Teknikmöte i Stockholm om fartyg och byggande

2020-10-13 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Boverket har uppskattat de fastighets- och samhällsekonomiska kostnader som orsakas av fel, brister och skador inom byggsektorn. Kostnaderna är mycket svårbedömda, men uppskattningen syftar till att visa på kostnadernas storleksordning.  De sammanlagda fastighetsekonomiska kostnaderna för interna och externa åtgärdskostnader samt kostnader knutna till ineffektiv resursanvändning bedöms uppgå till 59–73 miljarder kronor per år.

Inom sjöfarten är kvalitetskraven – av naturliga själv – mycket högre och där kan man inte låta skadekostnaderna rusa iväg som i byggsektorn. Men vad är det som gör att sjöfarten klarar att hålla kvalitetskraven uppe? Vilka kontrollfunktioner finns det och hur fungerar de i verkligheten. Finns det något i denna bransch som byggsektorn kan lära av?

Vid en teknikträff inom Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Stockholm kommer dessa frågor att besvaras vid Niclas Kling, Poseidon Konsult.

Tid och datum: 11.30 den 19 oktober

Plats: föredraget kommer att ske via Teams, de som anmält sig får en länk med vilken man kan logga in i mötet

:

Anmälan på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/teknikmote-i-stockholm-om-vad-fastighetssektorn-kan-lara-av-de-som-bygger-fartyg

 

 


 Dela     Tillbaka  

Presentation av isoleringsstandard

2020-11-24

Nu finns en presentation av den standard som Isoleringsfirmornas Förening tagit fram.


  Allmän Isolering

Föredrag om störning i en entreprenad

2020-11-22

Nu finns ett föredrag om störningar i en entreprenad att se på Energi- och Miljötekniska Föreningens youtubekanal


  Allmän

Digital kurs - Injustering av ventilationssystem 24 november

2020-11-20

Energi- och Miljötekniska föreningen bjuder in till digital kurs i injustering av ventilationssystem. Delta bekvämt hemifrån soffan eller kontorsstolen!


  Allmän

Fastighetsfokus VVS - En digital mässa för hela branschen!

2020-11-18

Välkommen till Fastighetsfokus VVS Online 25 november! Detta år kan du besöka oss oavsett var i Sverige du befinner dig. Precis som vanligt är deltagandet gratis.


  Allmän

Föredrag om byggkvalitet

2020-11-18

Nu finns ett föredrag vad byggsektorn kan lära sig av fartygssektorn om kvalitet.


  Allmän Utbildning & FoU

EMTF - Vi gör bra tekniker bättre!

2020-11-16

Energi- och Miljötekniska föreningen är Sveriges största och äldsta personförening inom installationsbranschen. Sedan 1909 har vi gjort bra tekniker bättre. Passa på att bli medlem nu för 2021 och få resterande av 2020 på köpet!


  Allmän

Energikonferens 2020 - Delta på distans!

2020-11-12

Energi- och Miljötekniska föreningens Energikonferens 2020 med tema "Vi visar vägen" kommer att hållas den 3 december. Vi har anpassat hela konferensen till ett digitalt format och bjuder in intresserade från hela landet att delta via länk!


  Allmän

Teknikseminarium om vädrets koppling till energianvändning

2020-11-09

EMTFs lokalavdelning i Västerås bjuder in till ett teknikseminarium om vädrets påverkan på energianvändning. Förutom SMHI:s produkter för normalårkorrigering Graddagar, Energi-Index och Nya Kyl-Index, presenters allmänt om meteorologiska indata.


  Allmän

Teknikmöte i Östersund om teknisk isolering

2020-11-03

Välkommen till en teknikinformation i Östergötland om ny branschstandard för teknisk isolering.


  Allmän Isolering

Teknikutbilda dig på distans i höst!

2020-10-27

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med ett stort antal halvdagskurser.


  Allmän

×