Frukostträff i Uppsala om låg varmvattenanvändning

2019-10-23 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

I och med att Riksbyggen låter certifiera och verifiera sin nyproduktion enligt Miljöbyggnad har man uppmärksammat att varmvattenanvändningen generellt ligger mycket lågt.

I en BeBo-förstudie har analys gjorts på tappvarmvattenanvändning för cirka 700 lägenheter fördelat på 29 nyproducerade bostadsrättsföreningar. För att i förstudien analysera tappvarmvattenanvändningen och energiåtgången togs en modell fram för analys av statistiken. Sammanställningen och analysen i förstudien påvisade att energianvändningen för tappvarmvatten i de undersökta husen var väsentligt lägre än den normaliserande nivån i BEN. Intervallet för energianvändningen för tappvarmvattenanvändning var 6 – 23 kWh/m2, Atemp och år.

Vid en frukostträff med Energi- och Miljötekniska Föreningen och Sweco i Uppsala kommer Mari-Louise Persson, energistrateg hos Riksbyggen att prata om utredningen och vilka orsaker det finns eller inte finns till den stora skillnaden i tappvarmvattenanvändning.

Tid: Kl. 8.00-ca 10.00 (kursen inleds med frukostmacka)
Plats: Sweco Systems, Vaksalagatan 10, Uppsala

Datum: 12 december

Kostnad (frukostmacka ingår): 100 kr exkl moms för medlemmar, 150 kr exkl moms för icke-medlemmar.

Anmälan på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/frukosttraff-i-uppsala-om-lag-varmvattenanvandning-i-nyproduktion

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

BIM och digitalisering genom hela byggprocessen

2020-01-20

Energi -och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Västerås bjuder in till seminarium som tar upp ämnesområdet BIM och digitalisering genom hela byggprocessen. Efter seminariet bjuds det på middag och hockeymatch VIK IK-MORA IK.


  Allmän Projekterings- & förvaltningsprogram

Alex Kihlström ny marknadschef

2020-01-13

Alex Kihlström (bilden) är ny marknadschef på Energi- och Miljötekniska Föreningen. Han kommer närmast från Gårdfeldts Kyl AB i Karlstad.


  Allmän Arbetsmarknad

Studiebesök på ICA Maxi i Kumla

2019-12-20

Välkommen till ett studiebesök på ICA Maxi i Kumla, arrangerat av Energi- och Miljötekniska Föreningen i Örebro.


  Värme Kyla Sanitet

Studiebesök på Valla Torg i Årsta i Stockholm

2019-12-15

Välkommen till ett studiebesök på Valla torg i Stockholm som renoverats inom ramen för EU-programmet GrowSmarter.


  Allmän

Tekniklunch i Falun om Energiavtal 12

2019-12-11

Välkommen till en tekniklunch i Falun praktiska erfarenheter av Energiavtal 12.


  Allmän

Lunchinformation om Östra länken i Luleå

2019-12-11

Välkommen till en lunchinformation om VA-projektet Östra länken i Luleå.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Tekniklunch i Uppsala om vädret och energianvändning

2019-11-28

Välkommen till en lunchträff i Uppsala där Torbjörn Grönbergs, SMHI, berättar om vädrets koppling till energianvändning och normalårskorrigering av värme och kyla.


  Värme Kyla

Tekniklunch i Göteborg om brandskyddskrav och ombyggnad

2019-11-27

Välkommen till en tekniklunch i Göteborg om brandskyddskrav och ombyggnad!


  Allmän Brand & säkerhet

Seminarieeftermiddag på Chalmers om installationsteknik

2019-11-23

Välkommen till en seminarieeftermiddag hos Chalmers, arrangerad av Chalmers Installationsteknik och Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Göteborg.


  Allmän

Tekniklunch i Nyköping om AMA VVS & Kyl

2019-11-13

Välkommen till en lunchträff i Nyköping där nyheter inom AMA VVS & Kyl 19 och BBR presenteras.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet