Energi- och miljötekniska föreningens kursutbud höst 2020

2020-06-29 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Energi och miljötekniska föreningen erbjuder under hösten 2020 ett brett utbud av digitala teknikutbildningar för att möta branschens behov av kompetensutveckling på distans. Höstens kursprogram är nu till stora delar klart, men nya kurser kan tillkomma så kika gärna in på vår hemsida (https://www.energi-miljo.se/utbildning) för att hålla dig uppdaterad!

 

3/9 | Digital kurs Introduktion till Solenergi - Lars Andrén 

8/9 | Digital kurs Fuktens påverkan på byggnader och dess brukare - Björn Woulikainen 

9/9 | Digital kurs Verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR och BEN - Per Levin 

10/9 | Digital kurs Injustering av ventilation - Lars Ekberg 

16/9 | Digital kurs Köldmedier - Tommy Walfridson och Anton Falk 

17/9 | Digital kurs Injustering av värmesystem - Ulrika Brown 

24/9 | Digital kurs Energiberäkning och BBR - Edwin Måradson 

1/10 | Digital kurs Akustik för installatörer - Lennart Karlén 

8/10 | Digital kurs Energiberäkning och BBR -  Edwin Måradson 

15/10 | Digital kurs Injustering av värmesystem - Ulrika Brown 

22/10 | Digital kurs Akustik för installatörer - Lennart Karlén 

 

Ett medlemskap i Energi- och Miljötekniska Föreningen kostar 790 kr per kalenderår, vilket betyder att du tjänar in kursavgiften direkt genom att gå på en teknikutbildning! I medlemskapet ingår en rad medlemsförmåner samt branschens ledande tekniktidning Energi & Miljö. Du blir medlem HÄR.


 Dela     Tillbaka  

Föredrag om trådlös överföring av mätvärden

2021-06-21

Att överföra mätvärden via trådlös överföring var temat för ett antal föredrag inom Energi- och Miljötekniska Föreningen. Nu finns föredraget att se på Youtube.


  Allmän

Teknikmöte i Malmö om energiberäkning av äldreboende

2021-06-15

Välkommen till ett teknikmöte i Malmö om energiberäkning av äldreboenden.


  Allmän Utbildning & FoU

Föredrag om ventilation och SARS-Cov-2

2021-06-15

EMTF:s lokalkommitté i Örebro bjöd in en kvartett från vårt östra grannland Finland, som berättade om det tvärvetenskapliga forskningsprojekt ”TUPA” gällande bland annat ventilationens påverkan på spridning av SARS-CoV-2 i innemiljö.


  Ventilation Utbildning & FoU

Seminarium i Skaraborg om nya möjligheter genom LoRaWan

2021-06-09

Välkommen till ett seminarium i Skaraborg om nya möjligheter genom digitalisering och fastighetsautomation.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

Välkommen till en informationsträff i Växjö om IMD

2021-06-01

Vid en lunchträff i Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Växjö kommer en studie att presenteras om hur IMD bör implementeras för att få störst effekt på varmvattenanvändningen.


  Värme Sanitet (Fastighets VA)

Digital teknikutbildning 3 juni - Injustering av värmesystem

2021-05-26

Energi- och Miljötekniska föreningens lokalavdelning i Halmstad bjuder in till kurs i Injustering av värmesystem torsdag 3 juni. Då kursen hålls i digitalt format välkomnar vi deltagare från hela Sverige!


  Värme

Föredrag i Helsingborg om energiåtervinning från spillvatten

2021-05-25

Välkommen till ett seminarium i Helsingborg om värmeåtervinning ur spillvatten.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Digital kurs 3 juni - Injustering av värmesystem

2021-05-20

Energi- och Miljötekniska föreningens lokalavdelning i Halmstad bjuder inte till kurs i Injustering av värmesystem. Då kursen hålls i digitalt format välkomnar vi deltagare från hela Sverige!


  Allmän

Digital teknikkurs 1 juni - Injustering ventilationssystem

2021-05-20

Energi- och Miljötekniska föreningens lokalavdelning i Göteborg bjuder in till kurs i injustering av ventilation. Då kursen hålls i digitalt format välkomnar vi deltagare från hela Sverige!


  Ventilation Utbildning & FoU

Föredrag om energisnåla småhus

2021-05-15

Nu finns ett föredrag om utveckling av kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus i ett nordiskt klimat.


  Ventilation Värme Utbildning & FoU