Kyl huset med kylan som naturligt finns i marken!

2024-05-20

LK 322 FriKyla utnyttjar den kyla som finns i ett system med bergvärmepump. Genom att köra vätskan i kollektorslangen till en fläktkonvektor kan du kyla ditt hem med kylan som naturligt finns i marken.


Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Produktnytt & kataloger Isolering

Halvera din energiförbrukning med vattenburen golvvärme

2024-05-06

Höga elpriser och en osäker marknad har gjort att allt fler villaägare börjar se över sin elförbrukning. En av åtgärderna är att man kan göra en övergång från direktverkande el till ett vattenburet system och minska sin energiförbrukning.


Värme Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

NYHET! LK Fördelarskåp UNI VP

2024-04-22

Nytt fördelarskåp att använda vid inkoppling av värmekälla mot rör i vägg, som till exempel kallvatten, varmvatten, tillopp och retur.


Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Produktnytt & kataloger Nordbygg

Nytt förläggningssätt för bärande golvkonstruktion - LK CombiBoard EPS

2024-04-08

LK CombiBoard EPS är uppbyggt med en isolerskiva i EPS-klass S300 försett med ett laminerat värmefördelningsskikt för optimal värmespridning.


Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Isolering Nordbygg

Nyhet! LK Arc

2024-03-01

Möt LK Rumsreglering Arc – Advanced Room Control – som består av ett antal komponenter som tillsammans bildar ett optimerat rumsregleringssystem. Centralenhet, sensorer och termostater kommunicerar trådlöst, trådbundet eller i kombination.


Värme Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Nordbygg

Lägre klimatavtryck för golvvärme än radiatorer

2023-12-11

Denna kunskap är relativt ny och bygger på beräkningar med EPD:er (miljövarudeklarationer). Vattenburen golvvärme är mycket vanligt i enbostadshus och nu byggs även allt fler flerfamiljshus med golvvärme.


Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Referensprojekt

LK Våtrumskassett listad i Svanens husproduktportal

2023-10-13

LK Våtrumskassett är som enda kassett listad i Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkt byggande.


Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Isolering

LK Systems AB förvärvar Flooré AB

2023-05-15

Förvärvet accelererar LK:s hållbarhetsarbete, genom både utveckling och egen automatiserad tillverkning av spårade isolerskivor för vattenburen golvvärme. LK:s kunder får också tillgång till ett ännu mer klimatsmart och komplett golvvärmesortiment.


Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Upptäcker vattenläckage direkt!

2023-02-27

LK CubicDetector upptäcker vattenläckage och larmar om olyckan är framme. Detektorn mäter även luftfuktighet och temperatur.


Värme Sanitet (Fastighets VA) El Produktnytt & kataloger

Ny Försäljningschef på LK Systems

2023-01-20

Jonas Douhan är ny Försäljningschef på LK Systems AB sedan 1 januari 2023. Tidigare försäljningschef Jan Pellfolk kommer att finnas kvar inom organisationen som Affärsenhetschef.


Värme Sanitet (Fastighets VA) Arbetsmarknad