Uppdatera dig i de nya kraven!

2022-08-26 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Den idag gällande F-gasförordningen är på väg att ersättas med en ny med skarpare krav för att minska utsläpp av fluorerade växthusgaser. Nu pågår förhandlingar inom EU organisationen angående de nya kraven. Vi kommer att gå igenom när de nya kraven förväntas bestämmas samt vilka alternativ som ligger på förhandlingsbordet.

Kursinnehåll:
• Köldmediers klimatpåverkan och varför FN, EU och Sverige vill reducera användandet av klimatskadliga köldmedier.
• Värmepumpande teknik är en väldigt viktig komponent för klimatomställningen. Trend: Ökad användning av värmepumpar, komfortkyla och AC, i Sverige och i världen.
• Vad betyder F-gasförordningen i praktiken för anläggningsägare och operatörer?
• Att byta köldmedium är en kompromissfylld resa. Vi reder ut de mindre klimatskadliga köldmediernas alla för- och nackdelar, samt vad som ev. står i vägen för bytet.
• Hur långt har olika branscher kommit vad gäller byte av köldmedium? Vi tittar på olika typer av värmepumpar, kylanläggningar i bilar och kommersiell kyla.
• Kommersiell kylteknik; Vilka fördelar kan uppnås vid byte av system? Vilka frågor behöver jag ha svar på när jag beställer?

Kursledare: Martin Larsson från RISE (Reasearch Instututes of Sweden)
Datum: Tisdag 13 september, 2022
Tid: Kl. 09.00 – 12.00
Plats: Digitalt via Teams, anmälda deltagare får en länk inför kursen.

https://slussen.azureedge.net/image/955/LasMerHar.png


 Dela     Tillbaka  

Solel och solvärme - När väljer man vad?

2022-11-29

Teknik, systeminteraktion och ekonomi Vi glada att kunna erbjuda denna digitala halvdagsutbildning med en av Sveriges främsta auktoriteter i ämnet, Lars Andrén, DrivKraft Andrén AB.


  Värme El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Föredrag i Stockholm om Imkanal 2022

2022-11-26

Välkommen till ett föredrag om Imkanal 2022.


  Ventilation

Digital teknikutbildning med FEDS som problemlösare

2022-11-25

Från den 1 januari 2020 har RISE infört nya regler vid typgodkännande av utvändigt brandisolerade ventilationskanaler. I stället inför RISE egen metod SP BRAND 124, där den europeiska provningsstandarden EN 1366-1:2014 för brandprovning används.


  Ventilation Utbildning & FoU

Föredrag om nya klimatdata och energiindex

2022-11-24

Nu finns ett föredrag om effekten av att SMHI bytt normalperiod från 1981-2010 till 1991-2020.


  Allmän Utbildning & FoU

SCANVAC Webinar - "The effect of energy crisis"

2022-11-17

In this webinar, we will discuss possible energy saving measures that could be rapidly utilized, and how the energy flexibility of buildings and renewable energy sources could reduce energy demand.


  Ventilation Värme El Energieffektivisering Utbildning & FoU

Presentation av studie om ventilation i fältsjukhus

2022-11-10

Studien ”Ventilation i Fältsjukhus under en pandemi” presenterades vid ett EMTF-möte i Stockholm.


  Ventilation Utbildning & FoU

Föredrag i Malmö om AMA VVS & Kyla 22

2022-11-08

Nu gäller nya AMA VVS & Kyla 22 med tillhörande råd och anvisningar, RA. Vid ett teknikmöte inom EMTF Malmö kommer Mats Östlund, Svensk Byggtjänst, att berätta om förändringarna i förhållande till tidigare utgåvor.


  Allmän

Föredrag om FTX i bostäder

2022-11-03

Nu finns en inspelad version om FTX i bostäder. Klicka vidare för att ta del av föredraget på Youtube.


  Ventilation Utbildning & FoU

Hur kan bygg, fastighet och vvs arbeta på ett smartare sätt?

2022-10-24

Under temat energieffektivisering - och med inriktning kreativitet och samverkan mellan bygg, fastighet och vvs - arrangeras Konsultdagarna på 7A Odenplan, Stockholm den 10 november.


  Allmän Energieffektivisering

Så klimatiseras Gustavianum

2022-10-12

Gustavianum i Uppsala kommer att klimatiseras. Här är en kortare film om detta arbete


  Allmän