Digital teknikutbildning - LCC/LCA resurseffektivt byggande

2020-06-03 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Digital teknikutbildning - Energi-, resurs- och kostnadseffektivt byggande av hus med gott inomhusklimat

Energi-och Miljötekniska Föreningen bjuder in till teknikutbildning med Lars Ekberg, CIT Energy Management, om energi-och kostnadseffektivt byggande och god inomhusklimat.

Kursen vänder sig till dig som vill reflektera över vad det är som egentligen krävs för ett säkerställt gott inomhusklimat. Det handlar om ambitionerna och kraven på inomhusklimatet, och det handlar om hur vi ska säkra funktionen hos de tekniska lösningarna som ska bidra till det goda inomhusklimatet. Vi kommer också att prata om hur vi samtidigt kan säkerställa att byggnaderna blir energieffektiva.

För att kunna gå från ord till handling behöver ekonomen och teknikern förstå varandra. Därför berör vi även metoder för att räkna på de tekniska lösningarnas ekonomiska lönsamhet, LCC.

Slutligen reflekterar vi över det faktum att fastighetssektorn måste bidra till en långsiktigt hållbar framtid genom att arbeta systematiskt med effektiv användning av energi och andra resurser. Vi går i det sammanhanget igenom några enkla exempel på beräkning av byggandets klimatpåverkan; vi tittat alltså kort på begreppet LCA.

Kursledare:  Lars Ekberg, CIT Energy Management
Datum: tisdag 9 juni, 2020
Tid: Kl. 09.00 – 12.00
Plats: Digital länk via Teams, anmälda deltagare får en länk inför kursen. Länken skickas ut runt 16:00 dagen innan kurs.
Pris: 1.995 kr ex moms för medlemmar. 
Är du inte medlem betalar du ordinarie pris om 2.750 kr ex moms.

Anmälan här!

 


 Dela     Tillbaka  

Höstens digitala utbildningar!

2020-08-13

Energi- och Miljötekniska Föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud och erbjuder under hösten ett stort antal digitala teknikutbildningar.


  Allmän Utbildning & FoU

Seminarium om hyresgästers påverkan på energianvändning

2020-08-11

Välkommen till ett seminarium i Luleå om hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen.


  Allmän

Träff i Trestad om energistrategier för flerbostadshusägare

2020-08-10

Välkommen till en teknikinformation i Trestad om energistrategier för flerbostadshusägare.


  Allmän

Möte i Sundsvall om energieffektiviseringsföretag

2020-08-09

Välkommen till en teknikinformation i Sundsvall om auktorisation av företag som säljer energieffektivisering.


  Allmän

Teknikföredrag i Luleå om ozon

2020-08-08

Välkommen till ett teknikföredrag i Luleå om ozon.


  Allmän

Teknikföredrag i Göteborg om energistrategier

2020-08-07

Välkommen till en teknikinformation i Göteborg om energistrategier för flerbostadshusägare.


  Allmän Energieffektivisering

Teknikföredrag i Göteborg om ozon

2020-08-06

Välkommen till ett teknikföredrag i Göteborg om ozon.


  Allmän

Teknikmöte i Dalarna om boendes påverkan på energianvändning

2020-08-05

Välkommen till ett teknikmöte om hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen


  Allmän

Studiebesök på Chalmers installationstekniks försökshall

2020-08-04

Välkommen till ett studiebesök på Chalmers installationstekniks försökshall


  Allmän

Energi- och miljötekniska föreningens kursutbud höst 2020

2020-06-29

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud och erbjuder under hösten ett stort antal digitala teknikutbildningar.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Utbildning & FoU

×