Föredrag om fjärde generationens fjärvärme

2023-03-21 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

I dag har energiproduktionen inom fjärrvärmesektorn fokus på produktion och leverans av värme, vilket sätter elproduktionen i andra hand. Vad blir effekten om fokuset är det omvända?

Värme går att lagra både billigare och enklare än el. Om behovet av att balansera elnätet prioriterades, skulle fjärrvärmeoperatörerna kunna producera el och värme i kraftvärmeverk då elbehovet är stort, respektive konsumera el för värmeproduktion i värmepumpar då det istället finns god tillgång på el. Den värme som eventuellt överproduceras, det vill säga saknar direkt värmelast, lagras i storskaliga värmelager till värmekonsumtion vid senare tillfälle. I vissa fall kan det till och med vara motiverat med säsongslagring till de kalla månaderna Det framgår av en avhandling av

Svante Monie, energikonsult på WSP, som har doktorerat vid Uppsala universitet inom Teknisk fysik med inriktning mot byggd miljö. Under avhandlingsarbetet studerades hur samordningen av el- och värmeproduktion i Sveriges fjärrvärmesystem kan bidra med tjänster som stärker elnätet, höjer energisäkerheten, och främjar biodiversiteten. I avhandlingen beskrivs hur Sverige kan använda fjärrvärmesystemen till att stärka elsystemet med så kallade kraftbalanserade tjänster. Med detta menas dels produktion av el i kraftvärmeverken när elproduktion från sol- och vindkraft är låg, dels konsumtion av el när det råder hög tillgång på el från dessa. Detta förutsätter därmed att fjärrvärmeproduktionen planeras utifrån elbehovet istället för utifrån värmebehovet som i dag. Vid en teamsföreläsning för EMTF Uppsala höll Svante Moine ett föredrag om avhandlingsresultaten.

Se föredraget här:

 


 Dela     Tillbaka  

Föredrag om AI och VVS

2023-05-24

Lyssna på ett föredrag om AI och VVS.


Allmän Utbildning & FoU Projekterings- & förvaltningsprogram

Solenergiutbildning med praktisk inriktning

2023-05-08

EMTF är glada att kunna erbjuda denna unika solenergiutbildning med praktisk inriktning och handfasta råd både kring solel och solvärme. Den leds av Lars Andrén (DrivKraft Andrén AB) som är en av Sveriges främsta auktoriteter på området.  


Värme El Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Entreprenadjuridik med fokus ABK09

2023-04-26

Entreprenadjuridiken kan uppfattas som snårig och svårtillgänglig för den som inte är insatt i regelverket. Är man däremot insatt kan ofta dyra misstag undvikas.


Allmän Utbildning & FoU

Totalkonsult med möjlighet till diplomering!

2023-04-25

EMTF bjuder in till en teknikutbildning om lönsam energieffektivisering med Totalmetodiken.


Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Formasprojekt för ren luft i operationsrum

2023-04-19

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är risken för kirurgirelaterade infektioner cirka nio gånger högre i låginkomstländer jämfört med i höginkomstländer. I ett Formasprojekt har undersökts hur man kan lösa dessa problem med enkel och billig teknik.


Ventilation Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Sverige tar ledartröjan för världens bästa luft

2023-04-18

Frisk luft tillsammans eller Healthy Air Together. Det är temat för världens viktigaste konferens inom ventilation och inneklimat. 23-26 april 2024 möts forskare och näringsliv på Stockholmsmässan Nordbygg för Scanvac’s RoomVent 2024.


Ventilation Utbildning & FoU

Projekt ska leta efter felkällor som leder till korrosion

2023-04-14

Nu kommer ett nytt SBUF-projekt som ska leta efter felkällor som leder fram till korrosion i vvs-system.


Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Föredrag om behovsanpassad värmereglering

2023-04-04

Vid en föreläsning i Stockholm har Daniel Olsson, CIT Renergy, att berättat om resultaten av en utredning kring behovsanpassad värmereglering.


Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Föredrag om spillvatten och fekalier i golvbrunnar

2023-04-02

Vid ett lunchföredrag med EMTF Sundsvall presenterade Martin Brunnkvist från Säker Vatten ett SBUF-projekt om spillvatten och fekalier i golvbrunnar.


Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Föredrag i Sundsvall om spillvatten och fekalier i golvbrunnar

2023-03-23

I flera fall har det uppmärksammats spolvattnet från WC-stolar kommer in i golvbrunnen. I ett föredrag i Sundsvall kommer en utredning av presenteras.


Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU