Verktyg för framtiden på Energikonferensen 2023

2023-03-16 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Hela byggbranschen befinner sig i en tid av omställningar. Noll-energikrav, reducerad miljöpåverkan, nya EU-direktiv och kommande nya byggregler, klimatdeklarationer, certifieringar är bara några exempel. Lägg därtill hantering av potentiellt extremväder, taxonomikrav, skenande energikostnader, ränteökningar och andra nya utmaningar när det gäller finansiering, ännu mer tvärdisciplinär kommunikation – och allt detta i en tid då tillgång på både energi, effekt och material förändras snabbt. Energikonferensen 2023 ger verktygen att hantera dessa utmaningar.

För tredje året i rad bjuder EMTF in till Energikonferensen, en heldagskonferens för ingenjörer, VVS-tekniker, entreprenörer, konsultera och beställare som vill diskutera framtidslösningar och lära av kollegor i branschen, myndighetspersoner och forskare.

– Vi har valt temat ”Redo för framtiden” för årets konferens. Det är absolut ett ämne som ligger i tiden och som är viktigt för hela branschen att ta sig tid att fundera över. En viktig framtidsfråga som jag vill lyfta lite extra gäller kompetensförsörjningen. Vad kommer de nya möjligheterna som framtiden bär med sig innebära för kompetensbehov? Är vi redo kompetensförsörjningsmässigt? Det hoppas jag att ni kommer och vill diskutera med oss, säger Jaana Petherbielke, vd för EMTF.

Konferensen äger rum på Best Western Plus Sthlm Bromma den 23 mars och bjuder förutom på intressanta föreläsningar under dagen även på möjligheter att nätverka med kollegor i branschen och att delta i diskussioner kring dagens föreläsningar genom någon av pandeldebatterna.

– Vi har fått ihop ett riktigt bra program i år där deltagarna får med sig kunskap och idéer att ta med sig till sin vardag. Som alltid när det gäller EMTF står tekniska lösningar i fokus, där vi kommer med konkreta exempel som förmedlas genom kunniga namn i branschen, säger Jaana Petherbielke.

https://slussen.azureedge.net/image/955/Anmal.png

https://slussen.azureedge.net/image/955/Jaana_Petherbielke.png

Jaana Petherbielke, vd för EMTF


 Dela     Tillbaka  

Föredrag om AI och VVS

2023-05-24

Lyssna på ett föredrag om AI och VVS.


Allmän Utbildning & FoU Projekterings- & förvaltningsprogram

Solenergiutbildning med praktisk inriktning

2023-05-08

EMTF är glada att kunna erbjuda denna unika solenergiutbildning med praktisk inriktning och handfasta råd både kring solel och solvärme. Den leds av Lars Andrén (DrivKraft Andrén AB) som är en av Sveriges främsta auktoriteter på området.  


Värme El Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Entreprenadjuridik med fokus ABK09

2023-04-26

Entreprenadjuridiken kan uppfattas som snårig och svårtillgänglig för den som inte är insatt i regelverket. Är man däremot insatt kan ofta dyra misstag undvikas.


Allmän Utbildning & FoU

Totalkonsult med möjlighet till diplomering!

2023-04-25

EMTF bjuder in till en teknikutbildning om lönsam energieffektivisering med Totalmetodiken.


Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Formasprojekt för ren luft i operationsrum

2023-04-19

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är risken för kirurgirelaterade infektioner cirka nio gånger högre i låginkomstländer jämfört med i höginkomstländer. I ett Formasprojekt har undersökts hur man kan lösa dessa problem med enkel och billig teknik.


Ventilation Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Sverige tar ledartröjan för världens bästa luft

2023-04-18

Frisk luft tillsammans eller Healthy Air Together. Det är temat för världens viktigaste konferens inom ventilation och inneklimat. 23-26 april 2024 möts forskare och näringsliv på Stockholmsmässan Nordbygg för Scanvac’s RoomVent 2024.


Ventilation Utbildning & FoU

Projekt ska leta efter felkällor som leder till korrosion

2023-04-14

Nu kommer ett nytt SBUF-projekt som ska leta efter felkällor som leder fram till korrosion i vvs-system.


Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Föredrag om behovsanpassad värmereglering

2023-04-04

Vid en föreläsning i Stockholm har Daniel Olsson, CIT Renergy, att berättat om resultaten av en utredning kring behovsanpassad värmereglering.


Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Föredrag om spillvatten och fekalier i golvbrunnar

2023-04-02

Vid ett lunchföredrag med EMTF Sundsvall presenterade Martin Brunnkvist från Säker Vatten ett SBUF-projekt om spillvatten och fekalier i golvbrunnar.


Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Föredrag i Sundsvall om spillvatten och fekalier i golvbrunnar

2023-03-23

I flera fall har det uppmärksammats spolvattnet från WC-stolar kommer in i golvbrunnen. I ett föredrag i Sundsvall kommer en utredning av presenteras.


Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU