Teknikinformation i Halmstad om energistrategier

2020-05-28 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

I en förstudie - Energistrategier för flerbostadshusägare - har det undersökts hur några ägare av flerbostadshus i Sverige arbetar för att främja ett hållbart energisystem. Förstudien har tagits fram inom ramen för Energimyndighetens BeBo-nätverk, och den har genomförts av konsultföretaget Anthesis. Studien fokuserade på hur fastighetsägarnas strategier och handlingsplaner ser ut samt vilka verktyg de använder i sitt energiarbete. Förstudien har också analyserat hur de kan dra nytta av varandras erfarenheter och hur de kan vara förebilder för andra fastighetsägare när det gäller energistrategi och handlingsplaner.

Resultatet av förstudien visar att fastighetsbolag kan nå framgång inom energi- och klimatfrågor på många olika sätt, och att det finns många olika vägar att nå goda resultat i energiarbetet.

Några av de framgångsfaktorer som har identifierats i förstudien är:

  • Förankring inom den egna organisationen
  • Att dra nytta av digitaliseringstrenden för energiuppföljning
  • En öronmärkt budget och incitament för energiåtgärder

Vid en teknikinformation kommer kartläggningen att presenteras inom Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Halmstad.

Föredragshållare: Hanna Westling, Anthesis

Datum och tid: 8 juni kl 11.30

Plats: föredraget kommer att ske via Teams, de som anmält sig får en länk med vilken man kan logga in i mötet

 

Anmälan på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/teknikinformation-i-halmstad-om-energistrategier-flerbostadshusagare

 


 Dela     Tillbaka  

Energi- och miljötekniska föreningens kursutbud höst 2020

2020-06-29

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud och erbjuder under hösten ett stort antal digitala teknikutbildningar.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Utbildning & FoU

Digital teknikutbildning - LCC/LCA resurseffektivt byggande

2020-06-03

Energi-och Miljötekniska Föreningen bjuder in till digital teknikutbildning med Lars Ekberg, CIT Energy Management, om energi-och kostnadseffektivt byggande och god inomhusklimat.


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikinformation i Linköping om energieffektivisering

2020-05-25

Välkommen till ett seminarium i Linköping om energieffektivisering och passivhus.


  Allmän Energieffektivisering

Digital teknikutbildning - Köldmedier

2020-05-08

EMTF bjuder in till digital kurs i kyl- och värmepumpsteknik med fokus på köldmedier och gällande lagstiftning, energieffektivitet och miljöaspekter. Då kursen hålls digitalt vi bjuder därför in intresserade från hela Sverige.


  Kyla Utbildning & FoU

Teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme

2020-05-05

Välkommen till en teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme och ny energieffektiv bebyggelse.


  Allmän

Teknikinformation om aktivitetsbaserade kontor

2020-04-19

Välkommen till en teknikträff i Göteborg om arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor.


  Allmän

Teknikutbilda dig hemifrån!

2020-04-17

Energi-och Miljötekniska Föreningen - EMTF- erbjuder nu möjligheten att ta del av ett antal av kursprogrammets teknikutbildningar digitalt. Heldagskurserna har anpassats till ett format som ska erbjudas via Teams.


  Allmän Utbildning & FoU

Öppet brev från Scanvac gällande covid-19

2020-04-16

Den skandinaviska organisationen Scanvac, som Energi- och Miljötekniska Föreningen är en del av, publicerar ett öppet brev med rubriken "Begäran om åtgärder mot luftburen överföring av infektionssjukdomar".


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikinformation i Kalmar om golvvärme

2020-04-14

Välkommen till en teknikinformation om självreglerande golvvärme.


  Värme

×