Teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme

2020-05-05 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Lågtemperaturfjärrvärme och ny energieffektiv bebyggelse

I en planerad ny stadsdel i Växjö har man i ett forskningsprojekt undersökt hur behovet av förnybara energiresurser varierar för olika typer av bebyggelse med olika energiprestanda och uppvärmningssystem. Projektet har genomförts i samarbete mellan Linnéuniversitet, Växjöbostäder, Växjö kommun och Växjö Energi med stöd av forskningsprogrammet E2B2.

I projektet har man undersökt hur klimatförändringarna påverkar byggnaders uppvärmningsbehov och eventuella kylbehov – behöver bostäderna kylas, eller går det att utforma byggnaderna så att eventuella kylbehov kan undvikas. Vidare har man undersökt vilken betydelse användning av energisnåla hushållsapparater och energisnål belysning har för primärenergianvändning och inomhustemperatur.

Forskarna har analyserat värmeförsörjningen för ett nytt bostadsområde i Växjö. Fyra exploateringsalternativ för området, med olika byggnadstyper, har utformats och analyserats. Gemensamt för samtliga byggnader är att de har designats efter svensk byggnorm eller svenska passivhuskriterier. Utöver två lågtemperatursystem, med framlednings- och returtemperaturer på 65/30 ⁰C respektive 50/20 ⁰C, ingår konventionell fjärrvärme (80/40 ⁰C) i jämförelsen.

Vid en teknikföreläsning arrangerad av Energi- och Miljötekniska Föreningen i Växjö kommer Leif Gustavsson, professor i byggnadsteknik vid Linnéuniversitetet, som ansvarat för projektet, att presentera resultaten.

Datum och tid: 2 juni kl 11.30

Plats: via Teams – inbjudningslänk skickas till deltagarna via e-post

Anmälan på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/digital-teknikinformation-i-vaxjo-om-lagtemperaturfjarrvarme

 

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Höstens digitala utbildningar!

2020-08-13

Energi- och Miljötekniska Föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud och erbjuder under hösten ett stort antal digitala teknikutbildningar.


  Allmän Utbildning & FoU

Seminarium om hyresgästers påverkan på energianvändning

2020-08-11

Välkommen till ett seminarium i Luleå om hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen.


  Allmän

Träff i Trestad om energistrategier för flerbostadshusägare

2020-08-10

Välkommen till en teknikinformation i Trestad om energistrategier för flerbostadshusägare.


  Allmän

Möte i Sundsvall om energieffektiviseringsföretag

2020-08-09

Välkommen till en teknikinformation i Sundsvall om auktorisation av företag som säljer energieffektivisering.


  Allmän

Teknikföredrag i Luleå om ozon

2020-08-08

Välkommen till ett teknikföredrag i Luleå om ozon.


  Allmän

Teknikföredrag i Göteborg om energistrategier

2020-08-07

Välkommen till en teknikinformation i Göteborg om energistrategier för flerbostadshusägare.


  Allmän Energieffektivisering

Teknikföredrag i Göteborg om ozon

2020-08-06

Välkommen till ett teknikföredrag i Göteborg om ozon.


  Allmän

Teknikmöte i Dalarna om boendes påverkan på energianvändning

2020-08-05

Välkommen till ett teknikmöte om hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen


  Allmän

Studiebesök på Chalmers installationstekniks försökshall

2020-08-04

Välkommen till ett studiebesök på Chalmers installationstekniks försökshall


  Allmän

Energi- och miljötekniska föreningens kursutbud höst 2020

2020-06-29

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud och erbjuder under hösten ett stort antal digitala teknikutbildningar.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Utbildning & FoU

×