Lunchföreläsning i Gävle om systemlösningar för solskydd

2022-08-15 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF


Dagens kravställningar gällande inomhusklimat och energiprestanda har medfört att fasaden fått en alltmer central roll under projekteringen. För rum med hög andel glas blir detta extra tydligt och val av glas och solskydd samt värme- och kylstrategier blir avgörande för ett lyckat projekt.
 

Vid ett föredrag i Gävle kommer Johannes Persson, ACC Glas- och fasadkonsult, att berätta mer om:
• Systemlösningar för solskydd.
• Glasets tekniska egenskaper och dess påverkan på dimensionering av exempelvis värmeeffektbehov.
• Inomhusklimat i större rum, exempelvis: ljusgårdar och receptioner. Här behandlas beräkningsmetoder, solskyddlösningar och naturlig ventilation.
• Dubbelskalsfasader: utmaningar och möjligheter.


ACC arbetar ofta tillsammans med energi- och vvs-konsulter och bistår med specialisthjälp kring glasfasader och dess påverkan på inomhusklimatet. Övergripande mål för presentationen är att delge matnyttig information i ämnet och ta upp fördelar och nackdelar med olika fasadlösningar, solskydd samt strategier för tillförsel av värme och kyla.
Datum och tid: 29 augusti, kl 11.30

Plats: via Teams

Träffen är kostnadsfri

 

Anmälan här https://emtf.arcmember.net/Public/Event/JoinEvent.aspx?id=12942

 

 


 Dela     Tillbaka  

Lönsam energieffektivisering med Totalmetodiken

2022-09-22

På uppdrag av Energimyndigheten bjuder EMTF in till seminarium om lönsam energirenovering med Totalmetodiken i lokalbyggnader och flerbostadshus.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Föreläsning i Uppsala om ventilation på fältsjukhus

2022-09-20

Välkommen till ett föredrag i Uppsala om ventilation i fältsjukhus.


  Ventilation Brand & säkerhet Utbildning & FoU

När uppdaterade du kunskapsbanken senast?

2022-09-12

Teknikutbildningar att kika närmare på inom vvs, energi och inomhusklimat. • Teknikutbildning för blivande totalkonsulter med möjlighet till diplomering • Värmepumpar och solenergi • Injustering av ventilationssystem


  Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Föredrag om korrosion

2022-08-29

Vilka faktorer som bidrar till att allt fler vätskeburna system korroderar i förtid? Vid en presentation av Rafael Ospino, som gjort en utredning för Installationsföretagen, redovisas en del förklaringar till detta.


  Allmän

Uppdatera dig i de nya kraven!

2022-08-26

Den idag gällande F-gasförordningen är på väg att ersättas med en ny med skarpare krav för att minska utsläpp av fluorerade växthusgaser. Bli uppdaterad genom EMTF:s digitala teknikutbildning!


  Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Teknikutbilda dig med EMTF!

2022-08-19

Under hösten erbjuder EMTF även teknikutbildningar i klassrum, där man ges mer utrymme för övningar och diskussioner, så håll utkik!


  Ventilation Värme Kyla Brand & säkerhet Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Föredrag i Stockholm om bra arbetsmiljö för montörer

2022-08-17

Välkommen till ett föredrag Föredrag i Stockholm om bra arbetsmiljö för montörer och driftpersonal.


  Allmän

Föredrag i Halmstad om korrosion i vvs-system

2022-08-15

Välkommen att lyssna till ett föredrag i Halmstad om korrosion i vvs-system.


  Värme Kyla Utbildning & FoU

Solvärme till Härnösands fjärrvärme

2022-06-17

Sedan september 2021 får Härnösand Energi & Miljö in större mängder solvärme till fjärrnät, via Absolicons solvärmepark med koncentrerade solfångare. Vid en EMTF-träff beskrevs solvärmesystemet


  Allmän