Frukostträff i Uppsala om låg varmvattenanvändning

2019-10-23 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

I och med att Riksbyggen låter certifiera och verifiera sin nyproduktion enligt Miljöbyggnad har man uppmärksammat att varmvattenanvändningen generellt ligger mycket lågt.

I en BeBo-förstudie har analys gjorts på tappvarmvattenanvändning för cirka 700 lägenheter fördelat på 29 nyproducerade bostadsrättsföreningar. För att i förstudien analysera tappvarmvattenanvändningen och energiåtgången togs en modell fram för analys av statistiken. Sammanställningen och analysen i förstudien påvisade att energianvändningen för tappvarmvatten i de undersökta husen var väsentligt lägre än den normaliserande nivån i BEN. Intervallet för energianvändningen för tappvarmvattenanvändning var 6 – 23 kWh/m2, Atemp och år.

Vid en frukostträff med Energi- och Miljötekniska Föreningen och Sweco i Uppsala kommer Mari-Louise Persson, energistrateg hos Riksbyggen att prata om utredningen och vilka orsaker det finns eller inte finns till den stora skillnaden i tappvarmvattenanvändning.

Tid: Kl. 8.00-ca 10.00 (kursen inleds med frukostmacka)
Plats: Sweco Systems, Vaksalagatan 10, Uppsala

Datum: 12 december

Kostnad (frukostmacka ingår): 100 kr exkl moms för medlemmar, 150 kr exkl moms för icke-medlemmar.

Anmälan på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/frukosttraff-i-uppsala-om-lag-varmvattenanvandning-i-nyproduktion

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Teknikmöte i Dalarna om boendes påverkan på energianvändning

2020-08-05

Välkommen till ett teknikmöte om hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen


  Allmän

Studiebesök på Chalmers installationstekniks försökshall

2020-08-04

Välkommen till ett studiebesök på Chalmers installationstekniks försökshall


  Allmän

Energi- och miljötekniska föreningens kursutbud höst 2020

2020-06-29

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud och erbjuder under hösten ett stort antal digitala teknikutbildningar.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Utbildning & FoU

Digital teknikutbildning - LCC/LCA resurseffektivt byggande

2020-06-03

Energi-och Miljötekniska Föreningen bjuder in till digital teknikutbildning med Lars Ekberg, CIT Energy Management, om energi-och kostnadseffektivt byggande och god inomhusklimat.


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikinformation i Halmstad om energistrategier

2020-05-28

Välkommen till en teknikinformation i Halmstad om energistrategier för flerbostadshusägare.


  Allmän

Teknikinformation i Linköping om energieffektivisering

2020-05-25

Välkommen till ett seminarium i Linköping om energieffektivisering och passivhus.


  Allmän Energieffektivisering

Digital teknikutbildning - Köldmedier

2020-05-08

EMTF bjuder in till digital kurs i kyl- och värmepumpsteknik med fokus på köldmedier och gällande lagstiftning, energieffektivitet och miljöaspekter. Då kursen hålls digitalt vi bjuder därför in intresserade från hela Sverige.


  Kyla Utbildning & FoU

Teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme

2020-05-05

Välkommen till en teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme och ny energieffektiv bebyggelse.


  Allmän

Teknikinformation om aktivitetsbaserade kontor

2020-04-19

Välkommen till en teknikträff i Göteborg om arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor.


  Allmän

Teknikutbilda dig hemifrån!

2020-04-17

Energi-och Miljötekniska Föreningen - EMTF- erbjuder nu möjligheten att ta del av ett antal av kursprogrammets teknikutbildningar digitalt. Heldagskurserna har anpassats till ett format som ska erbjudas via Teams.


  Allmän Utbildning & FoU

×