Lunchföreläsning i Gävle om systemlösningar för solskydd

2022-08-15 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF


Dagens kravställningar gällande inomhusklimat och energiprestanda har medfört att fasaden fått en alltmer central roll under projekteringen. För rum med hög andel glas blir detta extra tydligt och val av glas och solskydd samt värme- och kylstrategier blir avgörande för ett lyckat projekt.
 

Vid ett föredrag i Gävle kommer Johannes Persson, ACC Glas- och fasadkonsult, att berätta mer om:
• Systemlösningar för solskydd.
• Glasets tekniska egenskaper och dess påverkan på dimensionering av exempelvis värmeeffektbehov.
• Inomhusklimat i större rum, exempelvis: ljusgårdar och receptioner. Här behandlas beräkningsmetoder, solskyddlösningar och naturlig ventilation.
• Dubbelskalsfasader: utmaningar och möjligheter.


ACC arbetar ofta tillsammans med energi- och vvs-konsulter och bistår med specialisthjälp kring glasfasader och dess påverkan på inomhusklimatet. Övergripande mål för presentationen är att delge matnyttig information i ämnet och ta upp fördelar och nackdelar med olika fasadlösningar, solskydd samt strategier för tillförsel av värme och kyla.
Datum och tid: 29 augusti, kl 11.30

Plats: via Teams

Träffen är kostnadsfri

 

Anmälan här https://emtf.arcmember.net/Public/Event/JoinEvent.aspx?id=12942

 

 


 Dela     Tillbaka  

Föredrag om nya normalvärden för graddagar

2023-12-04

SMHI har publicerat nya ”normalvärden” för graddagar och EnergiIndex som en följd av att normalperioden ändrats från 1981-2010 till 1991-2020. Här är ett föredrag om förändringarna


Allmän

Kurs 5 december! - Injustering av värmesystem

2023-11-28

Sänk kostnaderna och få bättre termisk komfort!


Ventilation Värme Utbildning & FoU

Föredrag om nya energikrav i Stockholm

2023-11-23

Välkommen till ett föredrag om de nya energikrav i Stockholm som tagits fram.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Föredrag om aggregatorer

2023-11-20

Fastighetsföretag har undersökt marknaden för s k aggregatorer och förmågan att koppla upp fastighetsutrustning mot Svenska Kraftnäts stödtjänster och lokala flexmarknader. Här är ett föredrag om dessa projekt.


Allmän

Scanvac webinar 13 december 2023

2023-11-20

This webinar aims to share experiences of energy-saving measures conducted in Nordic countries and discuss possible challenges we have had in reducing peak power and energy demands.


Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Teknikutbildningar i höst!

2023-11-20

Analytisk dimensionering av brandisolering av ventilationskanaler.


Ventilation Värme Utbildning & FoU

Föredrag om Hammarby Sjöstad

2023-11-19

I Hammarby Sjöstad, Stockholm, har ett projekt om Energigemenskaper startats. Här finns ett föredrag om detta.


Allmän Utbildning & FoU

Teknikutbildningar vecka 48

2023-11-14

Kurser du inte vill missa!


Ventilation Värme Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Injustering av ventilationssystem

2023-11-13

Så får du bra luftkvalitet och sänkta energikostnader.


Ventilation Värme Utbildning & FoU

Renoveringsvågen

2023-11-12

I EU har man kommit närmare hur energirenovering ska regleras och en ny energiprestanda på det befintliga byggnadsbeståndet har tagits fram.


Allmän