Föredrag om fjärde generationens fjärvärme

2023-03-21 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

I dag har energiproduktionen inom fjärrvärmesektorn fokus på produktion och leverans av värme, vilket sätter elproduktionen i andra hand. Vad blir effekten om fokuset är det omvända?

Värme går att lagra både billigare och enklare än el. Om behovet av att balansera elnätet prioriterades, skulle fjärrvärmeoperatörerna kunna producera el och värme i kraftvärmeverk då elbehovet är stort, respektive konsumera el för värmeproduktion i värmepumpar då det istället finns god tillgång på el. Den värme som eventuellt överproduceras, det vill säga saknar direkt värmelast, lagras i storskaliga värmelager till värmekonsumtion vid senare tillfälle. I vissa fall kan det till och med vara motiverat med säsongslagring till de kalla månaderna Det framgår av en avhandling av

Svante Monie, energikonsult på WSP, som har doktorerat vid Uppsala universitet inom Teknisk fysik med inriktning mot byggd miljö. Under avhandlingsarbetet studerades hur samordningen av el- och värmeproduktion i Sveriges fjärrvärmesystem kan bidra med tjänster som stärker elnätet, höjer energisäkerheten, och främjar biodiversiteten. I avhandlingen beskrivs hur Sverige kan använda fjärrvärmesystemen till att stärka elsystemet med så kallade kraftbalanserade tjänster. Med detta menas dels produktion av el i kraftvärmeverken när elproduktion från sol- och vindkraft är låg, dels konsumtion av el när det råder hög tillgång på el från dessa. Detta förutsätter därmed att fjärrvärmeproduktionen planeras utifrån elbehovet istället för utifrån värmebehovet som i dag. Vid en teamsföreläsning för EMTF Uppsala höll Svante Moine ett föredrag om avhandlingsresultaten.

Se föredraget här:

 


 Dela     Tillbaka  

Föredrag om EU:s nya energikrav

2024-04-11

Lyssna till ett föredrag om EU:s direktiv om energieffektivitet och byggnaders energiprestanda.


Allmän Energieffektivisering

Uppdatera dig i de nya kraven för köldmedier

2024-04-10

Den idag gällande F-gasförordningen är på väg att ersättas med en ny med skarpare krav för att minska utsläpp av fluorerade växthusgaser. Martin Larsson, RISE, går i denna teknikutbildning arrangerad av EMTF igenom vilka alternativ som diskuteras.


Kyla Utbildning & FoU

Kunskapsutveckla dig inom solenergi!

2024-03-27

I april ger EMTF möjlighet till fördjupning inom solenergiteknik med två digitala kurstillfällen.


El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Lågkonjunkturen gjorde Karl till vvs-ingenjör

2024-03-12

DÄRFÖR ÄR JAG MEDLEM I EMTF: Under utbildningen till vvs-ingenjör på IUC i Katrineholm blev Karl Kind medlem i EMTF. Nästa år har han varit ordförande för föreningens lokalavdelning i Örebro i tio år och jobbar hårt för att fler ska få upp intresset.


Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Studiebesök på SEEL i Göteborg

2024-03-08

Välkommen till ett studiebesök på SEEL Swedish Electric Transport Laboratory i Göteborg, Nykvarn och Borås.


El Utbildning & FoU

Föredrag i Borås om Sluta Riv

2024-02-28

Välkommen till ett föredrag i Borås om SlutaRiv – så gör delreparationer att man slipper riva hela våtrummet.


Allmän Utbildning & FoU

Lunchföredrag om Stockholms nya energikrav

2024-02-16

Stockholms stads energikrav har nyligen reviderats för byggande på stadens mark, dvs när marken förmedlas via markanvisning och vid tecknande av exploateringsavtal med staden. Nu finns ett föredrag om kraven.


Allmän Energieffektivisering

Studiebesök på X i Uppsala

2024-01-31

I Uppsala finns Sveriges största kontorshus i trä, Magasin X, med Vasakronan som byggherre. Välkommen till ett studiebesök!


Allmän

Ny chans att diplomera dig som totalkonsult!

2024-01-15

EMTF bjuder in till en teknikutbildning om lönsam energieffektivisering med ”totalmetodiken”, där du som deltagare ges möjlighet att diplomera dig.


Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Kunskapsutveckla dig!

2023-12-06

Så undviker du korrosion i värmesystem.


Ventilation Värme Utbildning & FoU