Rekordstora höjningar av VA-taxan 2024

2024-06-05 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/kran.jpg

Idag publicerar Svenskt Vatten sin årliga Taxerapport, som sammanställer VA-taxan för 2024 och analyserar drivkrafterna bakom utvecklingen. De senaste åren har VA-organisationerna sett ökade kostnader i alla led, samtidigt som många står inför stora investeringsbehov. 2024 års taxestatistik avslöjar några tydliga trender:

  • Avgiften nästan dubblerad jämfört med 2023: Förra årets höjning av brukningsavgifter i Sveriges kommuner, i genomsnitt 8,1 procent, var den högsta sedan Svenskt Vatten började samla in digital statistik 2002. Årets ökning är nästan dubbelt så hög och uppgår till 14,1 procent.
  • Skillnaderna mellan kommunerna ökar: År 2020 var skillnaden mellan kommunen med högst och lägst VA-taxa nästan 400 procent. Denna skillnad har ökat varje år och är nu uppe i 531 procent, trots att det i princip är samma tjänst som levereras.
  • Vatten är fortfarande prisvärt: Trots den höga procentuella ökningen är VA-taxorna fortfarande relativt låga i kronor räknat, även i kommuner med höga taxor. Snittpriset för ett enbostadshus (typhus A) är nu 10 515 kronor, jämfört med 9 214 kronor 2023, vilket innebär en ökning med 1 301 kronor eller 108,50 kronor per månad.

Svenskt Vattens bedömning är att kommunerna behöver fortsätta höja VA-taxan de kommande åren. Det ekonomiska läget, stigande kostnader för drivmedel och insatsvaror, höga räntor och kommande investeringar i vatteninfrastrukturen innebär fortsatt ökade kostnader för VA-organisationerna.

Om detta är intressant att skriva om är Erik Karlsson, Strateg på Svenskt Vatten, tillgänglig för intervju. I rapporten går det även att se kommunernas taxor.

Källa: Svenskt Vatten


 Dela     Tillbaka  

Saira Alladin ny vd för Installatörsföretagen

2024-07-04

Bransch- och arbetgivarorganisationen Installatörsföretagen har utsett Saira Alladin till ny vd. Hon kommer närmast från rollen som Vice President Asset Management på Ellevio och tillträder som vd för Installatörsföretagen den 1 oktober 2024.


Allmän Arbetsmarknad

Lägre elpriser med mer vatten, vind och sol

2024-07-04

Under första halvåret 2024 har elpriserna i Sverige legat mellan 20 och 30 procent lägre jämfört med förra året. Elproduktionen liksom elanvändningen ökade med 6–7 procent. Detta enligt siffror från Energiföretagen.


El Utbildning & FoU

Sveriges första energipositiva och klimatneutrala område

2024-07-04

I det europeiska samverkansprojektet, Digital Twins for Positive Energy Districts (DT4PEDs) utvecklas en digital tvilling för att utforska hur ett energipositivt och klimatneutralt område kan realiseras.


Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Godkänt: 36 miljarder till nytt stöd för bio-CCS

2024-07-03

EU-kommissionen godkänner Energimyndighetens nya stödsystem för bio-CCS genom omvänd auktion. En första utlysning beräknas öppna efter sommaren.


Allmän Utbildning & FoU

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet

2024-07-02

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.


Värme Utbildning & FoU

66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren

2024-07-02

Bara i Stockholm släpptes det ut 66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren under 2023, rapporterar sverigesradio.se.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp

2024-07-01

Svenskt Vatten släpper rapporten Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp vid avloppsreningsverk.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Bostadsbolag kyler ner hyresgästerna

2024-07-01

Botkyrkabyggen öppnar så kallade "cold spots" dit hyresgästerna kan gå för att kyla ner sig en stund, rapporterar tidningen Mitt i Stockholm.


Kyla

Elsystemets flexibilitet ska förbättras

2024-06-27

Energimyndigheten får i uppdrag att förbättra flexibilitet i elsystemet.


El Utbildning & FoU

Innovationsupphandling Smart styrning i småhus

2024-06-27

Beställarnätverket, BeSmå, utlyser en innovationsupphandling om integrerad smart styrning för småhus.


Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU