Frukost om LOU i byggsektorn

2019-08-30 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Värt att veta om offentlig upphandling för beställare, konsulter och entreprenörer

 

Omfattningen av offentliga upphandlingar är betydande. Att känna till nyheterna på upphandlingsområdet upphandlingsreglerna är därmed av stort värde för både de som genomför upphandlingar och lämnar anbud. Nya avgöranden från förvaltningsdomstolarna påverkar hur upphandlingsdokumenten kan utformas och hur anbud på bästa sätt ska utformas för att möta de krav som uppställs av upphandlande myndigheter och enheter.

 

Vid frukostseminariet belyses ett antal aktuella frågor t.ex.;

  • När är krav på referensuppdrag tillåtna och hur får de se ut
  • Är det tillåtet att ange fabrikat i upphandlingsdokument?
  • Vad gäller kring golvpriser och fasta priser?
  • Vilka uppgifter i ett anbud kan bli offentligt/Hur hanterar man anbudssekretess?


Föreläsare: advokaten Viktoria Edelman, AG Advokat

Datum; den 26 september 2019

Tid; kl. 08.00- ca 09.00

Plats; AG Advokat, Regeringsgatan 38, 6 tr. Stockholm

Pris: 495 kr ex moms för medlemmar. Är du inte medlem betalar du ordinarie pris om 595 kr ex moms.

Anmäl dig här https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/vart-att-veta-om-offentlig-upphandling-bestallare-konsulter-och-entreprenorer

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Teknikinformation i Halmstad om energistrategier

2020-05-28

Välkommen till en teknikinformation i Halmstad om energistrategier för flerbostadshusägare.


  Allmän

Teknikinformation i Linköping om energieffektivisering

2020-05-25

Välkommen till ett seminarium i Linköping om energieffektivisering och passivhus.


  Allmän Energieffektivisering

Digital teknikutbildning - Köldmedier

2020-05-08

EMTF bjuder in till digital kurs i kyl- och värmepumpsteknik med fokus på köldmedier och gällande lagstiftning, energieffektivitet och miljöaspekter. Då kursen hålls digitalt vi bjuder därför in intresserade från hela Sverige.


  Kyla Utbildning & FoU

Teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme

2020-05-05

Välkommen till en teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme och ny energieffektiv bebyggelse.


  Allmän

Teknikinformation om aktivitetsbaserade kontor

2020-04-19

Välkommen till en teknikträff i Göteborg om arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor.


  Allmän

Teknikutbilda dig hemifrån!

2020-04-17

Energi-och Miljötekniska Föreningen - EMTF- erbjuder nu möjligheten att ta del av ett antal av kursprogrammets teknikutbildningar digitalt. Heldagskurserna har anpassats till ett format som ska erbjudas via Teams.


  Allmän Utbildning & FoU

Öppet brev från Scanvac gällande covid-19

2020-04-16

Den skandinaviska organisationen Scanvac, som Energi- och Miljötekniska Föreningen är en del av, publicerar ett öppet brev med rubriken "Begäran om åtgärder mot luftburen överföring av infektionssjukdomar".


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikinformation i Kalmar om golvvärme

2020-04-14

Välkommen till en teknikinformation om självreglerande golvvärme.


  Värme

Juridikfrukost i Stockholm vad som händer vid en byggkonkurs

2020-04-09

Välkommen till en juridikfrukost i Stockholm om regelverket kring vad som händer vid en parts obestånd inom byggsektorn. Arrangör är Energi och Miljötekniska Föreningen.


  Allmän

Teknikinformation i Östersund om avloppsvärmeväxlare

2020-04-07

Vid en teknikinformation med Energi- och Miljötekniska Föreningen i Östersund kommer Roland Jonsson, WSP, att berätta mer om mätresultat och driftserfarenheter från användning av 15 stycken avloppsvärmeväxlare.


  Allmän

×