Kurs 5 december! - Injustering av värmesystem

2023-11-28 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Injustering av värmesystem

Sänk kostnaderna och få bättre termisk komfort

Teknikutbildningen som ger dig verktygen att sänka kostnaderna och få bättre termisk komfort. Den innefattar en genomgång av handlingar för, samt steg för steg utförande av injustering av värmesystem, i framför allt flerfamiljshus. Den vänder sig i första hand till VVS-konsulter, entreprenörer, förvaltare och byggherrar och leds av Ulrika Brown, från Brown VVS-Konsult AB. Ulrika är VVS-ingenjör med mångårig erfarenhet av injusteringar av värmesystem.

https://slussen.azureedge.net/image/955/Ulrika_Brown_rund.png

 

Tillfälle: tisdag 5 december 2023

Tid: 09:00 - 12:00

Plats: Digitalt

Ledare: Ulrika Brown, Brown VVS-Konsult AB

 

Läs mer och anmäl dig här!

https://slussen.azureedge.net/image/955/Anmal.png


 Dela     Tillbaka  

Föredrag i Borås om Sluta Riv

2024-02-28

Välkommen till ett föredrag i Borås om SlutaRiv – så gör delreparationer att man slipper riva hela våtrummet.


Allmän Utbildning & FoU

Lunchföredrag om Stockholms nya energikrav

2024-02-16

Stockholms stads energikrav har nyligen reviderats för byggande på stadens mark, dvs när marken förmedlas via markanvisning och vid tecknande av exploateringsavtal med staden. Nu finns ett föredrag om kraven.


Allmän Energieffektivisering

Studiebesök på X i Uppsala

2024-01-31

I Uppsala finns Sveriges största kontorshus i trä, Magasin X, med Vasakronan som byggherre. Välkommen till ett studiebesök!


Allmän

Ny chans att diplomera dig som totalkonsult!

2024-01-15

EMTF bjuder in till en teknikutbildning om lönsam energieffektivisering med ”totalmetodiken”, där du som deltagare ges möjlighet att diplomera dig.


Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Kunskapsutveckla dig!

2023-12-06

Så undviker du korrosion i värmesystem.


Ventilation Värme Utbildning & FoU

Föredrag om nya normalvärden för graddagar

2023-12-04

SMHI har publicerat nya ”normalvärden” för graddagar och EnergiIndex som en följd av att normalperioden ändrats från 1981-2010 till 1991-2020. Här är ett föredrag om förändringarna.


Allmän

Föredrag om nya energikrav i Stockholm

2023-11-23

Välkommen till ett föredrag om de nya energikrav i Stockholm som tagits fram.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Föredrag om aggregatorer

2023-11-20

Fastighetsföretag har undersökt marknaden för s k aggregatorer och förmågan att koppla upp fastighetsutrustning mot Svenska Kraftnäts stödtjänster och lokala flexmarknader. Här är ett föredrag om dessa projekt.


Allmän

Scanvac webinar 13 december 2023

2023-11-20

This webinar aims to share experiences of energy-saving measures conducted in Nordic countries and discuss possible challenges we have had in reducing peak power and energy demands.


Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU