Energikonferensen 2023 - Redo för framtiden?

2023-02-17 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Vi djupdyker i framtiden utifrån ett makro- och mikroperspektiv.

  • Hur ser de gamla kraftbolagen – som numera är infraserviceföretag – på de framväxande lokala energigemenskaperna?
  • Hur är de med i framtiden för att hjälpa till att reducera, producera, lagra och dela energi i lokala energisystem? Och vad händer där hela områden och byar vill skapa sin egen ö-drift?
  • Energieffektiviserar vi för att spara energi - eller för att öka fastighetens värde?
  • Hur hittar man en balans mellan energi, effekt, kostnad och klimatbelastning?
  • Vilken kompetens kommer att krävas av framtidens tekniker och ingenjörer; byggherrar, projektledare, konsulter och andra aktörer?

Exempel på några av konferensens intressanta föreläsare:

https://slussen.azureedge.net/image/955/Agnieszka_Jonsson.jpg

Agnieszka Zalejska Jonsson - Lektor, KTH/Fastigheter och Byggande

"Relationen mellan energiprestanda och fastighetsvärde"
En väl informerad köpare bör välja den energieffektiva fastigheten framför en fastighet med ett högre energibehov, därför kan energideklarationen uppfattats som ett viktigt verktyg för att lösa informationsasymmetri, tillhandahålla transparens och främja energieffektivitet på fastighetsmarknaden. Men anser köpare att energideklarationer bidrar med viktigt information?

 

https://slussen.azureedge.net/image/955/Thomas_Linderholm.jpg

Thomas Linderholm - Energispecialist, Fabege, med specialkompetens inom projektering och planering av lågenergibyggnader och passivhusteknik

"Avvägningar i projekteringen av en extremt energieffektiv byggnad"
Beskriver arbetet med en extremt energieffektiv byggnad, med nollenergiambition. Thomas lyfter fram vikten av fokus på byggnadsform, byggdetaljer, rumsfunktioner för att minska energibehovet hos installationer. Han relaterar också till erfarenheter efter att byggnad färdigställts, såsom vikten av att alla inblandade i produktionsskedet förstår målbilden, och vikten av att ha en hyresgäst som också arbetar för att bibehålla energiprestandan.

 

https://slussen.azureedge.net/image/955/Sofia_Ekstrand.JPG

Sofia Ekstrand - VVS- och Inomhusklimatspecialist, Statens Fastighetsverk

"Energieffektivisering och kulturhistoriska byggnader"

Sofia diskuterar SFVs energimål och ger några exempel på utmaningar och möjligheter vid energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader. Hon tar upp frågor kring driftoptimering och ombyggnadsprojekt, vad har visat sig fungera bra och mindre bra.

Läs mer och gör din anmälan på emtf.se/aktiviteter här nedan, välkommen!

https://slussen.azureedge.net/image/955/Energikonferensen_mailfot_delta3.png

 

 


 Dela     Tillbaka  

Föredrag om AI och VVS

2023-05-24

Lyssna på ett föredrag om AI och VVS.


Allmän Utbildning & FoU Projekterings- & förvaltningsprogram

Solenergiutbildning med praktisk inriktning

2023-05-08

EMTF är glada att kunna erbjuda denna unika solenergiutbildning med praktisk inriktning och handfasta råd både kring solel och solvärme. Den leds av Lars Andrén (DrivKraft Andrén AB) som är en av Sveriges främsta auktoriteter på området.  


Värme El Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Entreprenadjuridik med fokus ABK09

2023-04-26

Entreprenadjuridiken kan uppfattas som snårig och svårtillgänglig för den som inte är insatt i regelverket. Är man däremot insatt kan ofta dyra misstag undvikas.


Allmän Utbildning & FoU

Totalkonsult med möjlighet till diplomering!

2023-04-25

EMTF bjuder in till en teknikutbildning om lönsam energieffektivisering med Totalmetodiken.


Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Formasprojekt för ren luft i operationsrum

2023-04-19

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är risken för kirurgirelaterade infektioner cirka nio gånger högre i låginkomstländer jämfört med i höginkomstländer. I ett Formasprojekt har undersökts hur man kan lösa dessa problem med enkel och billig teknik.


Ventilation Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Sverige tar ledartröjan för världens bästa luft

2023-04-18

Frisk luft tillsammans eller Healthy Air Together. Det är temat för världens viktigaste konferens inom ventilation och inneklimat. 23-26 april 2024 möts forskare och näringsliv på Stockholmsmässan Nordbygg för Scanvac’s RoomVent 2024.


Ventilation Utbildning & FoU

Projekt ska leta efter felkällor som leder till korrosion

2023-04-14

Nu kommer ett nytt SBUF-projekt som ska leta efter felkällor som leder fram till korrosion i vvs-system.


Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Föredrag om behovsanpassad värmereglering

2023-04-04

Vid en föreläsning i Stockholm har Daniel Olsson, CIT Renergy, att berättat om resultaten av en utredning kring behovsanpassad värmereglering.


Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Föredrag om spillvatten och fekalier i golvbrunnar

2023-04-02

Vid ett lunchföredrag med EMTF Sundsvall presenterade Martin Brunnkvist från Säker Vatten ett SBUF-projekt om spillvatten och fekalier i golvbrunnar.


Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Föredrag i Sundsvall om spillvatten och fekalier i golvbrunnar

2023-03-23

I flera fall har det uppmärksammats spolvattnet från WC-stolar kommer in i golvbrunnen. I ett föredrag i Sundsvall kommer en utredning av presenteras.


Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU