Solenergiutbildning med praktisk inriktning

2023-05-08 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Teknik, systeminteraktion och ekonomi

Intresset för solenergi, framför allt solceller, ökar såväl nationellt som internationellt. I Sverige växer solelsmarknaden årligen med 60 – 80 procent. Sedan det gröna ROT-avdraget infördes för 1,5 år sedan har över 140 000 nya villaägare installerat solclellsanläggningar.  Nu ser vi samma ökande intresse från bostadsrättsföreningar, inom industrisektorn, lantbrukssektorn och Svenska Kyrkan. Med dagens höga och oförutsägbara elpriser kan vi förvänta oss ett fortsatt ökat intresse och ännu fler nya installationer. Med denna utveckling får solenergin en allt större betydelse för omställningen till en förnybar energiförsörjning.

Idag ligger i princip allt fokus på solel men solvärme är ett väl så intressant alternativ, såväl i småskaliga applikationer för villor som i större tillämpningar för flerbostadshus och fjärrvärmeanslutning. Sveriges samlade värmebehov ligger kring 100 TWh där solvärme i moderna systemlösningar kan bidra med en ansenlig andel värmetillskott (upp till 30 - 35% i vissa systemkombinationer). Solvärmen är underskattad i sin nytta och i sin potential. En rad olika anledningar ger nu ett ökat solvärmeintresse i Europa och som nu även kan konstateras i Sverige.

https://slussen.azureedge.net/image/955/Lars_A.png

Ledare är Lars André, Drivkraft AB

Det går att se en kortare informationsfilm, presenterat av Lars Andrén, på EMTF:s youtube sida:


Läs mer om kursen och gör din anmälan på emtf.se/utbildning eller här nedan:

https://slussen.azureedge.net/image/955/LasMerHar.png


 Dela     Tillbaka  

Studiebesök på ​Fredricelundsskolan i Karlstad

2023-09-19

Välkommen till ett studiebesök på den nya Fredricelundsskolan i Karlstad.


Allmän

Studiebesök på nya vårdbyggnaden i Malmö

2023-09-17

Välkommen till studiebesök till den Nya vårdbyggnaden på sjukhusområdet i Malmö.


Allmän

Kurs: Energieffektivisering- Kyl- och värmepumpteknik

2023-09-15

Systemaspekter i praktiken med hög energieffektiviseringspotential. Kylsystem har i regel en optimeringspotential på 10-40 procent, ibland mer. Systemaspekterna har ofta fått stå tillbaka när elen varit billig.


Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Boka in Konsultdagarna 2023

2023-08-29

Så tar vi vvs, bygg och fastighet in i framtiden!


Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Föredrag om framtidens energideklarationer

2023-08-22

EU har ett antal projekt som handlar om utvecklingen av dagens energideklarationer. I ett EMTF-föredrag har frågan behandlats.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

EMTF-golfen 2023!

2023-08-07

Sedan början av 90-talet har EMTF-golfen arrangerats och kan väl ses som en av VVS-branschens största idrottsevent i Sverige. Varje år har den engagerat närmare 400 deltagare!


Allmän

Föredrag om AI och VVS

2023-05-24

Lyssna på ett föredrag om AI och VVS.


Allmän Utbildning & FoU Projekterings- & förvaltningsprogram

Entreprenadjuridik med fokus ABK09

2023-04-26

Entreprenadjuridiken kan uppfattas som snårig och svårtillgänglig för den som inte är insatt i regelverket. Är man däremot insatt kan ofta dyra misstag undvikas.


Allmän Utbildning & FoU

Totalkonsult med möjlighet till diplomering!

2023-04-25

EMTF bjuder in till en teknikutbildning om lönsam energieffektivisering med Totalmetodiken.


Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU