Föredrag om energiåtervinning från spillvatten

2021-09-24 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Tappvarmvatten står för en ökande andel av nya byggnader energibehov. Moderna flerbostadshus är välisolerade och har värmeåtervinning ur ventilationsluft med FTX eller FX, vilket medför att energibehovet för tappvarmvatten kan vara högre än energibehovet för rumsuppvärmning.

Den schablonmässiga energianvändningen för tappvarmvatten i svenska flerbostadshus är 25 kWh/m2 Atemp. I flerbostadshus med många boende per lägenhet kan energianvändningen för tappvarmvatten vara högre. Tappvarmvattenanvändningen i nybyggda bostadsrättsföreningar brukar vara lägre. Om energieffektiv återvinningsteknik utvecklas för spillvatten finns en stor potential till låg energianvändning och en effektsänkning vid nybyggnation eller vid renovering av flerbostadshus.

På den svenska marknaden finns idag produkter för värmeåtervinning från spillvatten i byggnader. De är sorterade i flödesordning.

• Duschvärmeväxlare som placeras under duschkabinen

• Värmeväxlare i golvbrunn

• Stående rörvärmeväxlare

• Liggande rörvärmeväxlare

• Storskaliga värmepumplösningar

Om värmeåtervinning från spillvatten övervägs för en byggnad är det lämpligt att installera systemet i samband med renovering, stambyte eller nybyggnad för att göra installationerna mer lönsamma.

På den svenska marknaden finns ett fåtal tekniklösningar som är avsedda för värmeåtervinning från spillvatten i flerbostadshus. Det är vanligare i Frankrike, Schweiz, Tyskland.

Vid en teknikträff i Helsingborg kommer Roland Jonsson, WSP, att presentera de svenska erfarenheterna av spillvattenvärmeväxlare. Arrangemanget genomfördes av Energi- och Miljötekniska Föreningen i samarbete med Helsingborgs stad.

Se filmer här https://www.youtube.com/watch?v=nuD56-lcOqs


 Dela     Tillbaka  

Föredrag om spillvattenvärme och värmepump

2021-10-23

Lyssna på ett föredrag om hur bostadsrättsföreningen Solterassen med 42 lägenheter låtit installera ett spillvattensystem som i samband med en värmepump klarar både tappvarmvatten och värme.


  Allmän

Lönsam energieffektivisering med Totalmetodiken

2021-10-22

På uppdrag av Energimyndigheten bjuder Energi- och Miljötekniska Föreningen in till seminarium om lönsam energirenovering med Totalmetodiken i lokalbyggnader och flerbostadshus.


  Allmän

Föredrag om spillvattenvärme

2021-10-17

Vid teknikträffar inom Energi- och Miljötekniska Föreningen presenteras forskningsstudier kring tekniker för energieffektivisering av flerbostadshus.


  Allmän

Digital kurs för blivande Totalkonsulter

2021-10-15

Energi- och Miljötekniska Föreningen bjuder in till en kurs om lönsam energieffektivisering med Totalmetodiken, i samarbete med CIT Energy Management.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Seminarium om IMD och varmvatten

2021-10-07

Välkommen till ett digitalt seminarium om IMD och varmvatten i Östergötland.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Teknikmöte om returtemperaturen i fjärrvärme

2021-09-21

Välkommen till ett teknikmöte i Stockholm om returtemperaturen i fjärrvärmesystem och dess påverkan på ekonomi och miljö.


  Värme Utbildning & FoU

Teknikmöte i Skaraborg om vägen till optimal drift

2021-09-16

Välkommen till ett teknikmöte Skaraborg om vägen till optimal drift.


  Allmän Utbildning & FoU

Föreläsning om IMD och tappvarmvatten

2021-09-15

Välkommen att lyssna på en föreläsning om IMD och tappvarmvatten.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Seminarium i Göteborg om beräkning av klimatavtrycket på vvs

2021-09-13

Välkommen till ett teknikseminarium i Göteborg om verktyg för automatiserad beräkning av klimatavtrycket på VVS.


  Allmän