Seminarium i Göteborg om värmeåtervinning i storkök

2020-10-24 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Seminarium om energiåtervinning från spillvatten i storkök

Installation av avloppsvärmeväxlare är lämpligt i lokaler där verksamheten genererar spillvatten i sådan mängd och av sådan temperatur att det bedöms meningsfullt att återvinna värme ur vattnet. Exempel på sådana fastigheter är sim- och idrottshallar, storkök och restauranger, hotell och vårdlokaler.

Energimyndighetens beställgruppen för lokaler (Belok) har nyligen genomfört en förstudie där förutsättningar för teknikutveckling av avloppsvärmeväxlare i olika typer av lokaler har analyserats. Förstudien bygger på tidigare undersökningar där funktionen hos värmeväxlare i avlopp och värmeväxlare i kombination med fettavskiljare har studerats.

Genom kontakt med både lokalfastighetsägare och leverantörer har förstudien undersökt frågor gällande intressen, behov och lämpliga avgränsningar: 

  • I vilka verksamheter finns störst potential för värmeåtervinning från spillvattnet?
  • För vilka tillämpningar finns det ett behov av teknikutveckling?
  • Finns det intresse och behov av att utveckla teknik för fettavskiljning i kombination med värmeåtervinning från spillvatten?
  • Hur ser erfarenheterna av avloppsvärmeväxlare ut bland lokalfastighetsägarna i Belok?
  • Vilka krav och bedömningskriterier bör finnas med vid en utvärdering av produkter?

I Sverige finns det mer än 30 000 storkök i offentliga och privata lokalfastigheter. Resultatet av förstudien visar att det finns en god potential för värmeåtervinning ur spillvatten från dessa lokaler och även en stor utvecklingspotential för en lösning som kombinerar fettavskiljning och värmeväxling. Det finns intresse hos båda beställare och leverantörer för att gå vidare med ett teknikutvecklingsprojekt där olika lösningar kommer att utvärderas och följas upp.

Vid ett teknikseminarium arrangerat av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Göteborg kommer utredarna Maria Haegermark och Josep Termens, CIT Energy Management, att presentera förstudien och dess fortsättning.

Tid och datum: 11.30, 11 november

Plats: föredraget kommer att ske via Teams, de som anmält sig får en länk med vilken man kan logga in i mötet

Föredragshållare: Josep Termens och Maria Haegermark, CIT Energy Management

Anmälan på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/seminarium-i-goteborg-om-energiatervinning-fran-spillvatten-i-storkok

 

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Presentation av isoleringsstandard

2020-11-24

Nu finns en presentation av den standard som Isoleringsfirmornas Förening tagit fram.


  Allmän Isolering

Föredrag om störning i en entreprenad

2020-11-22

Nu finns ett föredrag om störningar i en entreprenad att se på Energi- och Miljötekniska Föreningens youtubekanal


  Allmän

Digital kurs - Injustering av ventilationssystem 24 november

2020-11-20

Energi- och Miljötekniska föreningen bjuder in till digital kurs i injustering av ventilationssystem. Delta bekvämt hemifrån soffan eller kontorsstolen!


  Allmän

Fastighetsfokus VVS - En digital mässa för hela branschen!

2020-11-18

Välkommen till Fastighetsfokus VVS Online 25 november! Detta år kan du besöka oss oavsett var i Sverige du befinner dig. Precis som vanligt är deltagandet gratis.


  Allmän

Föredrag om byggkvalitet

2020-11-18

Nu finns ett föredrag vad byggsektorn kan lära sig av fartygssektorn om kvalitet.


  Allmän Utbildning & FoU

EMTF - Vi gör bra tekniker bättre!

2020-11-16

Energi- och Miljötekniska föreningen är Sveriges största och äldsta personförening inom installationsbranschen. Sedan 1909 har vi gjort bra tekniker bättre. Passa på att bli medlem nu för 2021 och få resterande av 2020 på köpet!


  Allmän

Energikonferens 2020 - Delta på distans!

2020-11-12

Energi- och Miljötekniska föreningens Energikonferens 2020 med tema "Vi visar vägen" kommer att hållas den 3 december. Vi har anpassat hela konferensen till ett digitalt format och bjuder in intresserade från hela landet att delta via länk!


  Allmän

Teknikseminarium om vädrets koppling till energianvändning

2020-11-09

EMTFs lokalavdelning i Västerås bjuder in till ett teknikseminarium om vädrets påverkan på energianvändning. Förutom SMHI:s produkter för normalårkorrigering Graddagar, Energi-Index och Nya Kyl-Index, presenters allmänt om meteorologiska indata.


  Allmän

Teknikmöte i Östersund om teknisk isolering

2020-11-03

Välkommen till en teknikinformation i Östergötland om ny branschstandard för teknisk isolering.


  Allmän Isolering

Teknikutbilda dig på distans i höst!

2020-10-27

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med ett stort antal halvdagskurser.


  Allmän

×