Seminarium i Skaraborg om nya möjligheter genom LoRaWan

2021-06-09 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Radiostandarden LoRaWan växer i Sverige, och har flera fördelar: väldigt god radiotäckning, långa batteritider, stort utbud av givare, stor möjlighet att dela data, osv. Uddevallahem använder LoRa sedan ca 1 år. Mätdata av rumstemperaturer används på flera sätt, bland annat för temperaturvisning i 3D-bilder av våra hus.

Vid ett lunchseminarium i Skaraborg kommer Andreas Skälegård, Energi och installationssamordnare hos Uddevallahem, att berätta om teknikkedjan från mätvärde på fältet till visualiserat värde på skärm, erfarenheter av de olika ingående teknikerna, och rent allmänt tipsande inom trådlös teknik, digitalisering och fastighetsautomation.

Plats: Teams

Tid: 17 juni kl 11 30-12 15

Anmälan på http://Seminarium i Skaraborg om nya möjligheter genom digitalisering och fastighetsautomation - | Energi-miljo.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Föredrag om energiåtervinning från spillvatten

2021-09-24

Välkommen till ett digitalt föredrag om energiåtervinning från spillvatten.


  Allmän

Teknikmöte om returtemperaturen i fjärrvärme

2021-09-21

Välkommen till ett teknikmöte i Stockholm om returtemperaturen i fjärrvärmesystem och dess påverkan på ekonomi och miljö.


  Värme Utbildning & FoU

Teknikmöte i Skaraborg om vägen till optimal drift

2021-09-16

Välkommen till ett teknikmöte Skaraborg om vägen till optimal drift.


  Allmän Utbildning & FoU

Föreläsning om IMD och tappvarmvatten

2021-09-15

Välkommen att lyssna på en föreläsning om IMD och tappvarmvatten.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Seminarium i Göteborg om beräkning av klimatavtrycket på vvs

2021-09-13

Välkommen till ett teknikseminarium i Göteborg om verktyg för automatiserad beräkning av klimatavtrycket på VVS.


  Allmän

Föredrag om luftkonditionerings-, kyl-, värmepumpsystem

2021-09-02

Nu går det att lyssna till ett föredrag om prediktivt underhåll av luftkonditionerings-, kyl-, värmepumpsystem.


  Värme Kyla Utbildning & FoU

Höstens digitala teknikutbildningar!

2021-08-25

Energi- och Miljötekniska Föreningen erbjuder under hösten 2021 ett brett utbud av digitala teknikutbildningar för att möta branschens behov av kompetensutveckling på distans. Hösten erbjuder även ett par nyheter!


  Allmän Utbildning & FoU

Information i Borås om branschstandard för teknisk isolering

2021-08-24

Välkommen till en teknikträff i Borås om den branschstandard för teknisk isolering som tagits fram av Isoleringsfirmornas Förening.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Isolering

Digitalt studiebesök på Platinan i Göteborg

2021-07-13

Nu finns ett digitalt studiebesök på Platinan i Göteborg, Vasakronans nya kontorsprojekt på 60 000 kvadratmeter.


  Allmän

Föredrag om energiberäkning av äldreboenden

2021-06-30

Nu finns ett föredrag om energiberäkning av äldreboenden på Energi- och Miljötekniska Föreningens Youtubekanal.


  Allmän