Information i Uppsala om auktorisation av energiföretag

2020-08-17 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Teknikinformation i Uppsala om auktorisation av företag som säljer energieffektivisering

EEF (Energieffektiviseringsföretagen) har tagit fram en auktorisation för företag som säljer energieffektivisering i form av produkter eller tjänster. Första området ut för en auktorisation var ”Energikartläggning”. Alla företag som säljer energikartläggningar, energideklarationer, energibesiktningar eller liknande uppdrag kan bli auktoriserade. Idag finns elva auktoriserade företag inom området. Nu finns även auktorisation inom ”Teknisk förvaltning – energi” samt ”Tryckluft”.

Auktorisationen är framtagen av beställare för att öka tryggheten och skapa en bättre dialog och gemensam förståelse av vad tjänsten/produkten innebär.

Vid en teknikinformation arrangerad av Energi- och Miljötekniska Föreningen i Uppsala kommer auktorisationen att presenteras och vad som krävs för att bli auktoriserad. Mötet är också ett tillfälle att komma med synpunkter till EEF om vilka områden som kan vara angelägna att auktorisera härnäst.

Ett annat syfte med auktorisationen, som beställarna speciellt varit angelägna om, är att branschen ska använda ”vedertagna metoder”. Det förenklar för beställare att jämföra olika förslag och blir även mer rättvist för de som lämnar anbud. Vedertagna metoder finns idag inte inom alla områden och EEF arbetar därför med att lista vilka som finns för att se luckor och på sikt fylla dessa. Även här är det välkommet med synpunkter från deltagare.

Föredragshållare: Lotta Bångens, EEF

Datum och tid 24 augusti kl 11.00

Plats: via Teams – inbjudningslänk skickas till deltagarna via e-post

Anmälan på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/teknikinformation-i-uppsala-om-auktorisation-av-foretag-som-saljer-energieffektivisering

 

 


 Dela     Tillbaka  

Seminarium i Gävle om energiåtervinning med förvärmd luft

2020-10-25

Välkommen till ett seminarium i Gävle om hur förvärmning av luft har potential att sänka byggnaders energianvändning vid användande av plattvärmeväxlare för energiåtervinning.


  Allmän

Seminarium i Göteborg om värmeåtervinning i storkök

2020-10-24

Välkommen till ett seminarium i Göteborg om energiåtervinning från spillvatten i storkök.


  Allmän

Teknikutbilda dig på distans i höst!

2020-10-20

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med ett stort antal halv- och heldagskurser.


  Allmän

Energikonferens 2020 - Delta på plats eller på distans

2020-10-16

Energi- och Miljötekniska föreningens Energikonferens 2020 med tema "Vi visar vägen" kommer att hållas i Stockholm 3 december. Självklart är det en corona-säkrad konferens och möjlighet kommer att ges att delta både på plats och via länk!


  Allmän

Teknikmöte i Stockholm om fartyg och byggande

2020-10-13

Vad kan fastighetssektorn kan lära av de som bygger fartyg för att få ner byggfelen Det behandlas på ett teknikmöte, arrangerat av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Stockholm.


  Allmän

Konferens om brandskydd på Arlanda, kyrkor och på sjukhus

2020-10-12

Du har väl koll på nyheterna och reglerna när det gäller installationsbrandskydd? Om inte får du svar på dessa frågor vid året heldagskonferens om installationsbrandskydd, som arrangeras av Energi och Miljötekniska Föreningens teknikgrupp Brand.


  Allmän Brand & säkerhet

Energikonferens 2020 - Delta på plats eller på distans

2020-10-02

Energi- och Miljötekniska föreningens Energikonferens 2020 med tema "Vi visar vägen" kommer att hållas i Stockholm 3 december. Självklart är det en corona-säkrad konferens och möjlighet kommer att ges att delta både på plats och via länk!


  Allmän

Teknikföredrag om solceller - Ska man satsa redan nu?

2020-09-30

Solceller blir vanligare och vanligare, men ska man verkligen satsa på det redan nu? EMTF:s lokalavdelning i Västerås inbjuder till tekniklunch om solceller sett från ett applikationsperspektiv, och vad som kan vara värt att satsa på.


  El Solvärme & solenergi

Digital kurs i energieffektivisering i befintlig bebyggelse

2020-09-24

Välkommen till digital heldagskurs i energieffektivisering i befintlig bebyggelse som anordnas av Energi- och Miljötekniska föreningen i samarbete med Willy Ociansson från Willy´s Clean Tech.


  Allmän

Teknikutbilda dig på distans i höst!

2020-09-23

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med ett stort antal halv- och heldagskurser.


  Allmän Utbildning & FoU

×