Teknikmöte i Malmö om energiberäkning av äldreboende

2021-06-15 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Teknikmöte i Malmö om energiberäkning av äldreboenden - branschgemensam tolkning av Boverkets krav

En återkommande frågeställning har under flera år varit hur Boverkets krav på energiprestanda skall tillämpas på äldreboenden. Generellt strängare krav på energianvändning gör att de minst generösa tolkningarna ställer närmast orimliga krav på energiprestandan i kombination med övriga funktionskrav när det gäller särskilda boendeformer för äldre.

Det konstateras i SBUF-rapporten Energiberäkning av äldreboenden. Rapporten belyser hur krav på energiprestanda i Boverkets byggregler har tolkats på olika sätt vid nybyggnadsprojekt med äldreboende. Skillnad i kravnivå mellan olika tolkningar påvisas och problematiseras.

I rapporten behandlas olika regelverk och verksamhetskrav som berör äldreboenden. Projektets syfte var att arbeta fram ett förslag på tolkning av Boverkets byggregler som aktörer inom byggbranschen kan enas kring och som är relevant för den verksamhet som bedrivs i särskilda boendeformer för äldre.

Vid en teknikträff i Malmö kommer Lisa Flawn Orpana, Skanska, att närmare presentera rapporten och dess resultat.

Datum och tid: 22 juni, kl 11.30

Mötet görs via TeamsAnmälan via https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/teknikmote-i-malmo-om-energiberakning-av-aldreboenden-branschgemensam-tolkning-av


 Dela     Tillbaka  

Föredrag om energiåtervinning från spillvatten

2021-09-24

Välkommen till ett digitalt föredrag om energiåtervinning från spillvatten.


  Allmän

Teknikmöte om returtemperaturen i fjärrvärme

2021-09-21

Välkommen till ett teknikmöte i Stockholm om returtemperaturen i fjärrvärmesystem och dess påverkan på ekonomi och miljö.


  Värme Utbildning & FoU

Teknikmöte i Skaraborg om vägen till optimal drift

2021-09-16

Välkommen till ett teknikmöte Skaraborg om vägen till optimal drift.


  Allmän Utbildning & FoU

Föreläsning om IMD och tappvarmvatten

2021-09-15

Välkommen att lyssna på en föreläsning om IMD och tappvarmvatten.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Seminarium i Göteborg om beräkning av klimatavtrycket på vvs

2021-09-13

Välkommen till ett teknikseminarium i Göteborg om verktyg för automatiserad beräkning av klimatavtrycket på VVS.


  Allmän

Föredrag om luftkonditionerings-, kyl-, värmepumpsystem

2021-09-02

Nu går det att lyssna till ett föredrag om prediktivt underhåll av luftkonditionerings-, kyl-, värmepumpsystem.


  Värme Kyla Utbildning & FoU

Höstens digitala teknikutbildningar!

2021-08-25

Energi- och Miljötekniska Föreningen erbjuder under hösten 2021 ett brett utbud av digitala teknikutbildningar för att möta branschens behov av kompetensutveckling på distans. Hösten erbjuder även ett par nyheter!


  Allmän Utbildning & FoU

Information i Borås om branschstandard för teknisk isolering

2021-08-24

Välkommen till en teknikträff i Borås om den branschstandard för teknisk isolering som tagits fram av Isoleringsfirmornas Förening.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Isolering

Digitalt studiebesök på Platinan i Göteborg

2021-07-13

Nu finns ett digitalt studiebesök på Platinan i Göteborg, Vasakronans nya kontorsprojekt på 60 000 kvadratmeter.


  Allmän

Föredrag om energiberäkning av äldreboenden

2021-06-30

Nu finns ett föredrag om energiberäkning av äldreboenden på Energi- och Miljötekniska Föreningens Youtubekanal.


  Allmän