Individers uppfattning om risker med dricksvattnet

2019-12-03 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/dricksvatten.jpg

Sammanfattning: Dricksvattnet i Sverige håller generellt hög kvalitet. Men det händer varje år att vattnet någonstans i landet blir förorenat av kemiska ämnen eller mikroorganismer, och att konsumenterna därför rekommenderas att koka sitt vatten.

I Sverige har vi de senaste åren haft några fall av större störningar i dricksvattendistributionen, bland annat efter parasitutbrotten i Östersund 2010 och Skellefteå 2011 samt i Uppsala efter förorening av polyfluorerade kolväten (PFAS).

För att öka kunskapen om konsumenternas syn på dricksvattenrisker och behov av information genomfördes en studie vid Mittuniversitetet inom ramen för det Formasfinansierade projektet SafeDrink. Forskargruppen djupintervjuade 26 småbarnsföräldrar, varav 20 i Östersund och 6 i Uppsala.

Av rapporten kan man sammantaget dra slutsatsen att människors upplevelse av risker med dricksvattnet påverkas av sociala och kulturella faktorer. Av tidigare forskning framgår det att vilket kön man tillhör spelar roll för riskuppfattningen, men även faktorer som utbildning, inkomst, etnicitet och föräldraskap. Konsumentens upplevelser av smak, lukt, färg och temperatur är viktiga för bedömningen av vattnets kvalitet. Erfarenheter av att vattnet har varit förorenat gör att människor i högre grad förväntar sig problem även i framtiden, men det kan också ha motsatt effekt. Om tidigare störningar har hanterats på ett bra sätt kan det medföra ökad tillit till att framtida problem också kommer att hanteras korrekt.

Ta del av rapporten!

Källa: Svenskt Vatten

 


 Dela     Tillbaka  

Dämpad avslutning på värmepumpåret 2019

2020-01-22

Sista kvartalet 2019 sjönk försäljningen av värmepumpar inom alla segment. Totalt minskade försäljningen med 4 procent jämfört med föregående år, enligt Svenska Kyl- & Värmepumpföreningens statistik.


  Värme Kyla

ExpoStyr laddar för turné i norr!

2020-01-20

I februari är det dags för ExpoStyr att ge sig ut på vägarna. Den här gången är det Luleå (11/2), Umeå (12/2), Östersund (13/2) och Sundsvall (14/2) som får besök.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

Ny metod ska kartlägga riskområden för hälsoskadlig värme

2020-01-16

Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram en metod för att kartlägga riskområden och ett kunskapsstöd för att förebygga effekterna av hälsoskadliga temperaturer.


  Värme Kyla Utbildning & FoU

Miljöpåverkan ökar från byggsektorn

2020-01-16

Boverkets miljöindikatorer visar att bygg- och fastighetssektorn står för cirka 10 till 30 procent av miljöpåverkan i Sverige från svensk produktion. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter.


  Allmän Utbildning & FoU

Hyresgästers beteende och påverkan på energianvändningen

2020-01-15

Beställarnätverket, Bebo, presenterar en kunskapssammanställning på hur hyresgästers beteende påverkar energianvändningen.


  Allmän Utbildning & FoU

Inbjudan till dialogmöte om exportmöjligheter

2020-01-15

Smart City Sweden, Nordic Heat och Teknikföretagens exportförening Urban Tech Sweden bjuder in till ett dialogmöte på tema exportmöjligheter inom värme och kyla i Stockholm den 4 februari.


  Värme Kyla

Utvidgat producentansvar krävs för rimligt vattenpris

2020-01-13

En Deloitte-studie om tillverkarnas ansvar att förhindra mikroföroreningar från att komma ut i miljön drar slutsatsen att EU redan har tillräcklig lagstiftning för att behålla dricks- och avloppsvattentjänster prismässigt överkomliga.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Nyckeltal i livsmedelsbutiker och storkök

2020-01-10

Belok presenterar en förstudie som syftar till att analysera befintliga nyckeltal framtagna inom livsmedelsbutiker och storkök och få en överblick över vilka nyckeltal som används idag och efterfrågas.


  Allmän Utbildning & FoU

Förslag om laddinfrastruktur och inspektion av värmesystem

2020-01-09

Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om krav på laddinfrastruktur i byggnader och krav på inspektion av uppvärmningssystem.


  Värme Kyla El

Framtidens certifiering av plastprodukter för VA

2020-01-09

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Framtidens certifiering av plastprodukter för VA - förundersökning.


  Allmän Utbildning & FoU