När uppdaterade du kunskapsbanken senast?

2022-09-12 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Läs mer nedan om några av EMTF:s populära teknikutbildningar:
• Teknikutbildning för blivande totalkonsulter med möjlighet till diplomering
• Värmepumpar och solenergi
• Injustering av ventilationssystem

Digitalt via Teams

 

  • Teknikutbildning för blivande totalkonsulter med möjlighet till diplomering
     

EMTF bjuder in till en teknikutbildning om lönsam energieffektivisering med Totalmetodiken. Den vänder sig främst till dig som vill kunna erbjuda tjänster som totalkonsult. För att delta i kursen finns inga formella kunskapskrav, men vill du diplomera dig genom efterföljande kunskapsprov behöver du vara certifierad energiexpert (behörighet Kvalificerad), certifierad energikartläggare eller kunna uppvisa intyg på motsvarande kunskaper.
Kursen sträcker sig över två halvdagar, alternativt en heldag. För de som har möjlighet ingår även studiebesök, fördjupningstillfällen, och ett separat kunskapsprov för diplomering. Se bifogad beskrivning om kunskapskrav inför diplomeringen.

https://slussen.azureedge.net/image/955/Karin_Glader_och_Daniel_Olsson_CIT.jpg

Ledare: Daniel Olsson och Karin Glader, CIT Energy Management
Datum: torsdag 15 september, och tisdag 20 september (sista anmälningsdag 13 september)
Tid: 09.00-12.00, 2 halvdagar

Notera utbildningen går även datumen: 9 november (heldag), samt 23 och 30 november. Se mer information: https://www.emtf.se/utbildningar/

https://slussen.azureedge.net/image/955/LasMerHar.png

 

  • Värmepumpar och solenergi

Richard Thygesen från Aktea Energy leder denna teknikutbildning om värmepumpar och solenergi där vi diskuterar vilka olika typer av systemlösningar som finns på marknaden och deras olika för- och nackdelar.

https://slussen.azureedge.net/image/955/Richard_Thygesen_rund.png

Ledare: Richard Thygesen, Aktea Energy
Datum: Tisdag 27 september, 2022
Tid: Kl. 09.00 – 12.00

https://slussen.azureedge.net/image/955/LasMerHar.png

  • Injustering av ventilationssystem

Teknikutbildningen leds av Lars Ekberg, affärsområdeschef CIT Energy Management och adjungerad professor vid Avdelningen för installationsteknik på Chalmers Tekniska Högskola.

Innehåll:
• Vikten av korrekt injustering
• Förberedelser innan injustering
• Granskning av ritningar och beskrivningar
• Kontroller i samband med driftsättning
• Orienterande mätningar
• Proportionalitetsmetodens grunder
• Alla moment steg-för-steg
• Skillnader för olika typer av ventilationssystem
• Dokumentation och erfarenhetsåterföring
• Injusteringsrapport och protokoll
• Mätmetoder och mätinstrument
• Tidsåtgång och kostnader
• Att göra rätt varje gång – Checklista för injustering                     
https://slussen.azureedge.net/image/955/Lars_Ekberg_2.png
Ledare: Lars Ekberg, CIT Energy Management
Datum: torsdag 29 september, 2022
Tid: Kl. 09.00 – 12.00

https://slussen.azureedge.net/image/955/LasMerHar.png


 Dela     Tillbaka  

Föredrag om nya normalvärden för graddagar

2023-12-04

SMHI har publicerat nya ”normalvärden” för graddagar och EnergiIndex som en följd av att normalperioden ändrats från 1981-2010 till 1991-2020. Här är ett föredrag om förändringarna.


Allmän

Kurs 5 december! - Injustering av värmesystem

2023-11-28

Sänk kostnaderna och få bättre termisk komfort!


Ventilation Värme Utbildning & FoU

Föredrag om nya energikrav i Stockholm

2023-11-23

Välkommen till ett föredrag om de nya energikrav i Stockholm som tagits fram.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Föredrag om aggregatorer

2023-11-20

Fastighetsföretag har undersökt marknaden för s k aggregatorer och förmågan att koppla upp fastighetsutrustning mot Svenska Kraftnäts stödtjänster och lokala flexmarknader. Här är ett föredrag om dessa projekt.


Allmän

Scanvac webinar 13 december 2023

2023-11-20

This webinar aims to share experiences of energy-saving measures conducted in Nordic countries and discuss possible challenges we have had in reducing peak power and energy demands.


Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Teknikutbildningar i höst!

2023-11-20

Analytisk dimensionering av brandisolering av ventilationskanaler.


Ventilation Värme Utbildning & FoU

Föredrag om Hammarby Sjöstad

2023-11-19

I Hammarby Sjöstad, Stockholm, har ett projekt om Energigemenskaper startats. Här finns ett föredrag om detta.


Allmän Utbildning & FoU

Teknikutbildningar vecka 48

2023-11-14

Kurser du inte vill missa!


Ventilation Värme Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Injustering av ventilationssystem

2023-11-13

Så får du bra luftkvalitet och sänkta energikostnader.


Ventilation Värme Utbildning & FoU

Renoveringsvågen

2023-11-12

I EU har man kommit närmare hur energirenovering ska regleras och en ny energiprestanda på det befintliga byggnadsbeståndet har tagits fram.


Allmän