Rekordresultat för Grundfos stärker grunden för framtiden

2020-03-20 Grundfos AB

Grundfos når sitt lönsamhetsmål på 10% ett år i förtid och visar upp de högsta försäljningssiffrorna, personalnöjdhet och kundlojalitet någonsin. Fortsatt stark drivkraft i fråga om hållbar utveckling.

2019 ökade Grundfos nettoomsättning med 3% till 27,5 miljarder DKK, vilket är den högsta nivån i Grundfos  75-åriga historia. Detta motsvarar 2,2% organisk tillväxt i lokala valutor jämfört med 2018. Vinsten före räntor och skatter (EBIT) ökade med 16% till 2,8 miljarder DKK, eller 10,1% av omsättningen. Justerat för poster som inte är relaterade till företagets aktiviteter blev EBIT 10,6% av nettoomsättningen, vilket gör 2019 till det första år då målet för Grundfos 2020-strategi på 10% avkastning på nettoomsättning har uppnåtts.


”Vi är glada över det ekonomiska resultatet och mycket nöjda med vår förmåga att driva fortsatt tillväxt och samtidigt påverka världens klimat- och vattenutmaningar positivt”, säger Mads Nipper, CEO och koncernchef för Grundfos.

Utöver de ekonomiska resultaten minskade Grundfos sin egen vattenförbrukning med 10,4% och CO2-utsläppen med 12,2% jämfört med 2018. Dessutom har Grundfos uppnått de bästa resultaten någonsin för anställdas motivation och nöjdhet och upprepat rekordresultatet i fråga om kundlojalitet och kundnöjdhet.

”Vi har bidragit signifikant till att minska våra kunders energiförbrukning och samtidigt påverkat världens klimatutmaningar positivt. Och vi bidrog till att ge mer än 800 000 människor grundläggande tillgång till vatten, i nära samarbete med våra partners”, tillägger Mads Nipper.

De flesta av Grundfos marknader och applikationer har bidragit till tillväxten. Koncernens europeiska kärnmarknader och den globala serviceverksamheten uppvisade solid tillväxt under hela året, medan de stora marknaderna i Kina och Amerika hade också en tillväxt, men på en lägre nivå än 2018.

En solid balansräkning gör att företaget nu kan fatta långsiktiga beslut utan att riskera sitt ekonomiska oberoende. Soliditeten låg på 68,1% vid slutet av 2019.

”Medan vi förväntar oss att 2020 blir ett år med flera utmaningar, är utgångspunkten mycket stark för vår
resa och Grundfos nya strategi 2025. Vi har en strategisk ambition att bidra med lösningar till världens
klimat- och vattenutmaningar, samtidigt som vi fortsätter att ge våra kunder ännu bättre service och
levererar solida ekonomiska resultat”, säger Mads Nipper.


Ekonomiska höjdpunkter från 2019:
• Nettoomsättningen ökade med 0,8 miljarder DKK till 27,5 miljarder DKK
• Organisk försäljningstillväxt på 2,2%
• Vinst före räntor och skatter (EBIT) uppgick till 2 791 miljoner DKK

Nyckeltal (länk till PDF)
Journal 2019 (länk till onlineversion)


 Dela     Tillbaka  

Grundfos presenterar shuntgruppslösning vid Konsultdagarna

2022-11-04

Grundfos ser fram emot att delta på KONSULTDAGARNA 10 november 2022 i Stockholm. Vi kommer att presentera vår banbrytande produkt, Grundfos MIXIT, som är en innovativ allt-i-ett shuntgruppslösning, designad för värme- och kylsystem.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering

Mer kunskap om energirenovering med fokus på pumpar?

2022-08-10

Grundfos har tagit fram en översiktlig Energirenoveringsguide för att hjälpa dig möta ett ökande intresse för energirenoveringar. Ladda ner guiden redan idag.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) El

Fyll på med ny pumpkunskap i sommar - helt kostnadsfritt

2022-07-01

Med Grundfos ECADEMY kan du enkelt hålla dina kunskaper om pumpar och pumpapplikationer uppdaterade. När det passar dig - helt utan kostnad.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Grundfos Arena - Digitalt VVS Event - nu on-demand

2022-01-19

Nu finns vårt Svensk-Norska digitala VVS event tillgängligt on-demand. Se fyra olika webinarier om cirkulation för bostadsfastigheter, hur du undviker magnetit i systemet, tappvarmvattenssystem (VVC) och vår nyhet Grundfos MIXIT. Logga in redan idag


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Utbildning & FoU

Grundfos bjuder in till digitalt VVS-event

2022-01-07

Den 18 januari kl 08:30 startar vårt Svensk-Norska digitala event. Vi har förberett 4 olika webinarier som du kan delta i live, eller se "on demand" i efterhand.


  Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering Utbildning & FoU

Webinar om Grundfos nya shuntgrupp MIXIT 9/12 kl 8:30

2021-12-08

Anmäl dig till vårt webinar om Grundfos nya shuntgrupp MIXIT.


  Värme Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Boka in den 26 november i er kalender!

2020-11-06

Missa inte detta, den 26 november kommer Grundfos ha en virtuell VVS-mässa.


  Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA)

Tillfredsställande finansiell utveckling trots COVID-19

2020-09-22

Pandemin har haft avsevärd inverkan på marknaderna globalt under första hälften av 2020. Grundfos har upplevt mindre aktivitet på samtliga marknader globalt. Positiva trender framträder dock på viktiga marknadsområden, som Kina, USA och Europa.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet (Fastighets VA)

HVAC med extremt hög driftsäkerhet på Astana EXPO

2019-01-09

För arrangörerna av Astana EXPO 2017 var energieffektiva och fullständigt felsäkra HVAC-system ett absolut krav. Få reda på hur Grundfos iSOLUTIONS och tillförlitliga pumpstationer gav energibesparingar på 25% och optimal komfort för besökarna.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Referensprojekt