingsdokumenten kan utformas och hur anbud på bästa sätt ska utformas för att möta de krav som uppställs av upphandlande myndigheter och enheter.

 

Vid frukostseminariet belyses ett antal aktuella frågor t.ex.;

  • När är krav på referensuppdrag tillåtna och hur får de se ut
  • Är det tillåtet att ange fabrikat i upphandlingsdokument?
  • Vad gäller kring golvpriser och fasta priser?
  • Vilka uppgifter i ett anbud kan bli offentligt/Hur hanterar man anbudssekretess?


Föreläsare: advokaten Viktoria Edelman, AG Advokat

Datum; den 26 september 2019

Tid; kl. 08.00- ca 09.00

Plats; AG Advokat, Regeringsgatan 38, 6 tr. Stockholm

Pris: 495 kr ex moms för medlemmar. Är du inte medlem betalar du ordinarie pris om 595 kr ex moms.

Anmäl dig här https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/vart-att-veta-om-offentlig-upphandling-bestallare-konsulter-och-entreprenorer

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Studiebesök på Alabastern i Växjö

2019-10-14

Välkommen till ett studiebesök på kvarteret Alabastern i Växjö som genomgått en stor renovering. Renoveringen ingår i EU-projektet READY.


  Allmän

Tekniklunch i Karlstad om vädrets påverkan

2019-10-02

Välkommen till en lunchträff där SMHI berättar om vädrets koppling till energianvändning och normalårskorrigering av värme och kyla arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Karlstad.


  Värme Kyla

Tekniklunch i Göteborg om vattenkvalitet

2019-09-27

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Göteborg inbjuder till tekniklunch om vattenkvalitet i värme och kylsystem - för dig som arbetar med värme- och kylsystem.


  Allmän

Tekniklunch i Karlstad om vattenkvalitet

2019-09-27

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Karlstad inbjuder till tekniklunch om vattenkvalitet i värme och kylsystem - för dig som arbetar med värme- och kylsystem.


  Värme Kyla

EMTF-lunch i Östersund om golvvärme

2019-09-27

Välkommen till en lunchträff i Östersund om självreglerande golvvärme.


  Värme

Tekniklunch i Örnsköldsvik om teknisk isolering

2019-09-17

Välkommen till en tekniklunch i Örnsköldsvik om teknisk isolering.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet Isolering

Tekniklunch i Luleå om energilagring

2019-09-10

Välkommen till en lunchföreläsning i Luleå om ASES – ”Active Solar Energy Storage” som är ett energisystem som tillvaratar, säsongslagrar solvärme i ett värmelager under huset.


  Allmän

Lunch i Eskilstuna om vattenkvalitet i värme- och kylsystem

2019-09-03

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Eskilstuna inbjuder till tekniklunch om vattenkvalitet i värme- och kylsystem.


  Värme Kyla

Tekniklunch i Nyköping om vattenkvalitet i värme- och kylsys

2019-09-02

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Nyköping inbjuder till tekniklunch om vattenkvalitet i värme och kylsystem.


  Värme Kyla