Teknikinformation i Linköping om energieffektivisering

2020-05-25 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Välkommen till ett seminarium i Linköping om energieffektivisering och passivhus.

Dessa och andra frågor behandlas vid ett digitalt seminarium arrangerat av Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling/Energisystem vid Linköpings universitet och Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Östergötland. Vid seminariet kommer ett antal presentationer att framföras av sistaårsstudenter vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling /Energisystem av sina examensarbeten.

Datum och tid 8 juni kl 11.00-12.00

Emil Olsson & Simon Lövin: Effektivisering av Visbys fjärrvärmesystem – Beräkning av returtemperatursänkande åtgärders lönsamhet

Jonas Grinde: Klimatpåverkan från en byggmetod för passivhus - Förbättringspotential samt jämförelse med vanligt byggande och trähus

Johan Marcusson & Marcus Karlsson: Konsekvensanalys kring elektrifiering av transportsektorn

 

Anmäl dig på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/seminarium-i-linkoping-om-energieffektivisering-och-passivhus


 Dela     Tillbaka  

Höstens digitala utbildningar!

2020-08-13

Energi- och Miljötekniska Föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud och erbjuder under hösten ett stort antal digitala teknikutbildningar.


  Allmän Utbildning & FoU

Seminarium om hyresgästers påverkan på energianvändning

2020-08-11

Välkommen till ett seminarium i Luleå om hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen.


  Allmän

Träff i Trestad om energistrategier för flerbostadshusägare

2020-08-10

Välkommen till en teknikinformation i Trestad om energistrategier för flerbostadshusägare.


  Allmän

Möte i Sundsvall om energieffektiviseringsföretag

2020-08-09

Välkommen till en teknikinformation i Sundsvall om auktorisation av företag som säljer energieffektivisering.


  Allmän

Teknikföredrag i Luleå om ozon

2020-08-08

Välkommen till ett teknikföredrag i Luleå om ozon.


  Allmän

Teknikföredrag i Göteborg om energistrategier

2020-08-07

Välkommen till en teknikinformation i Göteborg om energistrategier för flerbostadshusägare.


  Allmän Energieffektivisering

Teknikföredrag i Göteborg om ozon

2020-08-06

Välkommen till ett teknikföredrag i Göteborg om ozon.


  Allmän

Teknikmöte i Dalarna om boendes påverkan på energianvändning

2020-08-05

Välkommen till ett teknikmöte om hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen


  Allmän

Studiebesök på Chalmers installationstekniks försökshall

2020-08-04

Välkommen till ett studiebesök på Chalmers installationstekniks försökshall


  Allmän

Energi- och miljötekniska föreningens kursutbud höst 2020

2020-06-29

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud och erbjuder under hösten ett stort antal digitala teknikutbildningar.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Utbildning & FoU

×