Föredrag i Helsingborg om energiåtervinning från spillvatten

2021-05-25 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Tappvarmvatten står för en ökande andel av nya byggnader energibehov. Moderna flerbostadshus är välisolerade och har värmeåtervinning ur ventilationsluft med FTX eller FX, vilket medför att energibehovet för tappvarmvatten kan vara högre än energibehovet för rumsuppvärmning.

Den schablonmässiga energianvändningen för tappvarmvatten i svenska flerbostadshus är 25 kWh/m2 Atemp. I flerbostadshus med många boende per lägenhet kan energianvändningen för tappvarmvatten vara högre. Tappvarmvattenanvändningen i nybyggda bostadsrättsföreningar brukar vara lägre. Om energieffektiv återvinningsteknik utvecklas för spillvatten finns en stor potential till låg energianvändning och en effektsänkning vid nybyggnation eller vid renovering av flerbostadshus.

På den svenska marknaden finns idag produkter för värmeåtervinning från spillvatten i byggnader. De är sorterade i flödesordning.

• Duschvärmeväxlare som placeras under duschkabinen

• Värmeväxlare i golvbrunn

• Stående rörvärmeväxlare

• Liggande rörvärmeväxlare

• Storskaliga värmepumplösningar

Om värmeåtervinning från spillvatten övervägs för en byggnad är det lämpligt att installera systemet i samband med renovering, stambyte eller nybyggnad för att göra installationerna mer lönsamma.

På den svenska marknaden finns ett fåtal tekniklösningar som är avsedda för värmeåtervinning från spillvatten i flerbostadshus. Det är vanligare i Frankrike, Schweiz, Tyskland.

Vid en teknikträff i Helsingborg kommer Roland Jonsson, WSP, att presentera de svenska erfarenheterna av spillvattenvärmeväxlare. Arrangemanget genomförs i samarbete med Helsingborgs stad.

Tid och datum: kl 14.10-15.00 den 4 juni

Anmälan på Teams, länk skickas ut innan mötet från Helsingborgs stad. Deltagarna bjuds in via Helsingborgs stad. Notera att föredraget utgör andra halvan av stadens byggherreträff. Ni kommer således att få en inbjudan till en Teamslänk som startar redan kl 13, eftersom det är då Helsingborgs byggherreträff startar. Men deltagare vid Föredrag om energiåtervinning från spillvatten förväntas ansluta till mötet kl 14.10. Observera att även om ni ansluter innan denna tid, så är det först kl 14.10 som ni kommer att släppas in av arrangören Helsingborg stad.

Vid frågor kontakta Hamse Kjerstadius, NSVA, 076-723 87 72

Anmälan på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/foredrag-i-helsingborg-om-energiatervinning-fran-spillvatten

 


 Dela     Tillbaka  

Digitalt studiebesök på Platinan i Göteborg

2021-07-13

Nu finns ett digitalt studiebesök på Platinan i Göteborg, Vasakronans nya kontorsprojekt på 60 000 kvadratmeter.


  Allmän

Föredrag om energiberäkning av äldreboenden

2021-06-30

Nu finns ett föredrag om energiberäkning av äldreboenden på Energi- och Miljötekniska Föreningens Youtubekanal.


  Allmän

Föredrag om trådlös överföring av mätvärden

2021-06-21

Att överföra mätvärden via trådlös överföring var temat för ett antal föredrag inom Energi- och Miljötekniska Föreningen. Nu finns föredraget att se på Youtube.


  Allmän

Teknikmöte i Malmö om energiberäkning av äldreboende

2021-06-15

Välkommen till ett teknikmöte i Malmö om energiberäkning av äldreboenden.


  Allmän Utbildning & FoU

Föredrag om ventilation och SARS-Cov-2

2021-06-15

EMTF:s lokalkommitté i Örebro bjöd in en kvartett från vårt östra grannland Finland, som berättade om det tvärvetenskapliga forskningsprojekt ”TUPA” gällande bland annat ventilationens påverkan på spridning av SARS-CoV-2 i innemiljö.


  Ventilation Utbildning & FoU

Seminarium i Skaraborg om nya möjligheter genom LoRaWan

2021-06-09

Välkommen till ett seminarium i Skaraborg om nya möjligheter genom digitalisering och fastighetsautomation.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

Välkommen till en informationsträff i Växjö om IMD

2021-06-01

Vid en lunchträff i Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Växjö kommer en studie att presenteras om hur IMD bör implementeras för att få störst effekt på varmvattenanvändningen.


  Värme Sanitet (Fastighets VA)

Digital teknikutbildning 3 juni - Injustering av värmesystem

2021-05-26

Energi- och Miljötekniska föreningens lokalavdelning i Halmstad bjuder in till kurs i Injustering av värmesystem torsdag 3 juni. Då kursen hålls i digitalt format välkomnar vi deltagare från hela Sverige!


  Värme

Digital kurs 3 juni - Injustering av värmesystem

2021-05-20

Energi- och Miljötekniska föreningens lokalavdelning i Halmstad bjuder inte till kurs i Injustering av värmesystem. Då kursen hålls i digitalt format välkomnar vi deltagare från hela Sverige!


  Allmän