IMD-föredrag i Örebro

2021-12-16 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

EMTF:s lokalavdelning i Örebro bjöd in till ett lunchföredrag på Teams om IMD.

Sedan 1 juli 2021 gäller nya krav på individuell mätning och debitering (IMD) för värme och tappvarmvatten i flerbostadshus. Krav på installation av mätare för värme på lägenhetsnivå gäller för en begränsad del av landets flerbostadshus, de med sämst energiprestanda.

Som alternativ kan fastighetsägaren välja att genomföra energieffektiviserande åtgärder, något som med fördel kan kombineras med energieffektiviseringsstödet. Krav på mätare för tappvarmvatten på lägenhetsnivå gäller för de byggnadsägare som utför en ombyggnad under vissa förutsättningar.

Föredraget hölls av Mari-Louise Persson, Miljö- och energichef vid enheten för Hållbar Utveckling hos Riksbyggen.

Se föredraget här https://www.youtube.com/watch?v=uS4BXOTtACY

 


 Dela     Tillbaka  

Film om Telefonplan

2022-05-28

Nu finns en film om utbytet av kylmaskiner på Telefonplan i södra Stockholm


  Allmän

Passa på att teknikutbilda dig innan semestern!

2022-05-25

EMTF bjuder in till digitala teknikutbildningar inom injustering av ventilation och värmesystem!


  Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Välkommen på studiebesök - CAT -COOP:s Automatiska Terminal

2022-05-23

EMTF:s lokalavdelningar i Västerås/Eskilstuna bjuder in till studiebesök på CAT - COOP:s Automatiska Terminal.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Seminarium i Örebro om arbetsmiljö

2022-05-22

I maj månads digitala träff i Örebro berättade Hans Söderström från Installationsföretagen om handboken ”Bra arbetsmiljö för montörer och driftpersonal”.


  Allmän

Teknikutbildning om ljud från installationer

2022-05-20

Denna utbildning ger dig allmän kunskap om akustik och hur ljudproblem kan minimeras. Delar som behandlas är om vilka ljudkrav som ställs av myndigheter och vilka problem som kan uppstå vid olika typer av tekniska lösningar.


  Ventilation Värme Utbildning & FoU

Föredrag om OVK

2022-05-12

På Locum AB har det testats att automatiskt övervaka ventilationssystemet, genom sensorer som kontinuerligt registrerar de mätvärden som ingår i en OVK. Se inspelning där Mikael Nutsos, Locum, berättar om systemet.


  Ventilation Automation/Styr- och Regler

Café VVS med Johnny Ragazzo

2022-05-07

Lyssna på en intressant intervju med Johnny Ragazzon, Kraftringen, på Café VVS på Nordbygg om hur värmeenergin kan styras i Eslöv.


  Allmän

Café VVS med Fredrik Runius, Säker Vatten

2022-05-05

Café VVS med Fredrik Runius, Säker Vatten Lyssna på en intressant intervju med Fredrik Runius, Säker Vatten, på Café VVS på Nordbygg.


  Allmän Nordbygg

Lyssna på Mats Östlund på Café VVS

2022-05-04

Lyssna på en intressant intervju med Mats Östlund, Svensk Byggtjänst, på Café VVS på Nordbygg.


  Allmän Nordbygg

Brandisolering av ventilationskanaler - FEDS

2022-05-04

EMTF:s lokalavdelning i Stockholm bjuder in till denna digitala teknikutbildning om brandisolering av ventilationskanaler.


  Ventilation Brand & säkerhet Isolering