Träff i Trestad om energistrategier för flerbostadshusägare

2020-08-10 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Teknikinformation om energistrategier för flerbostadshusägare

I en förstudie - Energistrategier för flerbostadshusägare - har det undersökts hur några ägare av flerbostadshus i Sverige arbetar för att främja ett hållbart energisystem. Förstudien har tagits fram inom ramen för Energimyndighetens BeBo-nätverk, och den har genomförts av konsultföretaget Anthesis. Studien fokuserade på hur fastighetsägarnas strategier och handlingsplaner ser ut samt vilka verktyg de använder i sitt energiarbete. Förstudien har också analyserat hur de kan dra nytta av varandras erfarenheter och hur de kan vara förebilder för andra fastighetsägare när det gäller energistrategi och handlingsplaner.

Resultatet av förstudien visar att fastighetsbolag kan nå framgång inom energi- och klimatfrågor på många olika sätt, och att det finns många olika vägar att nå goda resultat i energiarbetet.

Några av de framgångsfaktorer som har identifierats i förstudien är:

• Förankring inom den egna organisationen

• Att dra nytta av digitaliseringstrenden för energiuppföljning

• En öronmärkt budget och incitament för energiåtgärder

Vid en teknikinformation kommer kartläggningen att presenteras inom Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Trestad.

Föredragshållare: Saga Ekelin, Anthesis

Datum och tid: 8 september kl 11.30

Plats: föredraget kommer att ske via Teams, de som anmält sig får en länk med vilken man kan logga in i mötet

Anmälan på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/seminarium-i-trestad-om-energistrategier-flerbostadshusagare

 


 Dela     Tillbaka  

Seminarium i Gävle om energiåtervinning med förvärmd luft

2020-10-25

Välkommen till ett seminarium i Gävle om hur förvärmning av luft har potential att sänka byggnaders energianvändning vid användande av plattvärmeväxlare för energiåtervinning.


  Allmän

Seminarium i Göteborg om värmeåtervinning i storkök

2020-10-24

Välkommen till ett seminarium i Göteborg om energiåtervinning från spillvatten i storkök.


  Allmän

Teknikutbilda dig på distans i höst!

2020-10-20

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med ett stort antal halv- och heldagskurser.


  Allmän

Energikonferens 2020 - Delta på plats eller på distans

2020-10-16

Energi- och Miljötekniska föreningens Energikonferens 2020 med tema "Vi visar vägen" kommer att hållas i Stockholm 3 december. Självklart är det en corona-säkrad konferens och möjlighet kommer att ges att delta både på plats och via länk!


  Allmän

Teknikmöte i Stockholm om fartyg och byggande

2020-10-13

Vad kan fastighetssektorn kan lära av de som bygger fartyg för att få ner byggfelen Det behandlas på ett teknikmöte, arrangerat av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Stockholm.


  Allmän

Konferens om brandskydd på Arlanda, kyrkor och på sjukhus

2020-10-12

Du har väl koll på nyheterna och reglerna när det gäller installationsbrandskydd? Om inte får du svar på dessa frågor vid året heldagskonferens om installationsbrandskydd, som arrangeras av Energi och Miljötekniska Föreningens teknikgrupp Brand.


  Allmän Brand & säkerhet

Energikonferens 2020 - Delta på plats eller på distans

2020-10-02

Energi- och Miljötekniska föreningens Energikonferens 2020 med tema "Vi visar vägen" kommer att hållas i Stockholm 3 december. Självklart är det en corona-säkrad konferens och möjlighet kommer att ges att delta både på plats och via länk!


  Allmän

Teknikföredrag om solceller - Ska man satsa redan nu?

2020-09-30

Solceller blir vanligare och vanligare, men ska man verkligen satsa på det redan nu? EMTF:s lokalavdelning i Västerås inbjuder till tekniklunch om solceller sett från ett applikationsperspektiv, och vad som kan vara värt att satsa på.


  El Solvärme & solenergi

Digital kurs i energieffektivisering i befintlig bebyggelse

2020-09-24

Välkommen till digital heldagskurs i energieffektivisering i befintlig bebyggelse som anordnas av Energi- och Miljötekniska föreningen i samarbete med Willy Ociansson från Willy´s Clean Tech.


  Allmän

Teknikutbilda dig på distans i höst!

2020-09-23

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med ett stort antal halv- och heldagskurser.


  Allmän Utbildning & FoU

×