Individers uppfattning om risker med dricksvattnet

2019-12-03 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/dricksvatten.jpg

Sammanfattning: Dricksvattnet i Sverige håller generellt hög kvalitet. Men det händer varje år att vattnet någonstans i landet blir förorenat av kemiska ämnen eller mikroorganismer, och att konsumenterna därför rekommenderas att koka sitt vatten.

I Sverige har vi de senaste åren haft några fall av större störningar i dricksvattendistributionen, bland annat efter parasitutbrotten i Östersund 2010 och Skellefteå 2011 samt i Uppsala efter förorening av polyfluorerade kolväten (PFAS).

För att öka kunskapen om konsumenternas syn på dricksvattenrisker och behov av information genomfördes en studie vid Mittuniversitetet inom ramen för det Formasfinansierade projektet SafeDrink. Forskargruppen djupintervjuade 26 småbarnsföräldrar, varav 20 i Östersund och 6 i Uppsala.

Av rapporten kan man sammantaget dra slutsatsen att människors upplevelse av risker med dricksvattnet påverkas av sociala och kulturella faktorer. Av tidigare forskning framgår det att vilket kön man tillhör spelar roll för riskuppfattningen, men även faktorer som utbildning, inkomst, etnicitet och föräldraskap. Konsumentens upplevelser av smak, lukt, färg och temperatur är viktiga för bedömningen av vattnets kvalitet. Erfarenheter av att vattnet har varit förorenat gör att människor i högre grad förväntar sig problem även i framtiden, men det kan också ha motsatt effekt. Om tidigare störningar har hanterats på ett bra sätt kan det medföra ökad tillit till att framtida problem också kommer att hanteras korrekt.

Ta del av rapporten!

Källa: Svenskt Vatten

 


 Dela     Tillbaka  

Sommarfrågan till installationssverige

2020-07-13

När pandemin är över - Viken typ av mässor kommer du föredra att besöka?


  Allmän

Ny avsaltningsteknik testas i Halmstad

2020-07-10

En ny teknik där man med hjälp av spillvärme renar havsvatten till dricksvatten kommer testas i Halmstad.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Krönika: Vad är rätt och vad är fel?

2020-07-09

Så här mitt i sommaren funderar Slussen.biz krönikör, Lars Andrén, på vad som är en korrekt kalkylmetod för att värdera en investerings lönsamhet över tid? Något som blir extra intressant när många parametrar präglas av osäkra värden.


  Allmän Krönikor

Bråk om förstörd brunn i Huddinge

2020-07-09

En boende i Huddinge kommun menar att hon fått sin brunn förstörd efter sprängningar som genomförts i områden och i fyra år har hon kämpat mot kommunen för ersättning, rapporterar mitti.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Vattenkrig i Åre

2020-07-08

En boende i Åre kommun är mycket kritisk till hur kommunen beräknar vattenförbrukningen. I Åre använder man schablonberäkning istället för som i många andra kommuner digitala vattenmätare, rapporterar jamtlandstidning.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Möjlighet att söka pengar till cybersäkerhet

2020-07-07

Nu finns det möjlighet för företag inom energisektorn att söka pengar för cybersäkerhetsanpassningar, genom CEF Fonden 2020.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Trevlig sommar från Slussen.biz!

2020-07-06

Slussen.biz nyhetsbrev och Rekryteringskanalen tar en sommarpaus och återkommer 10 augusti. Vårt kontor håller stängt från 13 juli till 10 augusti, men sajten med alla nyheter är naturligtvis tillgänglig som vanligt.


  Allmän

Energiklassning av byggbodar

2020-07-03

SBUF, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen har beviljat finansiering till projektet ”Energiklassning av byggbodar”.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Finns det en VA-skuld?

2020-07-03

Är VA-skulden en sanning eller myt och hur ska hela Sveriges dricksvatten säkras? Det var temat för ett webbinarium som arrangerades av VA-fakta.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Boverket ska utvärdera stöd

2020-07-02

Boverket ska utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

×