Teknikmöte i Dalarna om boendes påverkan på energianvändning

2020-08-05 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Teknikmöte om hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen

Hur påverkar hyresgästers beteende energianvändningen i flerbostadshus, och hur kan man påverka beteenden så att energianvändningen minskar? Det finns både svenska och internationella erfarenheter och forskningsprojekt som har undersökt detta, men kunskapen är i nuläget varken tillräckligt känd eller tillräckligt spridd bland svenska fastighetsägare.

I en förstudie inom beställargruppen Bebo gjordes en kunskapssammanställning - Hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen, en kunskapssammanställning.

Syftet med förstudien var att göra en kunskapssammanställning över relevanta svenska och internationella erfarenheter och forskningsprojekt om hur hyresgästers beteende påverkar energianvändningen i flerbostadshus och hur beteendet kan påverkas.

Arbetet omfattade omvärldsbevakning för att identifiera forskningsstudier och projekt som handlar om hyresgästers energianvändning och hur fastighetsägare kan bidra till att påverka dem i riktning mot ett mer energieffektivt beteende. Dessutom gjordes en analys och sammanställning av den kunskap som redovisas i det insamlade underlaget. Analysen syftade till att undersöka vilken kunskap det finns om metoder för att i samverkan med hyresgäster minska energianvändningen i bostäder och att identifiera eventuella kunskapsluckor.

Förstudien har genomförts av Anthesis och Borg&Co.

Vid en teknikinformation kommer studien att presenteras vid en teknikinformation inom Energi- och Miljötekniska Föreningen i Dalarna.

Plats: föredraget kommer att ske via Teams, de som anmält sig får en länk med vilken man kan logga in i mötet

Föredragshållare: Agneta Persson, Anthesis

Datum och tid: 19 augusti kl 11.30

Anmäl dig på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/teknikmote-i-dalarna-om-hyresgasters-beteende-och-dess-paverkan-pa-energianvandningen

 

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Digital teknikutbildning - Energiberäkning och BBR

2020-09-21

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med kursen Energiberäkning och BBR – olika systemlösningar och deras påverkan på ekonomi och miljö.


  Ventilation Värme Kyla El Utbildning & FoU

Avloppsvärmeväxlare och dess energibesparingspotential

2020-09-10

EMTFs lokalavdelning i Västerås bjuder in till ett teknikseminarium med Roland Jonsson, WSP, som kommer att berätta om möjligheter och förutsättningar för att använda avloppsvärmeväxlare och dess energibesparingspotential.


  Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Teknikträff i Borås om golvvärme

2020-09-01

Välkommen till en träff med Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Borås, där Andreas Anderzon, Thermotech, berättar om Thermotechs erfarenheter från installationer av - MultiLevel.


  Värme

Teknikmöte i Helsingborg om tekniktävling om ventilation

2020-08-27

Välkommen till teknikmöte i Helsingborg om tekniktävling om ventilationskomponenter.


  Allmän

Information i Uppsala om auktorisation av energiföretag

2020-08-17

Välkommen till en teknikinformation i Uppsala om auktorisation av företag som säljer energieffektivisering.


  Allmän Energieffektivisering

Höstens digitala utbildningar!

2020-08-13

Energi- och Miljötekniska Föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud och erbjuder under hösten ett stort antal digitala teknikutbildningar.


  Allmän Utbildning & FoU

Seminarium om hyresgästers påverkan på energianvändning

2020-08-11

Välkommen till ett seminarium i Luleå om hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen.


  Allmän

Träff i Trestad om energistrategier för flerbostadshusägare

2020-08-10

Välkommen till en teknikinformation i Trestad om energistrategier för flerbostadshusägare.


  Allmän Energieffektivisering

Möte i Sundsvall om energieffektiviseringsföretag

2020-08-09

Välkommen till en teknikinformation i Sundsvall om auktorisation av företag som säljer energieffektivisering.


  Allmän

Teknikföredrag i Luleå om ozon

2020-08-08

Välkommen till ett teknikföredrag i Luleå om ozon.


  Allmän

×