Föredrag i Malmö om AMA VVS & Kyla 22

2022-11-08 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Nu gäller nya AMA VVS & Kyla 22 med tillhörande råd och anvisningar, RA.

Vid ett teknikmöte inom EMTF Malmö kommer Mats Östlund, Svensk Byggtjänst, att berätta om förändringarna i förhållande till tidigare utgåvor och andra nyheter i samband med denna utgåva av AMA VVS & Kyla. Något ur innehållet:

 

  • Krav på värmebärare
  • Ansvar för projektering av rensluckor i ventilationssystem.
  • Injustering och krav på vätska i värme- och kylsystem.
  • Avtalad kontroll är tydligare formulerad.
  • Bättre vägledning kring styr och övervakning med bland annat nya okodade underrubriker, sökbarhet och figurer.

Datum och tid 17 november kl 11.30, sista anmälan den 14 november

Efter mötet serveras lunch till en kostnad på 100 kr exkl moms för medlemmar i EMTF och 150 kr exkl moms för icke-medlemmar

Plats: Erelko, Carlsgatan 54 C

Anmälan på https://emtf.arcmember.net/Public/Event/JoinEvent.aspx?id=13064

 


 Dela     Tillbaka  

Hur ser framtidens energideklarationer ut?

2023-02-07

EU har ett antal projekt som handlar om utvecklingen av dagens energideklarationer. Ska dessa harmoniseras inom EU? I så fall på vilket sätt? Hur kan de förbättras för att ge exempelvis ökat värde och användarvänlighet?


  Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU Projekterings- & förvaltningsprogram

Så energisparades på Fatburen

2023-01-26

I kvarteret Fatburen  i Stockholm har energianvändningen kraftigt minskats.


  Allmän Energieffektivisering Referensprojekt

Film om World of Volvo

2023-01-25

Nu finns en film om byggandet av World of Volvo på EMTF:s youtubekanal.


  Allmän

Föredrag om spiskåpor

2022-12-20

Nya moderna flerbostadshus kan vara så lufttäta att det uppstår mycket besvärande undertryck i samband med forcering av spiskåpeflödet. Vid ett föredrag i EMTF presenteras en undersökning om spiskåpefrågor.


  Ventilation Utbildning & FoU

Så blir Godisfabriken till i Gävle

2022-12-14

I Gävle kan man snart promenera eller bo på Pastillplatsen, Karamellgatan, Kolabågen och Ahlgrens torg.


  Allmän Referensprojekt

Föredrag i Stockholm om Imkanal 2022

2022-12-07

Lyssna på ett föredrag om Imkanal 2022 som är en uppdatering och komplettering av Imkanal 2012 utifrån gjorda erfarenheter.


  Ventilation Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Film om Konsultdagarna

2022-12-06

Nu finns en film om Konsultdagarna Bygg och Fastighet - arrangerat av SBR och EMTF - är ett event för konsulter men också för beställare och entreprenörer inom bygg och fastighet.


  Allmän

Solel och solvärme - När väljer man vad?

2022-11-29

Teknik, systeminteraktion och ekonomi Vi glada att kunna erbjuda denna digitala halvdagsutbildning med en av Sveriges främsta auktoriteter i ämnet, Lars Andrén, DrivKraft Andrén AB.


  Värme El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Föredrag i Stockholm om Imkanal 2022

2022-11-26

Välkommen till ett föredrag om Imkanal 2022.


  Ventilation

Digital teknikutbildning med FEDS som problemlösare

2022-11-25

Från den 1 januari 2020 har RISE infört nya regler vid typgodkännande av utvändigt brandisolerade ventilationskanaler. I stället inför RISE egen metod SP BRAND 124, där den europeiska provningsstandarden EN 1366-1:2014 för brandprovning används.


  Ventilation Utbildning & FoU