Studiebesök på Chalmers installationstekniks försökshall

2020-08-04 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Avdelningen för installationsteknik vid Chalmers utbildar och forskar kring byggnaders inomhusklimat, energianvändning och de tekniska system som försörjer byggnaden och på sätt och vis gör den "levande”.

Installationstekniks försökshall är den enda i sitt slag i Sverige och uppbyggd för att kunna ge kunskap om hur system för klimathållning, komfort och inomhusmiljö fungerar i olika situationer. Anläggningen ger en tydlig inblick i hela processen från energiförsörjning, distribution och reglering till resulterande inomhusklimat och medger stora möjligheter till variationer för forsknings- och/eller utbildningssyfte.

Försökshallen innehåller ett flertal olika system, riggar och utrymmen bland annat filterprovningsrigg, marklager med nio individuellt reglerbara borrhål och vätskeburet distributionssystem för värme och kyla.

Försökshallen har också ett seminarierum på 33 m², utformat för hög flexibilitet och går att värma, kyla och ventilera på flera olika sätt. Detta möjliggör många olika typer av studier kring energianvändning, reglering, termisk komfort och luftkvalitet.

Vid ett unikt tillfälle erbjuder avdelningen vid installationsteknik och Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Göteborg ett studiebesök på försökshallen, under ledning av adjungerad professor Lars Ekberg.

Datum och tid: 21 oktober, kl 15.00

Plats: Installationstekniks försökshall, Gibraltargatan 35, Göteborg

Anmälan på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/studiebesok-pa-chalmers-installationstekniks-forsokshall

 

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Digital teknikutbildning - Energiberäkning och BBR

2020-09-21

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med kursen Energiberäkning och BBR – olika systemlösningar och deras påverkan på ekonomi och miljö.


  Ventilation Värme Kyla El Utbildning & FoU

Avloppsvärmeväxlare och dess energibesparingspotential

2020-09-10

EMTFs lokalavdelning i Västerås bjuder in till ett teknikseminarium med Roland Jonsson, WSP, som kommer att berätta om möjligheter och förutsättningar för att använda avloppsvärmeväxlare och dess energibesparingspotential.


  Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Teknikträff i Borås om golvvärme

2020-09-01

Välkommen till en träff med Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Borås, där Andreas Anderzon, Thermotech, berättar om Thermotechs erfarenheter från installationer av - MultiLevel.


  Värme

Teknikmöte i Helsingborg om tekniktävling om ventilation

2020-08-27

Välkommen till teknikmöte i Helsingborg om tekniktävling om ventilationskomponenter.


  Allmän

Information i Uppsala om auktorisation av energiföretag

2020-08-17

Välkommen till en teknikinformation i Uppsala om auktorisation av företag som säljer energieffektivisering.


  Allmän Energieffektivisering

Höstens digitala utbildningar!

2020-08-13

Energi- och Miljötekniska Föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud och erbjuder under hösten ett stort antal digitala teknikutbildningar.


  Allmän Utbildning & FoU

Seminarium om hyresgästers påverkan på energianvändning

2020-08-11

Välkommen till ett seminarium i Luleå om hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen.


  Allmän

Träff i Trestad om energistrategier för flerbostadshusägare

2020-08-10

Välkommen till en teknikinformation i Trestad om energistrategier för flerbostadshusägare.


  Allmän Energieffektivisering

Möte i Sundsvall om energieffektiviseringsföretag

2020-08-09

Välkommen till en teknikinformation i Sundsvall om auktorisation av företag som säljer energieffektivisering.


  Allmän

Teknikföredrag i Luleå om ozon

2020-08-08

Välkommen till ett teknikföredrag i Luleå om ozon.


  Allmän

×