Uppskattat webbinarium på ExpoVent

2020-05-26 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/bblars.JPG
Lars Ekberg höll i webbinarium under webbversionen av ExpoVent. Foto: Ulrik Hammarsträng

ExpoVent i Visby, Stockholm och Nyköping, som flytttat ut på webben på grund av coronapandemin, inleddes med ett webbinarium med Lars Ekberg som är verksam som konsult vid CIT Energy Management och adjungerad professor vid Chalmers. Rubriken för dagen var Funktionssäker ventilation för nöjda brukare. Webbinariet arrangerades i samarbete med Energi- och Miljötekniska Föreningen. 

- Bra inneklimat handlar om saker som ren luft, bra akustik, rätt ljusförhållanden och inte minst möjligheten för brukaren att påverka inomhusmiljön. Som fastighetsägare handlar det om att definiera önskat inneklimat, ta hänsyn till belastningar som solinstrålning, påverkan från människor och föreningar från exempelvis byggmaterial och inredning. Brister i inomhusmiljön får konsekvenser i form av lidande, minskad produktivitet och ökade kostnader på grund av exempelvis dålig publicitet. Mina generella tips är att använda sig av de myndighetsföreskrifter, från bland annat Arbetsmiljöverket, och branschråd, som exempelvis R1:an och Swesiaq-modelllen, som finns tillgängliga. 

Lars Ekberg bjöd också på en genomgång av lite om den forskning som finns gällande luftflödens betydelse för produktivitet. 
- Här visar flera rapporter på att det finns ett samband mellan högre luftflöde och produktivitet. Men det gäller bara upp till en viss gräns då det exempelvis kan skapas drag vid för höga luftflöden. Jag skulle vilja säga att 10 liter/sekund och person är tillräckligt. Forskningen visar att en viss procent kan känna obehag av dålig lukt vid 1000 ppm CO2, men att i princip 100% vänjer sig fort. Ofta är det värmen som ger känslan av dålig luft. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/larswebb2.jpg
Att skapa bra inneklimat handlar om att lägga pussel. Foto: Ulrik Hammarsträng

I sin sammanfattning poängterade Lars Ekberg att det är viktigt att man inte tappar bort helheten när man tittar på inomhusklimatet. 
- Det handlar om att undvika störande emissioner från bygg- och inredningsdetaljer, emissioner från fuktskador, störande lukter från människor och deras verksamhet samt föroreningar utifrån. Det handlar också om rätt ventilationsflöden, effektiv ventilation och effektiva luftfilter. 

Samma webbinarium arrangeras även klockan 10, den 27 och 28 maj. Se länken nedan för mer information. 

Till ExpoVent på webben!

 

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Finns det en VA-skuld?

2020-07-03

Är VA-skulden en sanning eller myt och hur ska hela Sveriges dricksvatten säkras? Det var temat för ett webbinarium som arrangerades av VA-fakta.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Boverket ska utvärdera stöd

2020-07-02

Boverket ska utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Följ bygget av avloppstunneln i Stockholm

2020-07-02

Klicka vidare och se filmen om tunnelbygget för Stockholms framtida avloppsrening.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Ett nedslag i Elmiadalen

2020-07-01

Slussen.biz tog chansen att ta del av inslaget Kommer Energibolagen ta över ansvaret för "teknisk förvaltning" som tidigare låg hos bostadsföretag? på den digitala arenan Elmiadalen med Elmiamässan i Jönköping som bas.


  Värme Kyla El Energieffektivisering

Remiss om ändring av regler för energideklarationer

2020-06-30

Boverket föreslår ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader.


  Värme Energieffektivisering

Simulerade effekter av trög avvattning

2020-06-30

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Simulerade effekter av trög avvattning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Vilken kommun har det godaste kranvattnet?

2020-06-29

Kranvatten är vårt viktigaste livsmedel och detta vill Svenskt Vatten lyfta genom att kora Sveriges godaste vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny chans att lära sig om upphandling av solenergi

2020-06-29

I augusti återkommer Slussen.biz uppkattade webbinarium, Upphandlingshjälp och vägledning för dig som skall investera i solenergi, med Lars Andrén.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Ny modell för solprognoser bäst i test

2020-06-29

En ny modell som utvecklats vid Uppsala universitet för att förutsäga variationer i solinstrålningen, och som kan hjälpa till att utnyttja el från solenergi effektivare, har nu testats mot olika datamodeller och visat sig vara mycket träffsäker.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Bakterievarning i Kungälv

2020-06-26

Kungälvs kommun varnar för bakterier i dricksvatten i delar av kommunen, rapporterar gp.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

×