Teknikmöte om returtemperaturen i fjärrvärme

2021-09-21 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Teknikmöte i Stockholm om returtemperaturen i fjärrvärmesystem och dess påverkan på ekonomi och miljö

Höga returtemperaturer i en byggnads fjärrvärmesystem är en indikation på att värmedistributionen fungerar ineffektivt. För fjärrvärmeproducenten utgör höga returtemperaturer från kunderna både ett tekniskt och ekonomiskt problem eftersom energiproduktionsanläggningarna får sämre verkningsgrad om returvattnet är för varmt. För fastighetsägaren kan det innebära ökade kostnader för uppvärmning och beredning av tappvarmvatten.

I en förstudie inom beställargruppen Bebo gjordes analyser av verkliga data från 8 860 fjärrvärmecentraler. Syftena med förstudien var att analysera

  • i vilka typer av byggnader som problemet med hög returtemperatur var störst,
  • vilka parametrar som hade störst påverkan på returtemperaturen,
  • vilka fördelar det skulle kunna ha för olika intressenter om man kunde minska returtemperaturen.

I förstudien togs också fram checklistor för fastighetsägare och driftpersonal som beskriver hur man går tillväga för att minska returtemperaturen, som kan fungera som handfast hjälp.

Resultaten pekar på att vissa av de traditionella energieffektiviseringsåtgärderna som brukar genomföras i flerbostadshus kan vara mindre lönsamma än man tror, om de samtidigt resulterar i högre returtemperatur. Även när man räknar på åtgärder som specifikt minskar returtemperaturen finns det risk för att man räknar fel eftersom åtgärderna i allmänhet inte leder till någon minskning av energianvändningen. Här bör man fundera på hur lönsamhetsberäkningarna ska genomföras för att styra rätt.

Under ett teknikmöte arrangerat av Energi- och Miljötekniska Föreningen i Stockholm  beskrivs vilka typer av byggnader som är särskilt känsliga när det gäller att ha höga returtemperaturer och vilka ekonomiska vinster som framför allt fastighetsägarna skulle kunna göra genom att minska sin returtemperatur.

Förstudien har genomförts av WSP och Anthesis.

Plats: föredraget kommer att ske via Teams, de som anmält sig får en länk med vilken man kan logga in i mötet

Föredragshållare: Karin Lindström, Anthesis

Datum och tid: 4 oktober kl 11.30Anmälan på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/teknikmote-i-stockholm-om-returtemperaturen-i-fjarrvarmesystem-och-dess-paverkan-pa


 Dela     Tillbaka  

Föredrag om spillvattenvärme och värmepump

2021-10-23

Lyssna på ett föredrag om hur bostadsrättsföreningen Solterassen med 42 lägenheter låtit installera ett spillvattensystem som i samband med en värmepump klarar både tappvarmvatten och värme.


  Allmän

Lönsam energieffektivisering med Totalmetodiken

2021-10-22

På uppdrag av Energimyndigheten bjuder Energi- och Miljötekniska Föreningen in till seminarium om lönsam energirenovering med Totalmetodiken i lokalbyggnader och flerbostadshus.


  Allmän

Föredrag om spillvattenvärme

2021-10-17

Vid teknikträffar inom Energi- och Miljötekniska Föreningen presenteras forskningsstudier kring tekniker för energieffektivisering av flerbostadshus.


  Allmän

Digital kurs för blivande Totalkonsulter

2021-10-15

Energi- och Miljötekniska Föreningen bjuder in till en kurs om lönsam energieffektivisering med Totalmetodiken, i samarbete med CIT Energy Management.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Seminarium om IMD och varmvatten

2021-10-07

Välkommen till ett digitalt seminarium om IMD och varmvatten i Östergötland.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Föredrag om energiåtervinning från spillvatten

2021-09-24

Välkommen till ett digitalt föredrag om energiåtervinning från spillvatten.


  Allmän

Teknikmöte i Skaraborg om vägen till optimal drift

2021-09-16

Välkommen till ett teknikmöte Skaraborg om vägen till optimal drift.


  Allmän Utbildning & FoU

Föreläsning om IMD och tappvarmvatten

2021-09-15

Välkommen att lyssna på en föreläsning om IMD och tappvarmvatten.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Seminarium i Göteborg om beräkning av klimatavtrycket på vvs

2021-09-13

Välkommen till ett teknikseminarium i Göteborg om verktyg för automatiserad beräkning av klimatavtrycket på VVS.


  Allmän