Föredrag i Halmstad om lågtemperaturfjärrvärme

2021-11-17 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Fjärrvärmesystem återanvänder värme för att främst värma byggnader. Ursprungsprocesserna har i stor utsträckning byggt på förbränning av bränslen. Utfasning av fossila bränslen och begränsad tillgång till biomassa och avfall i Europa för förbränning kommer att medföra att andelen värme från annan ej bränslebaserad värmetillförsel måste öka. Detta har ökat det internationella intresset för lågtemperaturfjärrvärme.

En internationell forskargrupp har arbetat i tre år med att samla in och dokumentera olika aspekter av lågtemperaturfjärrvärme som ekonomiska drivkrafter, möjligheter till lägre temperaturer i byggnader och fjärrvärmenät, identifiering av fel i ett nät som har höga temperaturer, tidiga initiativ till lågtemperaturfjärrvärme och därtill hörande förändringsprocesser samt användning av olika konfigurationer av nät för lågtemperaturfjärrvärme.

Forskargruppens fleråriga arbete har organiserats från Högskolan i Halmstad och vid ett kostnadsfritt föredrag i EMTF Halmstad presenteras resultaten från detta omfattande arbete.

Föredragshållare: Dr Sven Werner, Professor emeritus, Energy Technology, Högskolan i Halmstad

Tid och datum: kl 11.30 den 25 november

Föredraget sker via Teams

Anmälan på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/foredrag-i-halmstad-om-lagtemperaturfjarrvarme

 

 


 Dela     Tillbaka  

Lunchföreläsning i Gävle om systemlösningar för solskydd

2022-08-15

Välkommen lyssna till en lunchföreläsning i Gävle om systemlösningar för solskydd och fasadlösningar.


  Allmän

Föredrag i Halmstad om korrosion i vvs-system

2022-08-15

Välkommen att lyssna till ett föredrag i Halmstad om korrosion i vvs-system.


  Värme Kyla Utbildning & FoU

Solvärme till Härnösands fjärrvärme

2022-06-17

Sedan september 2021 får Härnösand Energi & Miljö in större mängder solvärme till fjärrnät, via Absolicons solvärmepark med koncentrerade solfångare. Vid en EMTF-träff beskrevs solvärmesystemet


  Allmän

Föredrag om hur man klarar 42 kWh/kvm i flerbostadshus

2022-06-11

I Lund utvecklar Magnolia Bostad, för Heimstaden, ett stort antal flerbostadshus i en varierad kvartersstruktur med cirka 780 lägenheter, med påbörjad inflyttning 2023. Byggnaderna har krav på att köpt energi inte övergår 42 kWh, kvm/år.


  Allmän

Film om Magasin X i Uppsala

2022-06-09

Nu finns en film om träbyggnaden Magasin X i Uppsala.


  Allmän Referensprojekt

Film om Telefonplan

2022-05-28

Nu finns en film om utbytet av kylmaskiner på Telefonplan i södra Stockholm.


  Kyla Referensprojekt

Passa på att teknikutbilda dig innan semestern!

2022-05-25

EMTF bjuder in till digitala teknikutbildningar inom injustering av ventilation och värmesystem!


  Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Välkommen på studiebesök - CAT -COOP:s Automatiska Terminal

2022-05-23

EMTF:s lokalavdelningar i Västerås/Eskilstuna bjuder in till studiebesök på CAT - COOP:s Automatiska Terminal.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Seminarium i Örebro om arbetsmiljö

2022-05-22

I maj månads digitala träff i Örebro berättade Hans Söderström från Installationsföretagen om handboken ”Bra arbetsmiljö för montörer och driftpersonal”.


  Allmän

Teknikutbildning om ljud från installationer

2022-05-20

Denna utbildning ger dig allmän kunskap om akustik och hur ljudproblem kan minimeras. Delar som behandlas är om vilka ljudkrav som ställs av myndigheter och vilka problem som kan uppstå vid olika typer av tekniska lösningar.


  Ventilation Värme Utbildning & FoU