Hur ser framtidens energideklarationer ut?

2023-02-07 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

U-CERT är ett EU-projekt som just har avslutats och som genomförts med KTH som partner i Sverige, och REHVA som partner på EU-nivå. Projekten har olika inriktning och U-CERT handlar om användarperspektivet. Hur kan energideklarationerna bli mer användarvänliga och guida byggherrar till välinformerade val vid renovering och upprustning?

EMTF (Energi- och Miljötekniska Föreningen) genomför ett digitalt lunchseminarium 14 februari 2023, där resultatet av U-CERT-projektet kommer att visas och diskuteras.

Torun Widström, forskare på KTH, leder seminariet och presenterar själva projektet. Ivo Martinac, professor på KTH, och Kristoffer Knutsson, jurist på Boverket, inleder genom att ge sina perspektiv på ämnet. Ivo Martinac kommer att beskriva bakgrunden för EU-projektet, och Kristoffer Knutsson ger sin bild av Boverkets roll i utvecklingen av energi-deklarationerna

https://slussen.azureedge.net/image/955/ucert.png
Ledare: Torun Widström, KTH
Datum: tisdag 14 februari
Tid: 11.30-13.00
Plats: Digitalt via Teams, anmälda deltagare får en länk inför kursen på eftermiddagen/kvällen innan kursdagen.
Kostnadsfritt

https://slussen.azureedge.net/image/955/Anmal.png

 


 Dela     Tillbaka  

Föredrag i Sundsvall om spillvatten och fekalier i golvbrunnar

2023-03-23

I flera fall har det uppmärksammats spolvattnet från WC-stolar kommer in i golvbrunnen. I ett föredrag i Sundsvall kommer en utredning av presenteras.


Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Föredrag om fjärde generationens fjärvärme

2023-03-21

I dag har energiproduktionen inom fjärrvärmesektorn fokus på produktion och leverans av värme, vilket sätter elproduktionen i andra hand. Vad blir effekten om fokuset är det omvända? Det var frågan vid en föreläsning i Uppsala.


Värme

Verktyg för framtiden på Energikonferensen 2023

2023-03-16

Vad ska prioriteras? Vilka avvägningar behöver man göra? Vilken kompetens behöver man för att göra dem? Hur ser man till att man är redo för framtiden? Det är frågor som kommer att diskutera på Energikonferensen den 23 mars i Bromma.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Föredrag om lågtempererad fjärrvärme

2023-03-11

Nu finns ett föredrag om hur FVB har utrett systemlösning för lokalnät för fjärrvärme i Huddinge i södra Stockholm.


Värme Utbildning & FoU

Energikonferensen är tillbaka 23 mars i Bromma!

2023-03-10

För att uppmärksamma framtidens teknik och lösningar. Missa inte chansen att ta del av föreläsningar av branschens viktiga företrädare från forskarvärlden, kraftbolagen, Energimyndigheten och Statens Fastighetsverk.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Energieffektivisering i befintlig bebyggelse

2023-03-07

Teknikutbildningen som ger dig som deltagare verktyg till hur man hittar energislukande fel i olika typer av stora fastigheter.


Ventilation Värme Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Saltskog Gård i Södertälje ska få nygammal vvs

2023-02-23

Saltskog Gård i Södertälje som ägdes av industrimannen Carl-Fredrik Liljevalch, skall återställas till sitt ursprungliga utseende. Klicka vidare och se filmen!


Allmän

Föredrag i Stockholm lågtempererat fjärrvärmenät

2023-02-22

Välkomna till ett föredrag om en systemlösning för lokalnät för fjärrvärme i Huddinge i södra Stockholm.


Värme

Energikonferensen 2023 - Redo för framtiden?

2023-02-17

Energikonferensen är tillbaka 2023 för att uppmärksamma framtidens teknik och lösningar. I år har vi fokus på framtiden, utifrån tekniska lösningar som vi redan idag kan konstatera är framtidens melodi.


Ventilation Värme Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Seminarium i Malmö om Klimatstegen

2023-02-16

Nu finns ett föredrag om Klimatstegen, ett verktyg för stegvis minskning av byggnaders klimatavtryck ute på Youtube-kanalen.


Allmän