Teknikinformation i Halmstad om energistrategier

2020-05-28 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

I en förstudie - Energistrategier för flerbostadshusägare - har det undersökts hur några ägare av flerbostadshus i Sverige arbetar för att främja ett hållbart energisystem. Förstudien har tagits fram inom ramen för Energimyndighetens BeBo-nätverk, och den har genomförts av konsultföretaget Anthesis. Studien fokuserade på hur fastighetsägarnas strategier och handlingsplaner ser ut samt vilka verktyg de använder i sitt energiarbete. Förstudien har också analyserat hur de kan dra nytta av varandras erfarenheter och hur de kan vara förebilder för andra fastighetsägare när det gäller energistrategi och handlingsplaner.

Resultatet av förstudien visar att fastighetsbolag kan nå framgång inom energi- och klimatfrågor på många olika sätt, och att det finns många olika vägar att nå goda resultat i energiarbetet.

Några av de framgångsfaktorer som har identifierats i förstudien är:

  • Förankring inom den egna organisationen
  • Att dra nytta av digitaliseringstrenden för energiuppföljning
  • En öronmärkt budget och incitament för energiåtgärder

Vid en teknikinformation kommer kartläggningen att presenteras inom Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Halmstad.

Föredragshållare: Hanna Westling, Anthesis

Datum och tid: 8 juni kl 11.30

Plats: föredraget kommer att ske via Teams, de som anmält sig får en länk med vilken man kan logga in i mötet

 

Anmälan på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/teknikinformation-i-halmstad-om-energistrategier-flerbostadshusagare

 


 Dela     Tillbaka  

Digital kurs i energieffektivisering i befintlig bebyggelse

2020-09-24

Välkommen till digital heldagskurs i energieffektivisering i befintlig bebyggelse som anordnas av Energi- och Miljötekniska föreningen i samarbete med Willy Ociansson från Willy´s Clean Tech.


  Allmän

Teknikutbilda dig på distans i höst!

2020-09-23

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med ett stort antal halv- och heldagskurser.


  Allmän Utbildning & FoU

Digital teknikutbildning - Energiberäkning och BBR

2020-09-21

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med kursen Energiberäkning och BBR – olika systemlösningar och deras påverkan på ekonomi och miljö.


  Ventilation Värme Kyla El Utbildning & FoU

Avloppsvärmeväxlare och dess energibesparingspotential

2020-09-10

EMTFs lokalavdelning i Västerås bjuder in till ett teknikseminarium med Roland Jonsson, WSP, som kommer att berätta om möjligheter och förutsättningar för att använda avloppsvärmeväxlare och dess energibesparingspotential.


  Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Teknikträff i Borås om golvvärme

2020-09-01

Välkommen till en träff med Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Borås, där Andreas Anderzon, Thermotech, berättar om Thermotechs erfarenheter från installationer av - MultiLevel.


  Värme

Teknikmöte i Helsingborg om tekniktävling om ventilation

2020-08-27

Välkommen till teknikmöte i Helsingborg om tekniktävling om ventilationskomponenter.


  Allmän

Information i Uppsala om auktorisation av energiföretag

2020-08-17

Välkommen till en teknikinformation i Uppsala om auktorisation av företag som säljer energieffektivisering.


  Allmän Energieffektivisering

Höstens digitala utbildningar!

2020-08-13

Energi- och Miljötekniska Föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud och erbjuder under hösten ett stort antal digitala teknikutbildningar.


  Allmän Utbildning & FoU

Seminarium om hyresgästers påverkan på energianvändning

2020-08-11

Välkommen till ett seminarium i Luleå om hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen.


  Allmän

Träff i Trestad om energistrategier för flerbostadshusägare

2020-08-10

Välkommen till en teknikinformation i Trestad om energistrategier för flerbostadshusägare.


  Allmän Energieffektivisering

×