Föredrag i Halmstad om lågtemperaturfjärrvärme

2021-11-17 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Fjärrvärmesystem återanvänder värme för att främst värma byggnader. Ursprungsprocesserna har i stor utsträckning byggt på förbränning av bränslen. Utfasning av fossila bränslen och begränsad tillgång till biomassa och avfall i Europa för förbränning kommer att medföra att andelen värme från annan ej bränslebaserad värmetillförsel måste öka. Detta har ökat det internationella intresset för lågtemperaturfjärrvärme.

En internationell forskargrupp har arbetat i tre år med att samla in och dokumentera olika aspekter av lågtemperaturfjärrvärme som ekonomiska drivkrafter, möjligheter till lägre temperaturer i byggnader och fjärrvärmenät, identifiering av fel i ett nät som har höga temperaturer, tidiga initiativ till lågtemperaturfjärrvärme och därtill hörande förändringsprocesser samt användning av olika konfigurationer av nät för lågtemperaturfjärrvärme.

Forskargruppens fleråriga arbete har organiserats från Högskolan i Halmstad och vid ett kostnadsfritt föredrag i EMTF Halmstad presenteras resultaten från detta omfattande arbete.

Föredragshållare: Dr Sven Werner, Professor emeritus, Energy Technology, Högskolan i Halmstad

Tid och datum: kl 11.30 den 25 november

Föredraget sker via Teams

Anmälan på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/foredrag-i-halmstad-om-lagtemperaturfjarrvarme

 

 


 Dela     Tillbaka  

Föredrag i Stockholm om beräkning av klimatavtrycket av vvs

2022-01-27

Välkommen till ett teknikseminarium i Stockholm om verktyg för automatiserad beräkning av klimatavtrycket på VVS.


  Allmän Utbildning & FoU

Film om värme och kyla på Chalmers

2022-01-27

Nu finns en film om hur bostadsrättsföreningen Viva och Teknikparken på Chalmers byter energi med varandra.


  Värme Kyla Referensprojekt

Utveckla dina kunskaper med EMTF

2022-01-25

Februaris digitala teknikutbildningar med EMTF.


  Allmän Utbildning & FoU

Föredrag i Halmstad om fjärrvärme

2022-01-20

Välkommen till ett föredrag om olika aspekter av lågtemperaturfjärrvärme som ekonomiska drivkrafter, möjligheter till lägre temperaturer i byggnader och fjärrvärmenät.


  Värme

Teknikmöte i Sundsvall om vägen till optimal drift

2022-01-18

Välkommen till ett teknikmöte i Sundsvall om vägen till optimal drift.


  Allmän

Film om vvs och cyklotron i Örebro

2022-01-02

Nu finns en film om vvs-lösningar och cyklotronen i Örebro.


  Allmän

IMD-föredrag i Örebro

2021-12-16

Nu går det att lyssna på ett föredrag om IMD från ett föredrag hos EMTF:s lokalavdelning i Örebro.


  Allmän

Säkra din plats! Anmälan stänger på måndag!

2021-12-03

Den 8 december följer vi upp förra årets succé med Energikonferens 2021! Årets Energikonferens lägger fokus på energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd och energieffektiv teknik i samband med renovering.


  Ventilation Värme El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Solvärme & solenergi

EMTF bjuder in till digital kurs om ljud från installationer

2021-11-24

"Ljud från installationer" - ger dig allmän kunskap om akustik och hur ljudproblem kan minimeras. Kursen vänder sig i till VVS-konsulter, installatörer, projektledare, arkitekter, samt beställarledet.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)