Fegisar fick veta mer om digitalt öga

2024-05-24 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/fegis2.jpg
Vetgiriga Fegisar: Foto: Mikael Ekberg

Slussen.biz fanns på plats på nätverket Fegis 70:e möte där deltagarna fick veta mer om Census Eye med vilket Locum vann senaste upplagan av Stora Inneklimatpriset. 

Ett 40-tal Fegisar fanns på plats på mötet som hölls i Locums lokaler på Södermalm i Stockholm för att få veta mer om den digitala lösningen. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/spets.pngEfter välkomnade av Fegis ordförande, Peter Norrenge, var det dags för en av mötets sponsorer, Andreas Spets från Wecl, att presentera sig och företagets lösningar. 

- Efter en lång karriär inom industrin valde jag att starta eget. Företagsnamnet Wecl är en sammandragning av We Seal. Vi har valt att specialisera oss på lite udda lösningar och arbetar bland annat med läcktätning under drift som är en nischad service som bara några få i Sverige tillhandahåller. Det innebär att man exempelvis kan täta en läcka utan att stänga av en panna och orsaka värmebortfall. Vi tillhandahåller också 3D-scanning av komplexa geometrier vilket ger ett noggrant ritningsunderlag. Det går också att få ritningsunderlag på objekt som saknar underlag samt att ta fram mätprotokoll för bekräftelse av mått och avvikelser. 

Därefter var det dags för dagens huvudperson, Mikael Nutsos från Locum, att kliva upp på scenen för att presentera Census Eye som han varit huvudansvarig för utvecklingen av och som Locum vann den 23:e upplagan av Stora Inneklimatpriset med. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/nutsos_1.jpg
Mikael Nutsos presenterade Census Eye med vilket Locum vann Stora Inneklimatpriset: Foto: Ulrik Hammarsträng

- Att använda sig av digitaliserade besiktningar med hjälp av sensorer och algoritmer blir allt vanligare och flera myndigheter gör det. Med Census Eye kan man med hjälp av just sensorer och algoritmer samla in data i realtid för ett flertal olika besiktningar såsom OVK, radon, energideklaration och kontroll av luftens kvalitet. Sensorerna, som blivit både billigare och bättre, samlar in data om bland annat temperatur, relativ luftfuktighet, Co2 och tryckfall. När det gäller OVK har vi kämpat med samma problem i 30 år och får ett nedslag hur ventilationen fungerar vart tredje år, vilket ger liten upplevd nytta för pengarna. Med hjälp av Census Eye kan man besiktiga hela anläggningen varje timme och besiktningsmannen kan få underlag baserat på åtta miljoner mätningar och fokusera på de avvikelser som identifierats. Med Census Eye kan man också säkerställa garantin på totalinjusteringar efter åtgärd vid nybyggnation. 

Efter föreläsningen hade Fegisarna många initierade frågor och vi fick bland annat veta att Census Eye nu gått från en innovations- till en kommersialiseringsfas.

https://slussen.azureedge.net/image/353/nikolaj.jpgEn av Fegisarna som var med på mötet var Nikolaj Tolstoy som tidigare haft en lång karriär på Boverket som är den myndighet som ansvarar för den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK. Han reflekterde över Mikael Nutsos föredrag. 
- Jag tycker det verkar vara ett användbart system vad det gäller larmhantering samt drift och underhåll. Om systemet sedan är så bra som det verkar vid presentationen tycker jag att Locum i det här fallet borde bli befriade från OVK om de kontinuerligt kan visa upp att ventilationen fungerar. OVK infördes ju av den anledningen att ventilationen i många fastigheter inte fungerade som det var tänkt. 

Nya Fegisar
Under mötet valdes även tre nya Fegisar in i nätverket. De nyinvalda är Peter Andersson, L & T, Andreas Spets, Bauer, och Patrick Rom, Nordisk Energioptimering. 

Mötet sponsrades av Wecl och Aera IAQ där den senare varit delaktig i utvecklingen av Census Eye. 

Ulrik Hammarsträng

Relaterad information
Läs längre intervju med Mikael Nutsos
Läs mer om Stora Inneklimatpriset
Läs mer om nätverket Fegis
Ta del av fler bilder på Fegis Facebooksida


 Dela     Tillbaka  

Innovationstävling – Uppföljningssystem under byggnation

2024-06-13

Inom nätverket LÅGAN arrangeras nu en Innovationstävling gällande uppföljningssystem för energianvändning, klimatpåverkan och klimathållning under byggproduktion.


Allmän Utbildning & FoU

Stigande fjärrvärmepriser på orolig energimarknad

2024-06-13

Energiföretagen Sverige har presenterat prisstatistiken för fjärrvärme för år 2024. Den visar att priset på fjärrvärme detta år ökat mer än på många år.


Värme Utbildning & FoU

Fjärrvärmeleveranserna ökade under 2023

2024-06-13

Energiföretagen Sverige har publicerat den samlade statistiken över fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2023 som visar att leveranserna av fjärrvärme ökade.


Värme Utbildning & FoU

Antalet anmälda byggstölder ökar

2024-06-13

Antalet stölder från byggarbetsplatser ökar enligt ny statistik från Brottsförebyggande Rådet, Brå. Under 2023 anmäldes 5 253 inbrottsstölder från byggarbetsplatser.


Allmän Utbildning & FoU

Kommunerna får lågt betyg av byggbranschen

2024-06-13

Byggbranschen ger kommunernas förmåga att hantera upphandlingar betyget 2,5 på en sexgradig skala. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Stora renoveringar sämre för klimatet trots energiminskning

2024-06-13

En ny studie från Sveriges Allmännytta och Lunds tekniska högskola visar att omfattande renoveringar kan medföra stor klimatpåverkan, trots att de innebär energibesparingar för fastigheterna.


Allmän Utbildning & FoU

Ny rapport: Frivillig effektmarknad minskar effektbristen

2024-06-12

Om risken för effektbrist ökar och blir påtaglig kan en frivillig effektmarknad växa fram, och därmed minska effektproblemet, enligt en ny Energiforskrapport.


El Utbildning & FoU

Tolv nya beviljade SVU-projekt

2024-06-11

Nu står det klart vilka nya projekt som får stöd genom Svenskt Vatten Utveckling (SVU). Bland ansökningarna utmärkte sig den höga frekvensen projekt med fokus på läkemedels- och PFAS-rening samt slambiokol.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Unikt samarbete kring energismarta fastigheter

2024-06-10

ÖrebroBostäder och Malmö Stad har kommit överens om ett unikt samarbete för att med gemensamma krafter öka chansen att nå de mål och krav som följer av Sveriges klimatpolitiska ramverk samt Parisavtalet.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Rekordstora höjningar av VA-taxan 2024

2024-06-05

Idag publicerar Svenskt Vatten sin årliga Taxerapport, som sammanställer VA-taxan för 2024 och analyserar drivkrafterna bakom utvecklingen.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU